Lui oog

U bent met uw kind bij de orthoptist geweest. Uit onderzoek blijkt dat uw kind een lui oog heeft. In deze webpagina kunt u lezen wat een lui oog is en wat de behandeling inhoudt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 29 30
ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur

info.oogheelkunde@haaglandenmc.nl

Locatie

Cijfers

Ca. 27.000 patiënten per jaar
2.500 oogheelkundige ingrepen per jaar in onze eigen operatiekamer in HMC Bronovo

Over lui oog

U bent met uw kind bij de orthoptist geweest. Uit onderzoek blijkt dat uw kind een lui oog heeft. In deze webpagina kunt u lezen wat een lui oog is en wat de behandeling inhoudt.

Lui oog

De medische term voor een lui oog is amblyopie. Een oog dat geen goed gezichtsvermogen ontwikkelt, wordt een lui oog genoemd. Meestal is één van de ogen lui. In zeldzame gevallen zijn beide ogen lui. In de eerste maanden na de geboorte ontwikkelt het gezichtsvermogen van een baby zich snel. Het gezichtsvermogen blijft zich de eerste jaren ontwikkelen. In het algemeen is op de leeftijd van 10 jaar de ontwikkeling van de gezichtsscherpte klaar. Een lui oog kan daarom alleen behandeld worden als een kind jonger dan 10 jaar is. Daarom is het heel belangrijk dat de afwijking vroeg wordt ontdekt. Een goed gezichtsvermogen in beide ogen is zeer belangrijk om goed te kunnen functioneren. Daarom raden wij u aan om zo vroeg mogelijk contact op te nemen met uw huisarts als uw kind een lui oog heeft. Ook raden wij u aan om de behandeling goed vol te houden, ook al zal uw kind dit soms niet prettig vinden. Uw kind heeft daar de rest van zijn of haar leven voordeel van.

Oorzaken

Een lui oog kan de volgende oorzaken hebben:

Scheelzien

Een lui oog komt soms voor in combinatie met scheelzien. Het beeld van het afwijkende oog wordt in de hersenen uitgeschakeld om dubbelzien te voorkomen. Hierdoor verleert het oog het kijken en wordt lui. Uw kind kijkt dan steeds alleen met het goede oog.

Een verschil in brilsterkte

Als één oog onscherp kijkt, krijgt dit onscherpe beeld in de hersenen minder aandacht en wordt verdrongen. Uiteindelijk kan hierdoor een lui oog ontstaan. Soms is er aan de ogen uitwendig niets te zien.
Alleen door een oogonderzoek bij de orthoptist kan deze vorm van een lui oog ontdekt worden.

Een combinatie van scheelzien en een verschil in brilsterkte

Soms komen beide hierboven beschreven oorzaken tegelijk voor.

Een troebeling van het hoornvlies of de lens van het oog

Door de troebeling kan er geen scherp beeld worden gevormd, waardoor er een lui oog kan ontstaan.

Erfelijke aanleg

Kinderen uit families waarin veel scheelzien, luie ogen of oogsterkteafwijkingen voorkomen, moeten al op jonge leeftijd oogheelkundig onderzocht worden. Dit gebeurt op het consultatiebureau.
Als het nodig is, verwijst het consultatiebureau een kind door naar een orthoptist of oogarts.

De behandeling

De behandeling van het luie oog kan pas beginnen als de oorzaak van het luie oog is verdwenen. Dat kan door bijvoorbeeld met een bril de sterkte aan te passen. Om een lui oog weer te leren kijken, moet uw kind het luie oog gaan gebruiken. Dit gebeurt door het goede oog af te plakken voor een aantal uur per dag, gedurende een aantal maanden. Hoe ouder het kind, hoe langer het afplakken van het goede oog nodig is. Het is belangrijk dat u er als ouders voor zorgt dat uw kind de pleister draagt en dit volhoudt.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Oogheelkunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan van ma t/m vr van
08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via 088 979 29 30. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde. De polikliniek Oogheelkunde is bereikbaar van ma t/m vr van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via 088 979 29 30 of via info.oogheelkunde@haaglandenmc.nl.

Lui oog

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis