Lage rughernia

(neurologische behandeling)

U bent door uw huisarts of door een andere arts verwezen naar de afdeling Neurologie van HMC (Haaglanden Medisch Centrum) voor een afspraak bij een neuroloog. Er is bij u waarschijnlijk een lage rughernia geconstateerd. Op deze webpagina vindt u informatie over deze aandoening, de manier waarop de diagnose gesteld wordt en de mogelijke behandelingen. Bij het ontstaan van een lage rughernia spelen verschillende factoren een rol. De behandeling zal dan ook per persoon verschillen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove, HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 43 60
ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

Patiënten per jaar:
2.548 hoofdpijn
3.757 beroerte (CVA/TIA)
5.154 hernia (rug en nek)
1.393 carpaal tunnel syndroom (CTS)
1.861 Parkinson
952 multiple sclerose (MS)
1.933 epilepsie

Over lage rughernia (neurologische behandeling)

U bent door uw huisarts of door een andere arts verwezen naar de afdeling Neurologie van HMC (Haaglanden Medisch Centrum) voor een afspraak bij een neuroloog. Er is bij u waarschijnlijk een lage rughernia geconstateerd. Op deze webpagina vindt u informatie over deze aandoening, de manier waarop de diagnose gesteld wordt en de mogelijke behandelingen. Bij het ontstaan van een lage rughernia spelen verschillende factoren een rol. De behandeling zal dan ook per persoon verschillen.

Lage rughernia

Anatomie van de wervelkolom

De wervelkolom is het meest belangrijke onderdeel van het bewegingsapparaat. De wervelkolom bestaat van boven naar beneden uit zeven nekwervels, 12 borstwervels, vijf lendenwervels en het heiligbeen met het staartbeentje (stuitje). Binnen in de wervelkolom loopt van boven naar beneden het ruggenmerg. Het ruggenmerg ligt binnenin een koker van hersenvliezen, de zogenaamde durale zak. Uit het ruggenmerg komen de zenuwen. Deze verlaten één voor één, telkens links en rechts tussen twee wervels, het wervelkanaal. Deze zenuwen geven prikkels door vanuit het ruggenmerg naar het lichaam en van het lichaam weer terug naar het ruggenmerg.

lagerughernia.jpeg

Tussen alle twee opeenvolgende halswervels ligt telkens een tussenwervelschijf. Deze schijf is soepel en elastisch, en fungeert als een soort schokdemper. Bovendien zorgt de tussenwervelschijf ervoor dat de wervels ten opzichte van elkaar kunnen bewegen.

De oorzaken van een lage rughernia

Een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf. Deze uitstulping kan op een zenuw of op het ruggenmerg drukken. Er zijn verschillende soorten hernia’s. De lage rughernia komt het meeste voor. De precieze oorzaak van een hernia is onbekend, maar een aantal factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan ervan, zoals:

 • Slijtage van de tussenwervelschijf;
 • Langdurige overbelasting;
 • Een verzwakte aanleg van de tussenwervelschijf;
 • Roken.

Slijtage van een tussenwervelschijf is een proces dat bij ieder mens plaatsvindt. Als de tussenwervelschijf afslijt, kan deze gaan uitpuilen. Iedereen kan een hernia krijgen. Waarom dit bij de één wel en bij de ander niet gebeurt, is niet bekend. Uit onderzoek blijkt wel dat roken de slijtage van de tussenwervelschijven kan versnellen.
Een exacte verklaring voor het ontstaan van een rughernia is er niet. Waarschijnlijk spelen houding (veel zitten) en gebrek aan lichaamsbeweging een rol. Hernia’s en andere rugklachten kunnen in bepaalde families vaker voorkomen.

Klachten

De verschijnselen van de hernia bestaan meestal uit pijn die tot in de benen te voelen is. Soms ervaren patiënten hier ook een doof of prikkelend gevoel bij. De druk op de zenuw kan zorgen voor een afname of verlies van de functie van die zenuw. Hoesten, niezen en persen verhoogt de druk in het wervelkanaal en de druk op de zenuwwortel. Hierbij kan de pijn toenemen.
Door neurologisch onderzoek en door te kijken waar de pijn het sterkst voorkomt, kan de neuroloog nagaan welke zenuw beklemd is. Ook onderzoekt hij op welke plek de hernia zich bevindt. Beknelling van het ruggenmerg kan leiden tot:

 • Verlammingsverschijnselen aan de benen;
 • Gevoelsstoornissen van romp en/of benen;
 • Verlies van de controle over blaas en endeldarm (incontinentie voor urine en ontlasting).

Afspraak bij HMC en onderzoek

Tijdens uw afspraak bekijkt de neuroloog of u inderdaad een lage rughernia heeft. Het kan zijn dat er verschillende onderzoeken gedaan worden. Dit gebeurt zoveel mogelijk op dezelfde dag. Als dit niet kan, maakt HMC met u een afspraak op een datum wanneer dit wel kan.
De neuroloog kan met lichamelijk onderzoek vaststellen of u een rughernia heeft. De arts onderzoekt of de pijn toeneemt door bepaalde bewegingen of standen van het been. Ook kijkt hij naar de stand en de beweeglijkheid van de rug. Hij gaat na of er spieren zwakker zijn geworden en of er zenuwen zijn die minder gevoel hebben.
Om aan te kunnen tonen dat de pijn (en de eventuele uitvalsverschijnselen) inderdaad veroorzaakt wordt door het uitstulpen van een tussenwervelschijf, is extra onderzoek nodig. Er zijn twee soorten onderzoek om een hernia vast te stellen:

 • MRI-scan;
 • CT-scan.

Hieronder zal kort worden ingegaan op deze onderzoeken.

MRI (magneetscan)

In de meeste gevallen is het mogelijk om met een MRI (magneetscan) de diagnose hernia te stellen. Soms heeft de neuroloog meer nauwkeurige informatie over de botstructuren van de halswervelkolom nodig. Een MRI levert dan onvoldoende informatie op.

CT-scan (Computer Tomogram)

Een CT-scan is vooral geschikt om het bot zelf af te beelden. Een CT-scan brengt de botstructuren van de wervelkolom in beeld. De andere delen van het ruggenmerg zijn niet goed zichtbaar. Dit geeft informatie die van belang is bij de keuze van het soort operatie dat nodig is. De CT-scan kan aanvullende informatie verstrekken bij een patiënt die eerder een MRI-onderzoek heeft ondergaan.
Soms is het voor het maken van de CT-scan nodig om met een injectie contrastvloeistof in te brengen. Deze injectie wordt in de arm gegeven.

Behandeling

Als u een hernia heeft, wordt bekeken of een operatie voor u nodig is. Een operatie is bij een lage rughernia meestal niet nodig. De neuroloog van HMC kan u verschillende behandelingen voorschrijven.
De eerste vier tot acht weken na het ontstaan van een hernia zijn de klachten meestal het hevigst. Om deze fase het beste te kunnen doorstaan, schrijft de (huis)arts vaak fysiotherapie en pijnstilling voor. In deze periode is het goed zoveel mogelijk in beweging te blijven. In eerste instantie wordt afgewacht hoe de klachten zich ontwikkelen. 85% van de hernia’s in de onderrug gaat vanzelf over. Pas als de klachten langer aanhouden en niet verminderen, zal de neuroloog u verder onderzoeken.

Pijnstillende medicijnen

Het belangrijkste symptoom van een rughernia is pijn. Het is belangrijk dat u goede en effectieve pijnstillende medicijnen inneemt. Dit geneest de rughernia zelf niet. De medicijnen zijn nodig om er voor te zorgen dat u niet te zwakke spieren krijgt.

Om te voorkomen dat u onnodig sterke pijnstillers gebruikt, is er een medicatie¬schema gemaakt. De huisarts gebruikt dit om de juiste recepten uit te schrijven. U begint met het eenvoudig pijnstillend medicijn Paracetamol. Dit heeft vaak een goed effect als u het regelmatig in de juiste dosis inneemt.

Het is goed om bij hevige pijn op vaste tijden (vier tot zes keer per dag) een tablet Paracetamol in te nemen Dit is beter dan steeds te wachten tot de pijn te erg wordt en er dan pas één te nemen. Als Paracetamol niet (meer) voldoende helpt, kan de huisarts een ander middel toevoegen (bijvoorbeeld Naproxen, Ibuprofen of Diclofenac). Soms helpt dat ook niet en is de pijn niet te verdragen. Dan is het nodig om tabletten Morfine in te nemen. Meestal is dit niet langer nodig dan enkele weken. Aangezien u zelf de pijn voelt, moet u goed aangeven of de pijn te verdragen is of niet. In overleg met de huisarts kan de pijnstilling worden opgevoerd.

Bedrust

Tot enkele jaren geleden was het gebruikelijk om patiënten met een rughernia enkele weken bedrust voor te schrijven. Deze “bedrustkuren” blijken geen enkel effect te hebben op de genezing. Bovendien heeft langdurige bedrust grote nadelen: de spierkracht en de lichamelijke conditie gaan erdoor achteruit. Deze behandeling is daarom afgeschaft.

Fysiotherapie

De fysiotherapeut kan u begeleiden in het herstel van de lage rughernia. Hij zal zich richten op hoe u om kunt gaan met de klachten. Ook krijgt u inzicht in welke factoren de rug- en beenpijn verergeren, en welke ze doen verbeteren. Bijvoorbeeld bewegingsangst, stress, een verkeerde houding en de gewoonte om u verkeerd te bewegen, belemmeren het herstel.
Ook geeft de fysiotherapeut, naast voorlichting en advies, oefeningen om de rug te versterken.
Na de eerste fase, wanneer de ergste pijn voorbij is, kan oefentherapie zinvol zijn om weer een normaal bewegingspatroon aan te leren. Veel mensen zijn na een rughernia bang om zich weer normaal te gaan bewegen. Hierdoor blijven de rugklachten bestaan. De fysiotherapeut kan samen met u een oefenschema opstellen en u begeleiden bij de uitvoering.

Operatie

Als u een hernia heeft, beoordeelt de neuroloog of een operatie nodig is. Niet iedere hernia hoeft geopereerd te worden. De vraag is of uw klachten door een hernia worden veroorzaakt. De meeste herniaklachten gaan over door fysiotherapie, rust en pijnstillers. Omdat een hernia vanzelf over kan gaan, wordt er niet snel geopereerd. Aan de andere kant is het zo dat bij (te) lang wachten het herstel na een operatie vertraagd kan verlopen. Als u in aanmerking komt voor een operatie, verwijst de neuroloog u naar de polikliniek Neurochirurgie. De neurochirurg beslist uiteindelijk of u geopereerd moet worden

Er zijn een aantal redenen om een hernia via een operatie te behandelen.
U wordt direct geopereerd bij:

 • Snel optredende verlammingsverschijnselen in één of beide benen;
 • Verlies van controle over de blaas;
 • Aanhoudende, onhoudbare pijn die uw functioneren thuis en op het werk ernstig belemmert.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Neurologie in HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Dit kan via telefoonnummer 088 979 43 60.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Neurologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Lage rughernia (neurologische behandeling)

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis