Longfunctieonderzoek

U heeft een afspraak voor een longfunctieonderzoek. Een longfunctieonderzoek geeft informatie over de capaciteit (het vermogen) van uw longen. Daarnaast brengt het onderzoek in beeld of de lucht goed door de luchtwegen wordt doorgelaten. Op deze webpagina leest u hoe u zich moet voorbereiden op het onderzoek en wat er tijdens het onderzoek gebeurt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 24 76
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over longfunctieonderzoek

U heeft een afspraak voor een longfunctieonderzoek. Een longfunctieonderzoek geeft informatie over de capaciteit (het vermogen) van uw longen. Daarnaast brengt het onderzoek in beeld of de lucht goed door de luchtwegen wordt doorgelaten. Op deze webpagina leest u hoe u zich moet voorbereiden op het onderzoek en wat er tijdens het onderzoek gebeurt.

Uw afspraak

op: __________ dag _____________ om ______________ uur.

Het onderzoek vindt plaats in:
O        HMC Antoniushove, polikliniek Longgeneeskunde, 1e etage.
        U meldt zich bij de balie.
        De longfunctieanalist haalt u op uit de wachtkamer.

O        HMC Bronovo, polikliniek Longgeneeskunde, 1e etage, route 65.
        U meldt zich bij de balie.
        De longfunctieanalist haalt u op uit de wachtkamer.

O        HMC Westeinde, afdeling Longfunctie, 1e etage, volg rood.
        U meldt zich bij de balie.
        De longfunctieanalist haalt u op uit de wachtkamer.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee.
Als u nog geen HMC-patiëntenpas heeft, moet u deze vóór het onderzoek laten maken. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. We adviseren u 30 minuten eerder naar het ziekenhuis te komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen via 088 979 43 76. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Voorbereiding

Wanneer u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor medicijnen voor uw luchtwegen. Kinderen of iemand die u begeleidt naar het ziekenhuis, mogen tijdens het onderzoek in de wachtruimte plaatsnemen.

Het onderzoek

Het onderzoek zal ongeveer _____________ minuten duren.
Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een mondstuk in uw mond, waardoor u normaal kunt ademen. Op uw neus heeft u een zachte knijper, zodat er geen lucht via de neus ontsnapt. De longfunctieanalist zal u vragen een aantal ademoefeningen te doen. Tussen de verschillende metingen door mag het mondstuk steeds even uit uw mond. Het onderzoek doet geen pijn. De metingen kunnen wel inspannend zijn.

Na het onderzoek

Er zijn geen bijwerkingen van het longfunctieonderzoek te verwachten. Na afloop van het onderzoek kunt u weer naar huis, naar uw werk of (als u opgenomen bent) naar de verpleegafdeling. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Longfunctie. De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 24 76.

Longfunctieonderzoek

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis