Lachgassedatie

bij kaakchirurgische behandelingen

Sinds kort beschikt de polikliniek Kaakchirurgie over apparatuur, waarmee een mengsel van zuurstof en lachgas via een neusmasker door de patiënt kan worden ingeademd. Het inademen van zo’n mengsel van zuurstof en lachgas heeft een geruststellende en kalmerende (sederende) werking. Het wordt daarom inhalatiesedatie of lachgassedatie genoemd.
Lachgassedatie is een veilige methode, waarbij de patiënt steeds bij bewustzijn blijft. De behandelmethode is met name geschikt voor angstige kinderen, die goed aanspreekbaar zijn, maar de kaakchirurgische situatie niet goed aankunnen of angstig reageren op de kaakchirurgische behandeling. Voor volwassenen voor wie de kaakchirurgische behandeling (tijdelijk) een te grote belasting vormt, kan behandeling met lachgas ook een extra steuntje zijn en de drempel voor behandeling verlagen. Ook kan lachgassedatie helpen een overmatige kokhalsneiging te verminderen, zodat behandeling beter mogelijk is. Tenslotte kunnen zowel lichamelijk als verstandelijk beperkte patiënten in sommige situaties baat hebben bij behandeling met behulp van lachgassedatie.

Afspraak en contact

088 979 23 39
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over lachgassedatie bij kaakchirurgische behandelingen

Sinds kort beschikt de polikliniek Kaakchirurgie over apparatuur, waarmee een mengsel van zuurstof en lachgas via een neusmasker door de patiënt kan worden ingeademd. Het inademen van zo’n mengsel van zuurstof en lachgas heeft een geruststellende en kalmerende (sederende) werking. Het wordt daarom inhalatiesedatie of lachgassedatie genoemd.

Lachgassedatie is een veilige methode, waarbij de patiënt steeds bij bewustzijn blijft. De behandelmethode is met name geschikt voor angstige kinderen, die goed aanspreekbaar zijn, maar de kaakchirurgische situatie niet goed aankunnen of angstig reageren op de kaakchirurgische behandeling. Voor volwassenen voor wie de kaakchirurgische behandeling (tijdelijk) een te grote belasting vormt, kan behandeling met lachgas ook een extra steuntje zijn en de drempel voor behandeling verlagen. Ook kan lachgassedatie helpen een overmatige kokhalsneiging te verminderen, zodat behandeling beter mogelijk is. Tenslotte kunnen zowel lichamelijk als verstandelijk beperkte patiënten in sommige situaties baat hebben bij behandeling met behulp van lachgassedatie.

De behandeling met lachgassedatie

Voordat de kaakchirurgische behandeling wordt begonnen zal eerst het plan voor deze behandeling met u worden besproken. Uw gezondheid en eventueel medicijngebruik zullen uitvoerig aan bod komen, net als de uit te voeren behandeling en de te verwachten effecten van de lachgassedatie. Ook de gang van zaken wordt met u doorgenomen. Voorafgaand aan de behandeling met lachgas adviseren we u niet te veel te eten. Voor deze behandeling hoeft u niet nuchter te zijn, een licht ontbijt of een lichte lunch wordt aangeraden.

De behandeling begint met het passen van een neusmasker, waarmee het mengsel van zuurstof en lachgas wordt toegediend. Het neusmasker is door middel van twee slangen verbonden met een speciaal voor deze behandeling ontworpen mengapparaat. Er wordt ook gezorgd voor goede afzuiging van de uitgeademde lucht. Met behulp van het mengapparaat kunnen de zuurstof en het lachgas in elke gewenste verhouding gemengd worden.

De maximale hoeveelheid lachgas in het mengsel is 50% en de zuurstof is dus minimaal 50%. In de lucht die we dagelijks inademen zit 20% zuurstof. De verhouding tussen lachgas en zuurstof, maar ook de totale hoeveelheid van het mengsel, kan gemakkelijk op uw individuele behoefte worden afgestemd.

De introductie begint met zuivere (100%) zuurstof. Vervolgens wordt stap voor stap het lachgas toegevoegd, tot het moment dat u zich prettig en ontspannen voelt. Bij deze optimale concentratie vindt de behandeling plaats. De kaakchirurgische behandeling verloopt verder op normale wijze. Dit betekent dat een plaatselijke verdoving in de meeste gevallen ook gewoon nodig blijft. U bent echter meer ontspannen.

Het is van groot belang voor het slagen van de sedatie, dat u continu inademt door uw neus. Als u dat niet doet vermindert de werking van het lachgas aanzienlijk of houdt zelfs helemaal op. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat u tijdens de lachgassedatie niet mag praten. Als u praat, ademt u namelijk door uw mond. Het lachgas kan dan zijn werk niet doen en u “blaast” lachgas in de behandelkamer. Om te voorkomen dat het lachgas dat nodig is voor uw behandeling in de behandelkamer terecht komt, zult u dus ook alleen door uw neus moeten uitademen. Via de afvoerslang zal het ongebruikte lachgas dan worden weggezogen. Als uw neus verstopt is door een verkoudheid kunt u niet behandeld worden met lachgas. U kunt proberen met behulp van neusspray de neus weer doorgankelijk te krijgen. Wanneer dit niet lukt, kan de behandeling niet doorgaan en zult u op tijd moeten afzeggen.

Hoewel na het inademen van lachgas het eerste gevoel wat onwennig en vreemd kan zijn, zal dit in de meeste gevallen na een paar minuten veranderen in een aangenaam, warm, ontspannen en/of zweverig gevoel. Sommige mensen vergelijken het gevoel met een aangename manier van een beetje dronken zijn; een prettig, loom en een beetje afwezig gevoel. Het komt ook wel eens voor dat iemand het een onprettig gevoel blijft vinden. In overleg met de kaakchirurg kan dan gekozen worden voor een alternatieve behandelaanpak.

Lachgas op deze wijze gebruikt (lage concentraties en behandelingen van niet langer dan een uur) is ongevaarlijk voor de gezondheid. Wel wordt geadviseerd om lachgas tijdens de zwangerschap niet te gebruiken.

Na afloop van de behandeling

De lachgassedatie wordt afgesloten met het gedurende vijf minuten inademen van zuivere zuurstof. Een groot voordeel van lachgassedatie is dat wanneer het inademen van het lachgas wordt gestopt, de werking na die vijf minuten zuurstof is afgelopen en dat er in vrijwel alle gevallen geen na-effecten merkbaar zijn. Om absoluut zeker te zijn, wordt geadviseerd om het eerste half uur nog niet aan het verkeer deel te nemen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Kaakchirurgie via telefoonnummer 088 979 23 39.
De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.
’s Avonds en in het weekend kunt u bij urgente klachten bellen met het algemene telefoonnummer van HMC: 088 979 79 00.

Lachgassedatie bij kaakchirurgische behandelingen

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis