Leucocyten-scintigrafie

(ontstekingsdetectie)

Uw arts heeft een Leucocyten-scintigrafie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Specialismen en team

Afspraak en contact

afdeling Nucleaire geneeskunde HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over leucocyten-scintigrafie

Uw arts heeft een Leucocyten-scintigrafie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Datum onderzoek:

  

Tijd injectie:

    

Tijd onderzoek:    

Afdeling:
Nucleaire Geneeskunde
HMC Westeinde
Lifthal Blauw
2e etage, kamer A2-20
Telefoonnummer 088 979 22 43

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. De materialen die bij het onderzoek worden gebruikt zijn duur. Als het onderzoek niet doorgaat, gaan deze materialen verloren.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek kan de plaats van een infectiehaard of een ontstekingsproces in het lichaam worden opgespoord.
Uw leukocyten (witte bloedcellen) worden in het laboratorium gekoppeld aan een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Hierna krijgt u uw leukocyten met de kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend in een ader via een infuus. De leukocyten gaan via het bloed naar de ontstoken weefsel. Met een gammacamera wordt de verdeling van de radioactieve stof in het lichaam zichtbaar gemaakt.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de webpagina ‘Nucleaire Geneeskunde’. U kunt deze webpagina vinden op de website van het HMC.

Voorbereidingen

  • U kunt gewoon eten, drinken en eventueel uw medicijnen innemen.
  • Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, moet u voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.
  • Op de dag van het onderzoek, nadat de radioactieve vloeistof is toegediend, moet u direct contact met kleine kinderen beperken. Denk aan niet langdurig een kind dragen, op schoot nemen of knuffelen. U kunt wel met kinderen in één ruimte verblijven.

Het onderzoek

U meldt zich bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De laborant brengt u naar de behandelkamer. Hier wordt een infuusnaaldje ingebracht in een ader in uw arm. Via het infuusje wordt ongeveer 60 ml bloed bij u afgenomen. In een speciaal laboratorium worden de witte bloedcellen in het afgenomen bloed gekoppeld aan een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Hierna worden de witte bloedcellen bij u teruggespoten via het infuussysteem in een bloedvat in de arm. Het koppelen van de witte bloedcellen aan de licht radioactieve stof duurt ongeveer vier uur. Deze wachttijd kunt u elders doorbrengen. U dient er echter voor te zorgen dat u op de afgesproken tijd terug bent, want de witte bloedcellen zijn, na de koppeling in het laboratorium, zeer beperkt houdbaar.

De ingespoten vloeistof moet vervolgens drie tot vier uur inwerken. Tijdens het maken van de foto’s ligt u op een onderzoekstafel met een camera vlak boven u. Het maken van de foto’s duurt 45 minuten.

De volgende dag komt u ’s morgens terug voor een extra foto. Deze foto duurt 20 minuten.
Let op: voor de kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s zo stil mogelijk blijft liggen.

Na het onderzoek

U kunt na afloop van het onderzoek weer naar huis, naar uw werk of, als u opgenomen bent, naar de verpleegafdeling. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.
Binnen 24 uur is de radioactieve stof weer uit uw lichaam verdwenen.

De uitslag

De foto’s worden na het onderzoek bewerkt en beoordeeld. Daarom krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts zal u de uitslag meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde bellen. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

Leucocyten-scintigrafie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis