Leverbiopsie

U heeft een afspraak voor een leverbiopsie. Bij dit onderzoek wordt met een punctie een stukje leverweefsel weggehaald. Dit weefsel wordt in het laboratorium onderzocht. Voor dit onderzoek wordt u een dag opgenomen in het ziekenhuis. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Interne geneeskunde HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde 088 979 43 07

Interne oncologie-hematologie HMC Antoniushove 088 979 43 34

ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over leverbiopsie

U heeft een afspraak voor een leverbiopsie. Bij dit onderzoek wordt met een punctie een stukje leverweefsel weggehaald. Dit weefsel wordt in het laboratorium onderzocht. Voor dit onderzoek wordt u een dag opgenomen in het ziekenhuis. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd, dan kunt u deze vóór het onderzoek laten maken of aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur vòòr de afspraak) met de polikliniek Interne Geneeskunde 088 979 43 07. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
08.00 - 16.30 uur om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, neem dan ruim voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. In overleg met de radioloog en de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd wordt besloten of het onderzoek tijdens de zwangerschap kan worden uitgevoerd.

Voorbereiding

Bloedonderzoek

De arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd laat bij u een bloedonderzoek doen om de stollingswaarden van het bloed te bepalen. Afhankelijk van de uitslag van dit bloedonderzoek zijn soms aanvullende maatregelen nodig. De doktersassistente van de polikliniek Interne Geneeskunde vertelt u wanneer u het bloedonderzoek moet laten doen.

Bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen bijvoorbeeld: Ascal, Sintrom, Marcoumar? In overleg met de arts moet u hier enkele dagen vòòr het onderzoek tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Medicijngebruik

Gebruikt u nog andere medicijnen, dan kunt u deze op de dag van het onderzoek met een slokje water innemen.

Nuchter

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. U mag 4 uur vóór het onderzoek niets meer eten, drinken en roken.

Kleding

Trek kleding aan waarin u zich vrij kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Om de pijn, die door de punctie kan ontstaan, te verminderen krijgt u vooraf van de verpleegkundige een paracetamol. U wordt door een medewerker naar de afdeling Radiologie gebracht. Voor het onderzoek wordt u gevraagd de bovenkleding uit te doen en op uw rug op de behandeltafel te gaan liggen. Met een echoapparaat wordt nu de precieze plaats en ligging van uw lever bepaald.
Daarna wordt de huid van uw buik gedesinfecteerd met een vloeistof. Deze vloeistof geeft een verkleuring op de huid. U wordt met een steriele doek afgedekt. Dan wordt de huid verdoofd met een injectie. De verdovingsvloeistof kan even een brandend gevoel geven.

Vervolgens prikt de radioloog in uw lever met een speciaal biopsie-apparaat. Het biopsie-apparaat bestaat uit een lange naald met een houder. Bij het aanprikken maakt het apparaat een klappend geluid. Meestal wordt dit niet als pijnlijk ervaren. Met het apparaat wordt een klein stukje leverweefsel verwijderd. Daarna wordt de plaats van de biopsie afgedrukt en afgeplakt met een gaasje. Het weefsel wordt naar het laboratorium opgestuurd en onderzocht.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Om nabloedingen te voorkomen moet u 1 uur plat liggen en 4 tot 6 uur in bed blijven. Om te controleren of er geen nabloeding is wordt er twee uur na het onderzoek bloed bij u afgenomen. De verpleegkundige vertelt u wanneer u weer uit bed mag. Uw bloeddruk en hartslag worden regelmatig gecontroleerd. Het kan zijn dat de plaats van de punctie de eerste uren nog gevoelig is. U kunt de verpleegkundige dan vragen om een pijnstiller. Als alle controles goed zijn en u niet misselijk bent, kunt u weer wat eten en drinken en kunt u naar huis.

Adviezen voor thuis

Bij pijn kunt u een paracetamol innemen. Het gaasje kan na 24 uur verwijderd worden, dit gaat het eenvoudigst tijdens douchen. De eerste 24 uur na het onderzoek raden wij u aan rust te houden en zwaar tillen of zware lichamelijke inspanning te vermijden om de kans op een bloeding zo klein mogelijk te houden. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt en deze de dag na het onderzoek weer gaat innemen, raden wij u aan om gedurende 1 week zwaar tillen of zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Complicaties

Bij hevige pijn of koorts (hoger dan 38,5°C) neemt u direct contact op met de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

De patholoog onderzoekt het weefsel in het laboratorium en geeft de uitslag door aan de arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd. De arts bespreekt met u de uitslag.

Vragen

Als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u bellen naar de afdeling Radiologie of de polikliniek Interne Geneeskunde van de locatie waar u een afspraak heeft. Ook voor, tijdens of na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.

Polikliniek Interne Geneeskunde

Telefoon 088 979 43 07. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 08.00 - 16.30 uur

Afdeling Radiologie

Telefoon 088 979 46 00. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Leverbiopsie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis