Maatregelen tegen verspreiding van BRMO en MRSA

Sommige bacteriën zijn ongevoelig voor verschillende soorten antibiotica. We noemen dit multiresistente bacteriën. HMC neemt maatregelen om te voorkomen dat patiënten, bezoekers of medewerkers deze bacteriën overdragen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Patiënten kunnen geen afspraak maken met de afdeling Infectiepreventie.

Cijfers

Per jaar (hele ziekenhuis)
205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over maatregelen tegen verspreiding van BRMO en MRSA

Sommige bacteriën zijn ongevoelig voor verschillende soorten antibiotica. We noemen dit multiresistente bacteriën. HMC neemt maatregelen om te voorkomen dat patiënten, bezoekers of medewerkers deze bacteriën overdragen.

BRMO en MRSA

BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Dit zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gebruikte antibiotica. Antibiotica zijn medicijnen die infecties door bacteriën bestrijden of voorkomen. Een bijzonder soort BRMO is Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA). Deze is ongevoelig voor verschillende soorten antibiotica.

Gevolgen van BRMO of MRSA

De meeste mensen merken het niet als zij MRSA of BRMO bij zich dragen. Gezonde mensen die deze bacteriën bij zich dragen, worden er meestal niet ziek van. Daarom hoeft u hiervoor thuis geen bijzondere maatregelen te nemen.
Dat is anders in een ziekenhuis, omdat patiënten in een ziekenhuis vaak minder weerstand hebben. Hierdoor lopen ze het risico dat MRSA of BRMO bij hen infecties veroorzaakt.
Omdat we deze bacteriën moeilijk kunnen bestrijden, zijn zij een gevaar voor onze patiënten. MRSA of BRMO zijn immers ongevoelig voor de meeste gebruikte antibiotica. Vanwege de risico's voor onze patiënten doen we er alles aan om MRSA en BRMO buiten de deur te houden en om verspreiding in het ziekenhuis te voorkomen.

Onderzoek

Om besmetting met BRMO en MRSA te voorkomen, willen we weten of u deze bacteriën bij zich draagt. Hiervoor stellen we een aantal vragen, als u een afspraak, behandeling of opname in ons ziekenhuis heeft. U vindt deze vragen op Welkom bij HMC onder het kopje ‘Bent u mogelijk drager van een resistente bacterie?’.
Blijkt uit uw antwoorden dat u misschien drager bent van MRSA of BRMO. Dan vragen we u mee te werken aan een zogenoemd kweekonderzoek. Hiervoor nemen we met een wattenstokje een beetje slijm af uit uw keel, anus en/of neus. Het slijm onderzoeken we in het laboratorium.

Maatregelen tegen verspreiding

Als we bij u MRSA of BRMO vinden, zetten we dit in uw patiëntendossier. Zo weten de zorgverleners dat u besmet bent. We kijken dan welke maatregelen we moeten nemen om uw afspraak of opname op een veilige manier door te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld door de verpleegkundigen en artsen die u verzorgen, beschermende kleding te laten dragen. Bijvoorbeeld een schort, mondneusmasker, muts en handschoenen.

Bezoek ontvangen

Ligt u in het ziekenhuis en draagt u MRSA of BRMO bij zich? Dan kunt u gewoon bezoek ontvangen. Voor de bezoekers is er bijna geen risico, omdat BRMO en MRSA voor gezonde mensen niet gevaarlijk is. Ook kinderen, ouderen en zwangeren lopen geen risico. Uw bezoekers moeten zich vooraf wel melden bij de verpleegkundige. Deze vertelt de bezoekers wat zij precies moeten doen.

Toiletspullen en wasgoed

U mag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis uw eigen toiletspullen gebruiken. Als u naar huis gaat, neemt u deze weer mee. Uw vuile wasgoed mag u thuis gewoon wassen met de andere was.

Tips

U kunt zelf de verspreiding van bacteriën helpen voorkomen als u in het ziekenhuis ligt. Belangrijk is dat u altijd uw handen schoon houdt:

 • was uw handen met water en zeep, of
 • desinfecteer uw handen met handalcohol

Maak uw handen in ieder geval schoon:

 • als u zichtbaar vuile of plakkerige handen heeft
 • na een bezoek aan het toilet
 • vóór het klaarmaken van eten
 • na hoesten of niezen

Kom nooit met uw handen aan:

 • een wond
 • het verband om een wond
 • een katheter

Door hoesten kunt u bacteriën verspreiden. Ben daarom voorzichtig als u hoest:

 • Draai uw gezicht weg van andere mensen als u hoest
 • Hoest in een papieren zakdoek of in uw elleboogholte
 • Gebruik een papieren zakdoek één keer en gooi deze dan meteen weg
 • Was na het hoesten altijd de handen met water en zeep of desinfecteer ze met handalcohol

Op uw kamer in het ziekenhuis vindt u zeep en handalcohol.

Naar huis

Als u BRMO of MRSA bij zich draagt, is dat geen enkel probleem voor thuis. U hoeft geen speciale maatregelen te nemen. U hoeft ook geen behandeling te krijgen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de verpleegkundige of de arts.

 

Maatregelen tegen verspreiding van BRMO en MRSA

Infectiepreventie

Belangrijk!

 • Check onze zes vragen vóór uw bezoek aan de polikliniek.