Longfunctieonderzoek en provocatietest

Medicijnen stoppen

Belangrijk: Lees deze webpagina bijtijds en goed door. Met sommige longmedicijnen moet u tijdelijk stoppen.

U heeft een afspraak voor een longfunctieonderzoek. Een longfunctieonderzoek geeft informatie over het vermogen van uw longen. Daarnaast brengt het onderzoek in beeld of de lucht goed door de luchtwegen wordt doorgelaten. Op de webpagina is aangekruist welk onderzoek de arts voor u heeft aangevraagd. Uw arts heeft aangegeven dat u medicijnen gebruikt die u tijdelijk moet stoppen omdat ze de resultaten van het longfunctieonderzoek kunnen beïnvloeden. Op deze webpagina leest u hoe u zich moet voorbereiden op het onderzoek en wat er tijdens het onderzoek gebeurt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 24 76
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over longfunctieonderzoek en provocatietest

Belangrijk: Lees deze webpagina bijtijds en goed door. Met sommige longmedicijnen moet u tijdelijk stoppen.

U heeft een afspraak voor een longfunctieonderzoek. Een longfunctieonderzoek geeft informatie over het vermogen van uw longen. Daarnaast brengt het onderzoek in beeld of de lucht goed door de luchtwegen wordt doorgelaten. Op de webpagina is aangekruist welk onderzoek de arts voor u heeft aangevraagd. Uw arts heeft aangegeven dat u medicijnen gebruikt die u tijdelijk moet stoppen omdat ze de resultaten van het longfunctieonderzoek kunnen beïnvloeden. Op deze webpagina leest u hoe u zich moet voorbereiden op het onderzoek en wat er tijdens het onderzoek gebeurt.

Uw afspraak

op: __________ dag _____________ om ______________ uur.

Het onderzoek vindt plaats in:

 • HMC Antoniushove, polikliniek Longgeneeskunde, 1e etage.
  • U meldt zich bij de balie.
  • De longfunctieanalist haalt u op uit de wachtkamer.

 • HMC Bronovo, polikliniek Longgeneeskunde, 1e etage, route 65.
  • U meldt zich bij de balie.
  • De longfunctieanalist haalt u op uit de wachtkamer.

 • HMC Westeinde, afdeling Longfunctie, 1e etage, volg rood.
  • U meldt zich bij de balie.
  • De longfunctieanalist haalt u op uit de wachtkamer.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Als u nog geen HMC-patiëntenpas heeft, moet u deze vóór het onderzoek laten maken. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. We adviseren u 15 minuten eerder naar het ziekenhuis te komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. U belt 088 979 43 76. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Voorbereiding

Verderop deze webpagina is aangegeven met welke medicijnen u moet stoppen. Als u uw medicijnen wel gebruikt, kan het zijn dat het onderzoek op een latere dag moet plaatsvinden.
Kinderen of iemand die u begeleidt naar het ziekenhuis, mogen tijdens het onderzoek in de wachtruimte plaatsnemen.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een mondstuk in uw mond, waardoor u normaal kunt ademen. Op uw neus heeft u een zachte knijper, zodat er geen lucht via de neus ontsnapt. De longfunctieanalist zal u vragen een aantal ademoefeningen te doen. Tussen de verschillende metingen door mag het mondstuk eventueel even uit uw mond. Het onderzoek doet geen pijn. De metingen kunnen wel inspannend zijn.

Testen van medicijnen

U krijgt een inhalatiemedicijn toegediend dat uw luchtwegen kan verwijden. Daarvoor en daarna moet u diep in- en uitademen. De medewerker meet tijdens het in- en uitademen uw longvolume en of u vernauwingen in de luchtwegen heeft. Het onderzoek zal 30 tot 60 minuten duren. Als u één van de onderstaande medicijnen gebruikt, dan moet u daarmee tijdelijk stoppen.

U stopt acht uur voor aanvang van het onderzoek met:

Merknaam Generieke naam
Airomir Salbutamol
Ventolin Salbutamol
Atrovent Ipratropium


U stopt 12 uur voor aanvang van het onderzoek met:

Merknaam Generieke naam
Berodual Fenoterol+Ipratropium
Berotec Fenoterol 
Bricanyl Terbutaline
Combivent Salbutamol + Ipratropium

U stopt 24 uur voor aanvang van het onderzoek met:

Merknaam Generieke naam
Atimos Formoterol
Duaklir Genuair Aclidinium + Formoterol
Eklira Genuair Aclidinium
Flutiform Formeterol + Fluticason
Foradil Formoterol

Foster

Formoterol + Beclometason
Oxis Formoterol
Seretide Salmeterol + Fluticason
AirFluSal Forspiro Salmeterol + Fluticason
Elpenhaler Salmeterol + Fluticason
Serevent Salmeterol
Symbicort Formoterol + Budesonide
DuoResp Spiromax Formoterol + Budesonide
Singulair Montelukast
Semprex Acrivastine
Tavegyl Clemastine

U stopt 48 uur (twee dagen) voor aanvang van het onderzoek met:

 

Merknaam Generieke naam
Anoro Umeclidinium/vilanterol
Daxas Roflumilast - Actieve metaboliet
Onbrez Indacaterol 
Relvar Ellipta Fluticasonfuroaat/vilanterol
Seebri Glycopyrronium
Spiriva Tiotropium 
Striverdi Olodaterol
Spiolto Tiotropium/Olodaterol
Theolair Retard Theofylline
Ultibro Indacaterol/glycopyrronium
Unilair Theofylline


Methacholine provocatietest

Bij dit onderzoek testen wij de gevoeligheid van uw luchtwegen door u een mogelijk prikkelende stof te laten inademen. Indien nodig krijgt u na afloop van het onderzoek van de longfunctieanalist een inhalatiemedicijn om de werking van dit stofje weer op te heffen. Het onderzoek zal ongeveer 60 minuten duren. Als u een van de onderstaande medicijnen gebruikt, moet u daarmee tijdelijk stoppen.

U stopt acht uur voor aanvang van het onderzoek met:

Merknaam Generieke naam
Airomir Salbutamol
Ventolin Salbutamol
Atrovent Ipratropium

U stopt 12 uur voor aanvang van het onderzoek met:

Merknaam Generieke naam
Berodual Fenoterol+Ipratropium
Berotec Fenoterol
Bricanyl Terbutaline
Combivent Salbutamol + Ipratropium

U stopt 24 uur voor aanvang van het onderzoek met:

Merknaam Generieke naam
Atimos Formoterol
Duaklir Genuair Aclidinium + Formoterol
Eklira Genuair Aclidinium
Flutiform Formeterol + Fluticason
Foradil Formoterol
Foster Formoterol + Beclometason
Oxis Formoterol
Seretide Salmeterol + Fluticason
AirFluSal Forspiro Salmeterol + Fluticason
Elpenhaler Salmeterol + Fluticason
Serevent Salmeterol
Symbicort Formoterol + Budesonide
DuoResp Spiromax Formoterol + Budesonide
Singulair Montelukast
Semprex Acrivastine
Tavegyl Clemastine

U stopt 48 uur (twee dagen) voor aanvang van het onderzoek met:

 

Merknaam Generieke naam
Anoro Umeclidinium/vilanterol
Daxas Roflumilast - Actieve metaboliet
Onbrez Indacaterol
Relvar Ellipta Fluticasonfuroaat/vilanterol
Seebri Glycopyrronium
Spiriva Tiotropium
Striverdi Olodaterol
Spiolto Tiotropium/Olodaterol
Theolair Retard Theofylline
Ultibro Indacaterol/glycopyrronium
Unilair Theofylline

Allergietest

Met de allergietest testen we of u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen en in welke mate dit het geval is. Als u op een druppel vloeistof heeft gereageerd, is er een jeukend bultje zichtbaar op uw huid. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten duren. Als u een van de onderstaande medicijnen gebruikt, moet u daarmee tijdelijk stoppen.

U stopt 72 uur (drie dagen) voor aanvang van het onderzoek met:

Merknaam Generieke naam
Aerius Desloratadine
Allerfree, Claritine Loratadine
Atarax, Hydroxyzine Hydroxyzine
Cinnipirine, Cinnarizine, Primatour Cinnarizine
Marzine, Cyclizine, Primatour Cyclizine 
Dramamine Dimenhydrinaat
Emesafene Meclozine/Pyridoxine
Incidal, Mebhydroline Mebhydroline
Fenistil Dimetindeen
Kestine Ebastine
Ketotifen, Zaditen Ketotifen
Periactin Cyproheptadine
Phenergan, Promethazine Promethazine
Polaramine Dexchloorfeniramine
Reactine, Zyrtec, Revalintabs Cetirizine
Semprex Acrivastine
Suprimal Meclozine
Tavegil Clemastine
Telfast Fexofenadine
Triludan, Triludan Forte Terfenadine
Xyzal Levocetirizine
Nedeltran Alimenazine
Mizollen Mizolastine
Tinset Oxatomide
Rupafin Rupatadine

U stopt 72 uur (drie dagen) voor aanvang van het onderzoek ook met:

Hooikoortspillen
Zoals: Loratidine®, Reactin®. Maar ook alle hooikoortspillen die u bij de drogist kunt kopen.

Na het onderzoek

Er zijn geen bijwerkingen van het longfunctieonderzoek te verwachten. Na afloop van het onderzoek kunt u weer naar huis, naar uw werk of (als u opgenomen bent) naar de verpleegafdeling.
Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Longfunctie. De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 088 979 24 76.

Longfunctieonderzoek en provocatietest

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis