Longrevalidatie

Longrevalidatie is bedoeld voor mensen met chronische longziekten die onvoldoende controle hebben over hun klachten en beperkingen. Dit ondanks dat ze samen met de longarts alles geprobeerd hebben om deze problemen op te lossen. Wanneer u longrevalidatie bij HMC volgt, stelt een multidisciplinair team een uitgebalanceerd revalidatieprogramma voor u samen. Onder dit team valt een longarts, een fysiotherapeut, een longverpleegkundige, een psycholoog en een diëtist.

Afspraak en contact

088 979 23 23
ma t/m vr van 08.00 – 17.00 uur

Locatie

Cijfers

Longrevalidatie 128 patiënten per jaar

Meer informatie

Longrevalidatie is bedoeld voor mensen met chronische longziekten die onvoldoende controle hebben over hun klachten en beperkingen. Dit ondanks dat ze samen met de longarts alles geprobeerd hebben om deze problemen op te lossen. Wanneer u longrevalidatie bij HMC volgt, stelt een multidisciplinair team een uitgebalanceerd revalidatieprogramma voor u samen. Onder dit team valt een longarts, een fysiotherapeut, een longverpleegkundige, een psycholoog en een diëtist.

Waarom longrevalidatie?

Longrevalidatie is een behandeling die zich richt op het verbeteren van de conditie en kwaliteit van leven van mensen met een chronische longziekte. Veel patiënten met chronische long- of luchtwegklachten bewegen te weinig. Door weinig te bewegen, neemt hun conditie verder af. Dat maakt het nog lastiger om te bewegen, enzovoorts. Longrevalidatie kan een middel zijn om dit patroon te doorbreken.

Doel van longrevalidatie

Het hoofddoel van de longrevalidatie is ervoor te zorgen dat u zich beter voelt in uw leven, ondanks dat u een chronische longaandoening heeft. Zo hebben longpatiënten met een goede conditie minder last van kortademigheid en vermoeidheid. Ook zijn ze minder vaak ziek en functioneren ze beter in het dagelijks leven.

Na de longrevalidatie kunt u beter omgaan met uw aandoening. Longrevalidatie zal uw longen niet genezen, maar het kan wel de gevolgen van uw longziekte verminderen.

Voor wie is longrevalidatie bedoeld?

U komt in aanmerking voor longrevalidatie als u een longaandoening heeft als COPD, astma, sarcoïdose of longfibrose. Ondanks optimale medicatie bent u toch kortademig of ervaart u beperkingen in het dagelijks leven. Moeite hebben met het omgaan met de aandoening en de gevolgen hiervan, kan ook een reden zijn om mee te doen met de longrevalidatie.

Wat houdt longrevalidatie in?

Wij bieden u een revalidatieprogramma op maat. Het behandelprogramma houdt rekening met uw mogelijkheden en wensen. Wij vragen u om u volledig in te zetten, zodat u een positief resultaat kunt bereiken.

We werken binnen HMC met een revalidatieboek. Hierin kunt u zelf ook de voortgang en resultaten van de longrevalidatie bijhouden.

Kosten van longrevalidatie

Uw zorgverzekeraar vergoedt in bijna alle gevallen de kosten van de longrevalidatie. Alleen als u een budgetpolis heeft, wordt longrevalidatie niet vergoed. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.

Inhoud van het longrevalidatieprogramma

Het revalidatieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vooronderzoek en intake op de polikliniek Longziekten van HMC Bronovo;
 • Intake bij fysiotherapeut (op trainingslocatie);
 • Gesprek met een psycholoog;
 • Trainingen;
 • Voorlichtingsbijeenkomst;
 • Individuele begeleiding door de longverpleegkundige;
 • Ondersteuning door een diëtist(e);
 • Afsluitend onderzoek/uitstroom.

Vooronderzoek/intake

Dit gedeelte vindt plaats vóórdat de revalidatie kan starten. Het vooronderzoek is nodig om een goed beeld te krijgen van uw situatie, zodat we een trainingsprogramma voor u kunnen maken. Ook stellen we bij het vooronderzoek vast of u een geschikte kandidaat bent voor de revalidatie, of dat er mogelijk een andere behandeling moet plaatsvinden.

Het vooronderzoek/de intake bestaat uit:

 • Een intakegesprek bij de longarts en longverpleegkundige;
 • Het maken en beoordelen van een hartfilmpje (ECG);
 • Een fietstest (ergometrie);
 • Beoordeling van de fietstest door de longarts.

Intakegesprek bij de longarts en longverpleegkundige

De eerste stap in het vooronderzoek is een afspraak met de superviserend longarts van de longrevalidatie. In dit gesprek gaat deze longarts nader met u in op de longrevalidatie als aanvullende behandeling van uw longaandoening. We proberen dit gesprek te combineren met een afspraak bij een van de longverpleegkundigen, maar het lukt helaas niet altijd om beide afspraken op dezelfde dag te plannen. De longverpleegkundige zal samen met u een kwaliteit van leven test invullen. Ook zal de longverpleegkundige kijken naar uw inhalatiemedicatie. Hij of zij zal de werking van de medicijnen en de inhalatietechniek met u bespreken en zo nodig met u oefenen.

Het hartfilmpje (ECG) en de fietstest (ergometrie)

Als de longarts instemt met de longrevalidatie, kijken we of het medisch verantwoord is voor u om het longrevalidatieprogramma te volgen. Hiervoor maken we eerst een hartfilmpje (ECG) op de polikliniek Cardiologie. Als het ECG is goedgekeurd, krijgt u een uitnodiging om een inspanningstest (fietstest) te doen. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek Longziekten of op de polikliniek Cardiologie.

Bij deze fietstest doen we een aantal metingen op het gebied van uw longen en uw hart. Zo kunnen wij bepalen welke mate van inspanning voor u verantwoord is. Alle gegevens die we verkrijgen, vergelijken we met waarden van gezonde personen van uw leeftijd. Het is belangrijk dat u tijdens alle testen zo goed mogelijk presteert, zodat we een correct beeld krijgen van uw mogelijkheden en beperkingen. Voorafgaand aan dit onderzoek mag u zich daarom niet zwaar inspannen. U moet uw longmedicijnen gebruiken zoals u dit gewend bent. De longarts van de longrevalidatie zal de uitslag van de fietstest beoordelen.

NB: Dit vooronderzoek en de intake door de longarts en longverpleegkundige vinden plaats op HMC Bronovo. U vindt de polikliniek Longziekten hier op de eerste etage (route 65).

Waar wordt de revalidatie gegeven?

Als de longarts akkoord is met uw revalidatie, wordt u aangemeld bij de afdeling Fysiotherapie van de locatie waar u zal gaan trainen: HMC Antoniushove, HMC Bronovo of HMC Westeinde. Patiënten met sarcoïdose en longfibrose zullen in HMC Bronovo revalideren vanwege de expertise en trainingsmogelijkheden die daar aanwezig zijn. Patiënten met COPD en/of astma zullen waar mogelijk worden ingedeeld op de locatie die hun voorkeur heeft.

Intake en onderzoek bij de fysiotherapeut

Bij de eerste kennismaking met de fysiotherapeut komen de volgende zaken aan de orde:

 • Een vraaggesprek met een algemene en specifieke vragenlijst;
 • Een lichamelijk onderzoek waarbij we onder andere kijken naar de kracht van uw armen en benen;
 • Een duurtest in de vorm van een zes-minuten looptest. Dit houdt in dat u zes minuten loopt en de loopafstand gemeten wordt.

De gegevens uit het gesprek, het onderzoek en de duurtest verwerken we later in een persoonlijk behandelplan.

Het is handig als u bij de afspraak met de fysiotherapeut kleding aantrekt die niet strak zit en waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen. Ook is het prettig als u goed sluitende schoenen aan heeft waarop u makkelijk loopt.

Bespreking in het coördinatie overleg longrevalidatie

Na het vooronderzoek op de polikliniek Longziekten en de intake bij de fysiotherapeut, bespreken wij de resultaten in het wekelijkse coördinatie overleg longrevalidatie. Hier nemen we het definitieve besluit of u kunt gaan starten met het revalidatieprogramma.

Bij een positief besluit stellen we in dit overleg het behandelplan vast. U krijgt daarna een oproep van de secretaresse van de afdeling Fysiotherapie. Mocht u om een of andere reden niet in aanmerking komen voor het revalidatieprogramma, dan hoort u dat natuurlijk ook zo snel mogelijk.

Psychologische intake

Leven met een chronische longaandoening kan grote gevolgen hebben voor uw dagelijks functioneren en voor uw welbevinden. Het kan leiden tot vragen en tot gevoelens van onzekerheid, angst of somberte. Tijdens de psychologische intake onderzoekt de psycholoog of en in welke mate er bij u psychische klachten spelen. De psycholoog krijgt bovendien een indruk van de wijze waarop u de gevolgen van uw ziekte het hoofd biedt. Als dat wenselijk is, vinden na de intake enige behandelgesprekken plaats. Deze gesprekken bieden u een luisterend oor, helpen u zaken op een rijtje te zetten en helpen u bij het vergroten van uw psychische draagkracht.

Diëtetiek

Longrevalidatie bestaat uit een intensief trainingsprogramma dat veel van uw lichaam vergt. Uw voeding en eetpatroon moeten

daarbij aansluiten. Om u hierbij te ondersteunen, zijn er bij het longrevalidatietraject ook diëtistes betrokken. U zult in ieder geval voorafgaand of zo snel mogelijk na de start van de trainingen een afspraak bij een diëtiste krijgen.

De trainingen

De trainingen vinden plaats in groepen van maximaal negen personen. De trainingen vormen het grootste deel van het revalidatieprogramma. In deze trainingen komen diverse vormen van bewegen en sporten aan bod. Op grond van uw medische gegevens en de vooronderzoeken stellen we samen met u een trainingsprogramma op maat op. Iedereen doet mee naar eigen vermogen! De trainingen worden geleid door fysiotherapeuten.

Trainingsdoelen

Het trainingsprogramma van de longrevalidatie richt zich op de volgende doelen:

 • het verbeteren en optimaliseren van uw lichamelijke conditie en spierkracht;
 • het vergroten van uw kennis over uw longaandoening en uw inzicht in uw kortademigheidsklachten en beperkingen;
 • het beter leren omgaan met deze klachten en beperkingen.

Mogelijk heeft u zelf nog persoonlijke trainingsdoelen. Ook die nemen we mee in de trainingen.

Trainingsactiviteiten

De trainingen kunnen bestaan uit de volgende activiteiten:

 • Fietsen op een hometrainer;
 • Lopen op een loopband;
 • Roeien;
 • Spierversterkende oefeningen;
 • Oefenen met de crosswalker;
 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

De totale training duurt meestal twaalf aaneengesloten weken. In sommige gevallen is zes weken training voldoende. Dit is afhankelijk van uw niveau en trainingsdoelen.

Trainingsdagen en -tijden

De trainingen vinden driemaal per week plaats: op maandag, woensdag en vrijdag.

De trainingstijden per locatie zijn:

 • HMC Antoniushove:  13:30 - 14:45 uur
 • HMC Bronovo:    Ochtendgroep: 11.30 – 12.45 uur                
  Middaggroep:             13.00 – 14.15 uur
 • HMC Westeinde:   12:30 - 13:45 uur

Voorlichtingsbijeenkomst

Ongeveer halverwege uw revalidatietraject vindt er een groepsbijeenkomst plaats onder leiding van een longverpleegkundige. Tijdens deze groepsbijeenkomst krijgt u een presentatie over de bouw en functie van de luchtwegen, verschillende longaandoeningen, longmedicatie en leefstijl. Tijdens deze bijeenkomst kunt u natuurlijk ook vragen stellen. We plannen de groepsbijeenkomst op een trainingsdag, voorafgaand of aansluitend aan uw training. Informatie over de data van deze bijeenkomsten krijgt u van het secretariaat van de afdeling Fysiotherapie.

Uw longziekte speelt ook een rol in het leven van uw partner. Zijn of haar steun kan heel belangrijk voor u zijn. Uw partner is daarom ook van harte welkom bij de voorlichtingsbijeenkomst.

Afsluitend onderzoek/uitstroom

Aan het einde van de longrevalidatie heeft u een evaluatiegesprek met de fysiotherapeut. Tijdens deze evaluatie herhalen we de testen die u aan het begin heeft gedaan. U kunt dan zien hoe uw conditie zich heeft ontwikkeld tijdens de trainingen.

Later heeft u ook nog een evaluatiegesprek met de longarts van de longrevalidatie. Tijdens een uitstroomgesprek met de longverpleegkundige vult u bovendien een afsluitende kwaliteit van leven test in.

We geven de informatie over het verloop van de revalidatie door aan uw huisarts, uw specialist en op uw verzoek eventueel ook aan andere artsen.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze webpagina nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de longverpleegkundigen in HMC Bronovo. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 088 979 84 50. U kunt ook altijd uw vragen stellen per e-mail, via longverpleegkundige@haaglandenmc.nl.

Na de longrevalidatie

Het is van groot belang dat u na het einde van de longrevalidatie regelmatig aan lichaamsbeweging blijft doen. Op deze manier kunt u uw conditie blijvend verbeteren. De fysiotherapeut zal in een vroeg stadium van uw revalidatieprogramma met u bespreken hoe u ook na de trainingen uw conditie op peil kunt houden.

Routebeschrijving per locatie

Afdeling fysiotherapie HMC Antoniushove:

Vanaf de hoofdingang volgt u de route BLAUW. Neem de lift of de trap naar de tweede etage. Daar vindt u de afdeling Fysiotherapie. De route BLAUW staat in het ziekenhuis aangegeven op borden aan het plafond. Bij de hoofdingang en in de desbetreffende lift staat ook de locatie van de afdeling Fysiotherapie (BLAUW, tweede etage) aangegeven.

Afdeling Fysiotherapie HMC Bronovo:

De afdeling Fysiotherapie bevindt zich op de begane grond, route 10. U kunt de afdeling zowel bereiken via de hoofdingang van het ziekenhuis als via een eigen ingang bij de Van Hogenhoucklaan.

Afdeling Fysiotherapie HMC Westeinde:

Volg vanaf de hoofdingang de route ROOD. U vindt de afdeling Fysiotherapie op de tweede etage.

Contactgegevens van de afdeling Fysiotherapie van HMC:

Tel: 088 979 23 23

Longrevalidatie*

Waarom HMC?

 • Gespecialiseerde fysiotherapeuten
 • Trainingsprogramma op maat
 • Nauwe samenwerking met longspecialisten