Marcaïnisatie van de heup

Röntgen-/echografisch onderzoek van het heupgewricht

U heeft een afspraak voor een onderzoek van uw heupgewricht. Bij dit onderzoek krijgt u in het heupgewricht een injectie met verdoving. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de afdeling Radiologie. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over marcaïnisatie van de heup

U heeft een afspraak voor een onderzoek van uw heupgewricht. Bij dit onderzoek krijgt u in het heupgewricht een injectie met verdoving. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de afdeling Radiologie. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u dan alstublieft uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd? Dan kunt u de patiëntenpas vóór het onderzoek laten maken of de gegevens aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u in dat geval 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur vòòr de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt worden gebruikt. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Doel van het onderzoek

Bij een marcaïnisatie van de heup wordt het gewricht tijdelijk verdoofd. Met de verdoving wordt getest of de pijnklachten na de injectie minder worden, verdwijnen of hetzelfde zijn. Het resultaat van dit onderzoek helpt uw arts om te bepalen of het heupgewricht de oorzaak van uw klachten is.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan ruim voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. In overleg met de arts wordt beslist of het onderzoek doorgaat of uitgesteld wordt.

Deelname aan het verkeer

Tijdens het onderzoek krijgt u een injectie in uw heupgewricht. Hierdoor kan uw gewricht tijdelijk stijf, pijnlijk, verdoofd of instabiel zijn. Wij adviseren u om na het onderzoek niet zelfstandig deel te nemen aan het verkeer en voor vervoer naar huis te zorgen.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek wordt u gevraagd de onderkleding uit te doen. In de onderzoekskamer komt u op een onderzoekstafel te liggen. De laborant(e) desinfecteert de huid met een vloeistof. Deze vloeistof geeft een tijdelijke verkleuring van de huid. De radioloog maakt eerst echo- of röntgenopnamen van het gewricht om de plaats van de injectie te bepalen. Dan brengt de radioloog de injectienaald in het heupgewricht. Soms wordt er via de naald een beetje contrastvloeistof in de heup gespoten.

De radioloog maakt dan een röntgenopname om te controleren of de contrastvloeistof in het heupgewricht zit. De verdovingsvloeistof wordt via dezelfde naald in het heupgewricht toegediend. U voelt de prik in het gewricht en bij het inspuiten van de vloeistoffen kunt u druk in het gewricht voelen.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek is het belangrijk dat u meteen weer in beweging komt. U kunt enige tijd last van krachtsvermindering hebben. Daarnaast kan het gewricht twee of drie dagen stijf of pijnlijk aanvoelen. De vloeistof die in het gewricht is ingespoten, wordt door het lichaam opgenomen.

Dagboek bijhouden

Het is de bedoeling dat u het gewricht zoveel mogelijk belast om erachter te komen of de klachten afnemen of verdwijnen. Daarom vragen we u om een dagboek bij te houden. In het dagboek schrijft u na één, vier en 24 uur op wat het effect van de injectie is. Is de pijn minder, verdwenen of voelt u geen verschil na de ingreep? Het dagboek neemt u mee naar uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Complicaties

Mogelijke complicaties zijn een infectie, een bloeding van het gewricht of gewrichtspijn. Bij aanhoudende pijn en roodheid van het gewricht in combinatie met koorts moet u contact opnemen met de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

Uw behandelend arts zal het dagboek en de uitslag met u bespreken tijdens uw volgende afspraak.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek? Dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie. U kunt ook voor, tijdens of na het onderzoek in het ziekenhuis uw vragen stellen. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Marcaïnisatie van de heup

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis