Meten van de vetvrije massa-index (VVMI)

Met een VVMI-onderzoek meten wij met behulp van een niet-voelbare wisselstroom de hoeveelheid vetvrije massa van uw lichaam. Dit doen we onder andere om te bepalen hoeveel spiermassa u heeft. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten kunnen we u bijvoorbeeld training of bijvoeding adviseren.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 24 76
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over meten van de vetvrije massa-index (VVMI)

Met een VVMI-onderzoek meten wij met behulp van een niet-voelbare wisselstroom de hoeveelheid vetvrije massa van uw lichaam. Dit doen we onder andere om te bepalen hoeveel spiermassa u heeft. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten kunnen we u bijvoorbeeld training of bijvoeding adviseren.

Voorbereiding

  • Belangrijk is dat de blaas leeg is.
  • Trek makkelijke schoenen en sokken aan.
  • Metalen voorwerpen zoals een horloge, ketting of ringen moeten af bij de meting. Laat u ze bij voorkeur thuis.
  • De meting mag niet worden verricht als u een pacemaker heeft of zwanger bent.
  • De meting is niet betrouwbaar bij abnormale hydratatie, bijvoorbeeld vanwege oedemen of zware inspanning (zweten) vooraf. Verricht daarom geen zware inspanning voorafgaand aan de meting.

De meting

De meting wordt uitgevoerd door een longfunctieanalist. Hij of zij meet uw lengte en gewicht op. De longfunctieanalist zal u ook vragen om de de rechterschoen en rechtersok uit te trekken.
De meting wordt in liggende houding uitgevoerd. Er worden twee elektroden op de rechterhand en twee elektroden op de rechtervoet geplakt. Uw leeftijd, lengte en gewicht worden in een apparaat ingevoerd. De kabels worden aan de elektroden verbonden. Door middel van de niet-voelbare wisselstroom worden de resultaten berekend in het apparaat. Hierna is de meting klaar. De meting duurt ongeveer twee minuten.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Belt u dan gerust met de polikliniek Longziekten. Wij nemen graag de tijd om u antwoord te geven. Voor en tijdens het onderzoek kunt u ook nog vragen stellen aan de longfunctieanalist.

De polikliniek Longziekten kunt u bereiken via telefoonnummer
088 979 24 76. U kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Verhinderd?

Wij verzoeken u het ons uiterlijk 24 uur van tevoren kenbaar te maken als u verhinderd bent voor uw afspraak. Zonder tijdige afmelding behouden wij ons het recht voor om kosten in rekening te brengen.

U wordt voor het longfunctieonderzoek verwacht op:

Locatie:         

_______________dag, ______________ 20______, om ___________ uur.

HMC Antoniushove
Longfunctieafdeling
Polikliniek Longziekten
Eerste verdieping
Route Rood

HMC Bronovo
Longfunctieafdeling
Polikliniek Longziekten
Eerste verdieping
Route 65

HMC Westeinde
Longfunctieafdeling
Polikliniek Longziekten
Eerste verdieping
Route blauw

Meten van de vetvrije massa-index (VVMI)

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis