Maagslijmvlies-scintigrafie

Uw arts heeft een maagslijmvlies-scintigrafie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Specialismen en team

Afspraak en contact

afdeling Nucleaire geneeskunde HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over maagslijmvlies-scintigrafie

Uw arts heeft een maagslijmvlies-scintigrafie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Datum onderzoek:    

Tijd onderzoek:    

Afdeling:
HMC Westeinde
Nucleaire Geneeskunde, Blauw 2
Lifthal Blauw
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op de 2e etage
Telefoonnummer 088 979 22 43

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. De materialen die bij het onderzoek worden gebruikt zijn duur. Als het onderzoek niet doorgaat, gaan deze materialen verloren.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek wordt gekeken of er buiten de maag maagslijmvlies in de darm aanwezig is, dat uw klachten zou kunnen verklaren. U krijgt eerst een stof toegediend met een zeer zwakke dosis radioactiviteit, die door het maagslijmvlies wordt opgenomen. Met een gammacamera wordt de verdeling van de radioactieve stof zichtbaar gemaakt.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de webpagina ‘Nucleaire Geneeskunde’. U kunt deze webpagina op de afdeling Nucleaire Geneeskunde verkrijgen.

Voorbereidingen

  • Uw behandelend arts bespreekt met u welke medicijnen u tijdelijk moet stoppen.
  • Wilt u een lijstje meenemen met de namen van de medicijnen die u gebruikt.
  • Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u vanaf 24.00 uur niets mag eten of drinken.
  • Als u diabetes heeft, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij uw behandelend arts. Hij of zij kan bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde informatie krijgen over aanpassing van uw medicatie.
  • Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, moet u voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.

Het onderzoek

U meldt zich bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Vlak voor het onderzoek wordt u gevraagd uit te plassen op het toilet. Een volle blaas kan het onderzoek verstoren. De laborant brengt u vervolgens naar de onderzoekkamer.
Metalen voorwerpen kunnen het onderzoek verstoren. Als er metaal in uw kleding zit, bijvoorbeeld een riem, dan moet u deze afdoen.

U gaat op een onderzoektafel liggen. De camera komt vlak boven uw buik te hangen. U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof ingespoten in een ader in uw arm.
Van de radioactieve vloeistof merkt u niets. Vervolgens worden gedurende één uur doorlopend foto’s van uw buik gemaakt. Daarna wordt u gevraagd nog een keer uit te plassen op het toilet. Er wordt vervolgens nog een foto gemaakt. Deze foto duurt vijf minuten.
Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 1,5 uur.
Let op: voor de kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s zo stil mogelijk blijft liggen.

Na het onderzoek

U kunt na afloop van het onderzoek weer naar huis, naar uw werk of, als u opgenomen bent, naar de verpleegafdeling. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. Binnen 24 uur is de radioactieve stof weer uit uw lichaam verdwenen.

De uitslag

De foto’s worden na het onderzoek bewerkt en beoordeeld. Daarom krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts zal u de uitslag meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde bellen. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

Maagslijmvlies-scintigrafie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis