Mediastinoscopie

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kanker Centrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren. Voor longkanker wordt ook intensief samengewerkt met het Groene Hart Ziekenhuis.
Binnen het UKC is er een gezamenlijk, gespecialiseerd behandelteam van artsen en verpleegkundigen op het gebied van longkanker. Het gespecialiseerd behandelteam bespreekt de resultaten van uw onderzoeken en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de operatie en andere behandelingen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 48 48
ma t/m vr van 08.00 – 16.30 uur

Cijfers

Aantal patiënten per jaar:

355 borstkanker
240 darmkanker
302 longkanker
94 melanoom
145 hoofd-halskanker
216 prostaatkanker
36 eierstokkanker

Over mediastinoscopie

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kanker Centrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren. Voor longkanker wordt ook intensief samengewerkt met het Groene Hart Ziekenhuis.
Binnen het UKC is er een gezamenlijk, gespecialiseerd behandelteam van artsen en verpleegkundigen op het gebied van longkanker. Het gespecialiseerd behandelteam bespreekt de resultaten van uw onderzoeken en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de operatie en andere behandelingen.

Belangrijkste punten van deze webpagina
 • U wordt behandeld in het Universitair Kanker Centrum Leiden Den Haag (UKC), locatie HMC Antoniushove in Leidschendam.
 • Een “mediastinoscopie” is een operatie om te onderzoeken of langs de luchtpijp afwijkend weefsel of zieke lymfeklieren aanwezig zijn. Mede op basis van dit weefselonderzoek zal de verdere behandeling van uw longziekte bepaald worden.
 • Voor deze operatie blijft u gemiddeld een nacht opgenomen op de verpleegafdeling Oncologische Chirurgie van het UKC in HMC Antoniushove. 


In overleg met uw arts is besloten dat u een “mediastinoscopie” zult ondergaan. Deze operatie wordt op verzoek van de longarts door de chirurg uitgevoerd. De mediastinoscopie is een operatief onderzoek waarbij met een endoscoop (kijkbuis) in de ruimte tussen de longen en naast het hart (het “mediastinum”) wordt gekeken. Zo kan worden onderzocht of langs de luchtpijp afwijkend weefsel of zieke lymfeklieren aanwezig zijn. Dit kan namelijk wijzen op uitzaaiingen van kanker. Voor het bepalen van de verdere behandeling is het van belang om te weten of er sprake is van uitzaaiingen. U wordt voor deze operatie opgenomen in het Universitair Kanker Centrum (UKC). Op deze webpagina leest u meer over de operatie, de voorbereiding op de operatie, de opname en de nazorg.

Opereren in het UKC

Binnen het UKC vinden de longkankeroperaties plaats bij HMC Antoniushove in Leidschendam. De belangrijkste reden om de longkankeroperaties te concentreren, is het verhogen van de kwaliteit. Een select aantal gespecialiseerde chirurgen voert deze ingrepen uit binnen het UKC. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot minder complicaties en een betere kans op herstel. Eventuele aanvullende behandelingen, controles en nazorg vinden plaats in uw eigen ziekenhuis.
U wordt de dag van de operatie opgenomen op de verpleegafdeling Oncologische Chirurgie van het UKC. Na de mediastinoscopie blijft u opgenomen op dezelfde afdeling om te herstellen van de operatie. Hierna mag u met ontslag naar huis. U krijgt een afspraak mee voor controle bij de longarts en de longchirurg. Uw longarts informeert u over de eventuele vervolgbehandelingen die zo mogelijk in uw eigen ziekenhuis plaats zullen vinden.

Voorbereiding op de mediastinoscopie

U wordt ter voorbereiding op de operatie gezien door de longarts, de oncologieverpleegkundige en de chirurg. Ook komt u op het preoperatieve spreekuur. Deze afspraken heeft u in het UKC, locatie HMC Antoniushove in Leidschendam.
Tijdens het preoperatieve spreekuur worden de gegevens verzameld en vastgelegd die van belang zijn voor de operatie. Ook wordt alle informatie over de voorbereiding op uw operatie met u besproken.

Opname

Voor deze operatie wordt u doorgaans twee dagen in het ziekenhuis opgenomen. U wordt twee dagen voor opname gebeld door de secretaresse van de verpleegafdeling en hoort dan waar u zich moet melden op de opnamedag. De verpleegkundige informeert u over de gang van zaken op de afdeling. Heeft u nog vragen over uw operatie, aarzelt u dan niet om deze te stellen.

Medicijnen

Voor uw gezondheid en uw veiligheid is het nodig dat u alle medicijnen die u thuis gebruikt in de originele verpakking meeneemt naar het ziekenhuis. Meld het de arts of verpleegkundige als u verkouden bent of koorts heeft. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt zoals Sintrommitis of Marcoumar, bespreekt de chirurg of de anesthesist met u hoeveel dagen voor de operatie u moet stoppen met deze medicijnen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan telefonisch contact op met de preoperatieve polikliniek via telefoonnummer 088 979 28 78.

Als u diabetes (suikerziekte) heeft en insuline gebruikt, wordt er ’s ochtends voor de operatie een klein infuusnaaldje bij u ingebracht voor het aansluiten van een glucose-infuus en een insulinepomp. Zo kunt u steeds insuline toegediend krijgen.

Eten en drinken

Het is belangrijk dat u voor de operatie “nuchter” bent. Dit is in uw eigen belang. Als u niet nuchter bent, kunt u namelijk gaan braken tijdens de operatie. Er kunnen dan complicaties optreden. Als u niet nuchter bent, zal de operatie dan ook worden uitgesteld. Dit kan ertoe leiden dat de operatie niet door kan gaan op de geplande dag.

Nuchter zijn betekent:

 • Tot zes uur vóór het tijdstip van de operatie mag u gewoon eten en drinken.
 • Tot twee uur vóór het tijdstip van de operatie mag u alleen nog heldere dranken drinken. Heldere dranken zijn: water, thee en koffie zonder melk, heldere vruchtensappen en aanmaaklimonade.
 • Binnen de laatste twee uur vóór de operatie is het absoluut niet toegestaan iets te eten of te drinken.

Ook mag u niet meer roken vanaf het moment van opname. Voor meer informatie zie de webpagina “Voorbereiding op de operatie en anesthesie”.

Naar de operatiekamer

U wordt in uw bed naar de voorbereidingskamer gebracht. Daar ontmoet u de anesthesist die u onder narcose brengt. De mediastinoscopie vindt plaats onder algehele narcose (algehele anesthesie).

De mediastinoscopie

De mediastinoscopie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd longteam. Bij de mediastinoscopie maakt de longchirurg één klein sneetje in de hals en/of links naast het borstbeen. Via een kijkbuis (scoop), met aan het uiteinde een lampje, bekijkt de longchirurg het weefsel rondom de luchtpijp.

De longchirurg neemt via de kijkbuis stukjes weefsel en lymfeklieren weg voor verder onderzoek. Aan het einde van de operatie wordt de wond gehecht. De gehele operatie duurt ongeveer één uur.

Weefselonderzoek na de operatie

Na afloop van de operatie worden het weefsel en de lymfeklieren die tijdens de operatie zijn verwijderd, verder onderzocht door de patholoog in het laboratorium. De uitslag van dit weefselonderzoek wordt met u besproken door de longarts tijdens de controle-afspraak op de polikliniek Longziekten.

Complicaties tijdens en na de operatie

Bij iedere operatie worden uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op complicaties te verminderen. Toch is geen enkele operatie zonder risico’s en kunnen er complicaties optreden. Hoewel zeer zeldzaam, komt het voor dat patiënten tijdens of na een operatie overlijden.

Na de operatie kunnen verschillende complicaties optreden:
Infectie van de operatiewond. Hierdoor kan de wond toenemend rood, warm, opgezwollen en pijnlijk aanvoelen. Door de wond goed schoon te houden tijdens en na de operatie, kan een infectie vaak worden voorkomen. Een wondinfectie kan met antibiotica worden bestreden. Dit is een complicatie die weinig voorkomt.
Bloeding. Bij de operatie zijn grote aders en slagaders betrokken. Er bestaat altijd een kans op een bloeding tijdens of na de operatie, hoewel dit zelden voorkomt. In geval van een nabloeding kan een tweede operatie nodig zijn.
Slikklachten. Pijn bij slikken kan voorkomen gedurende enkele dagen na de operatie door zwelling of bloeduitstorting rond de slokdarm.
Heesheid. De stembandzenuw loopt door het operatiegebied. Er is een kleine kans dat deze beschadigd raakt. Meestal is heesheid echter van voorbijgaande aard en het gevolg van zwelling in het operatiegebied.

Opname na de operatie

Na de operatie komt u eerst bij op de verkoeverkamer (uitslaapkamer). Ondertussen belt de chirurg met uw contactpersoon om te vertellen hoe de operatie is verlopen. Als u goed wakker bent, wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling Oncologische Chirurgie. Hier kunt u rustig bijkomen terwijl regelmatig uw bloeddruk, pols, het wondje en het infuus gecontroleerd worden. Met de wond mag u gewoon douchen.

Ontslag

Een dag na het onderzoek mag u meestal weer naar huis. De meeste patiënten ervaren de mediastinoscopie als weinig belastend. De hechtingen lossen na zeven tot tien dagen vanzelf op. Zorg dat er een pleister op de wond zit totdat er geen wondvocht meer op de pleister zit.
Soms heeft u door de operatie enkele dagen last van een hese stem. Deze klachten verdwijnen meestal weer spontaan.

Contact opnemen

Ervaart u klachten of maakt u zich zorgen? Op werkdagen tussen
09.00 - 17.00 uur kunt u contact opnemen met uw casemanager of uw behandelend arts via de polikliniek.

De eerste 48 uur na ontslag neemt u bij vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag contact op met de afdeling Oncologische Chirurgie via telefoonnummer 088 979 44 25 (24 uur per dag bereikbaar).

Wanneer u Spoedeisende Hulp (SEH) nodig heeft, kunt u terecht in HMC Westeinde. De SEH van HMC Westeinde is bereikbaar via telefoonnummer 088 979 23 80.

Neemt u de eerste 30 dagen na de operatie direct contact op als:

 • U koorts heeft boven 38,5° C;
 • U veel bloed of bloedstolsels ophoest;
 • U geel of groen slijm ophoest;
 • Er vocht of pus uit de wond lekt;
 • Het wondgebied toenemend rood, warm, pijnlijk en/of opgezwollen wordt;
 • U plotseling toenemend kortademig wordt;
 • U hartkloppingen krijgt;
 • Uw been rood, dik, gezwollen en/of pijnlijk wordt (dit kan wijzen op trombose).

Afspraak voor controle

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u eventuele recepten voor medicijnen mee. Er zijn voor u verschillende controle afspraken gemaakt. Deze vinden plaats bij de longarts op de polikliniek Longziekten van uw eigen ziekenhuis en bij één van de opererende longchirurgen op de polikliniek.
Tijdens de afspraak met de longarts hoort u de uitslag van het weefselonderzoek. Verder bespreekt de longarts met u hoe de verdere behandeling zal verlopen. De longchirurg controleert de wond en zorgt ervoor dat de hechtingen zo nodig verwijderd worden.

Begeleiding en ondersteuning

Uw Physician Assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige zal gedurende het gehele behandeltraject als casemanager fungeren. Zij is goed op de hoogte van uw situatie en uw behandeling, fungeert als uw eerste aanspreekpunt en coördineert samen met u uw behandeltraject. U en uw naasten kunnen bij de casemanager terecht met vragen. Dit kunnen vragen zijn over praktische zaken en over de behandeling(en). Zij beantwoordt zelf uw vragen of schakelt er de juiste deskundige voor in. De casemanager heeft nauw contact met uw andere zorgverleners.

U kunt tijdens werkdagen telefonisch contact opnemen met uw casemanager tussen 08.30 - 17.00 uur. De contactgegevens:

Groene Hart Ziekenhuis

Tel.: 0182 50 50 72
E-mail: longoncologie@ghz.nl

HMC

Tel.: 088 979 4848
E-mail: longoncologie@haaglandenmc.nl

Tot slot

Wanneer u na het lezen van deze webpagina vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u deze bespreken met uw arts, de afdelingsverpleegkundige of de casemanager.

Mediastinoscopie

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis