Longfunctieonderzoek bij kinderen

Binnenkort komt uw kind in het ziekenhuis voor een longfunctieonderzoek. Waarschijnlijk heeft de kinderarts u al het een en ander verteld over het onderzoek dat bij uw kind uitgevoerd gaat worden. Op deze webpagina kunt u alles rustig nalezen. Wanneer u na het lezen nog vragen heeft, stelt u die dan gerust aan de longfunctieanalist.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 24 76
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over longfunctieonderzoek bij kinderen

Binnenkort komt uw kind in het ziekenhuis voor een longfunctieonderzoek. Waarschijnlijk heeft de kinderarts u al het een en ander verteld over het onderzoek dat bij uw kind uitgevoerd gaat worden. Op deze webpagina kunt u alles rustig nalezen. Wanneer u na het lezen nog vragen heeft, stelt u die dan gerust aan de longfunctieanalist.

De afspraak

Na verwijzing door een kinderarts regelt de afdeling Longfunctie een afspraak voor een longfunctieonderzoek. U krijgt via deze afdeling schriftelijk of telefonisch bericht.

Onbekend kan eng zijn

Wanneer een kind een onderzoek in het ziekenhuis moet ondergaan, wint angst het vaak van normale nieuwsgierigheid. Het is dan belangrijk dat u uw kind zo goed mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Zo geeft u uw kind de kans zich voor te bereiden op dat wat komen gaat. Veel kinderen vinden het longfunctieonderzoek overigens leuk.

Wat gaat er gebeuren?

Het longfunctieonderzoek helpt de kinderarts een beter beeld te krijgen van het functioneren van de longen en de luchtwegen van uw kind. Om de werking van de longen en luchtwegen te meten, gaat uw kind een aantal ademhalingsoefeningen doen. Hij/zij krijgt een mondstuk in de mond en een zachte knijper op de neus, zodat er alleen door de mond kan worden geademd. Via de longfunctieapparatuur kan er voldoende lucht ingeademd worden.

Het onderzoek kan 30 minuten tot een uur duren. Het is voor uw kind belangrijk om te weten dat het onderzoek niet pijnlijk is en er niet wordt geprikt.

mondstuk_set_2.jpeg

Mondstuk en knijper

Uw kind voorbereiden op een longfunctieonderzoek

Uw kind mag van tevoren gewoon eten. Hij/zij hoeft niet nuchter te zijn.
Voor de eerste afspraak moet uw kind waar mogelijk en in overleg met de kinderarts stoppen met de volgende medicijnen:

  • Kortwerkende luchtwegverwijders moeten acht uur van tevoren gestopt worden (o.a. Ventolin, Salbutamol, Atrovent, Ipratropium, Airomir, Berodual, Bricanyl, Alvesco en Combivent).
  • Langwerkende luchtwegverwijders mogen 36 uur voor het onderzoek niet meer gebruikt worden (o.a. Flutiform, Foradil, Flixotide, Foster, Oxis, Pulmicort, Seebri, Seretide, Spiolto respimat, Symbicort, Ultibro, Serevent en Qvar).

Het onderzoek

Bij het onderzoek bepalen we de “vitale capaciteit”. Dit is de hoeveelheid lucht die uw kind maximaal kan in- of uitademen. Nadat uw kind zo ver mogelijk heeft uitgeademd, meet de longfunctieanalist hoeveel lucht hij/zij maximaal kan inademen.
Ook meten we tijdens het onderzoek de “flow-volumecurve”. Hierbij meten we hoe hard en hoe lang uw kind kan uitblazen. We bepalen dan ook de “piekstroom” (de hoogste uitblaassnelheid) en de “één-seconde-waarde” (de maximale hoeveelheid lucht die uw kind in één seconde kan uitblazen).

Na de “flow-volumecurve” geven we medicatie aan uw kind. Dit kan Ventolin (Salbutamol) of Atrovent (Ipatropium) zijn. Dit zijn luchtwegverwijders: geneesmiddelen die de luchtwegen verwijden, waardoor de ademhaling gemakkelijker wordt. Deze geneesmiddelen worden aan mensen met COPD en astma voorgeschreven. Ventolin (Salbutamol) en Atrovent (Ipatropium) hebben een inwerktijd van 15 of 25 minuten. Na de inwerktijd wordt het onderzoek herhaald.

volumatic.jpeg

 

Hiermee wordt de medicatie toegediend

We doen ook een NO-meting (meting naar stikstofmonoxide). Deze meting kan de arts informatie geven over ontstekingsprocessen in de longen, bij bijvoorbeeld astma. Dit is een korte meting. Uw kind moet hiervoor zes seconden rustig uitblazen.

no_meter.jpeg

NO-meter

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken bij het eerstvolgende bezoek aan de kinderarts, of tijdens het telefonisch spreekuur van de kinderarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Belt u dan gerust met de polikliniek Longziekten. Wij nemen graag de tijd om u antwoord te geven. Voor en tijdens het onderzoek kunt u ook nog vragen stellen aan de longfunctieanalist.

De polikliniek Longziekten kunt u bereiken via telefoonnummer 088 979 24 76. U kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.30 uur.

Verhinderd?

Wij verzoeken u het ons uiterlijk 24 uur van tevoren kenbaar te maken als u verhinderd bent voor uw afspraak. Zonder tijdige afmelding behouden wij ons het recht voor om kosten in rekening te brengen.

Uw kind (jullie) wordt voor het longfunctieonderzoek verwacht op:

Locatie:     

_______________dag, ______________ 20______, om ___________ uur.

HMC Antoniushove
Longfunctieafdeling
Polikliniek Longziekten
Eerste verdieping
Route Rood

HMC Bronovo
Longfunctieafdeling
Polikliniek Longziekten
Eerste verdieping
Route 65

HMC Westeinde
Longfunctieafdeling
Polikliniek Longziekten
Eerste verdieping
Route blauw

Longfunctieonderzoek bij kinderen

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis