Kijkoperatie aan de elleboog

Een kijkoperatie (artroscopie) aan de elleboog is een ingreep waarbij de chirurg in de elleboog kijkt met een camera op een dun buisje. Eventuele problemen aan de elleboog kan de chirurg meteen behandelen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Focuskliniek Orthopedie verpleegafdeling
088 979 80 81
Gesloten van vr 18.00 uur tot ma 07.00 uur

Is de afdeling gesloten? Bel dan bij dringende vragen of bij complicaties het ziekenhuis
088 979 79 00. Vraag naar de dienstdoende arts van de afdeling Orthopedie.

Spoedeisende Hulp (SEH) HMC Westeinde
088 979 23 80
Spoed, buiten kantooruren

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

Circa 3.500 orthopedische operaties

19.000 nieuwe patiënten Orthopedie

8,6 voor patiënttevredenheid verpleegafdeling Focuskliniek

Meer informatie

Een kijkoperatie (artroscopie) aan de elleboog is een ingreep waarbij de chirurg in de elleboog kijkt met een camera op een dun buisje. Eventuele problemen aan de elleboog kan de chirurg meteen behandelen.

Wat is een kijkoperatie aan de elleboog?

Oorzaak

De elleboog is een gewricht dat bestaat uit drie delen:

 • de bovenarm
 • het kopje van het spaakbeen
 • de ellepijp

Het ellebooggewricht is bedekt met een dun, zacht laagje. Dit laagje is van kraakbeen. Het vangt schokken op en zorgt dat de botten soepel langs elkaar bewegen. Als bescherming ligt om de elleboog een soort sok. Die noemen we het gewrichtskapsel. Rond de elleboog zitten bandjes die de botten met elkaar verbinden. Deze zorgen onder meer voor de stevigheid van de elleboog.

webpagina ziektebeeld kijkoperatie aan de elleboog vh folder h0939 fig1

Kijkoperatie aan de elleboog

Soms ontstaat in de elleboog een beschadiging door een ongeval, waardoor stukjes bot of kraakbeen losraken.

Klachten

Een beschadigde elleboog kan

 • pijnklachten geven
 • het gevoel geven dat de elleboog 'op slot' staat
 • zorgen voor een zwelling van het slijmvlies rond de elleboog
 • zorgen voor stijfheid en moeilijk bewegen

Behandeling

Met een camera op een dun buisje (een scoop) kan de chirurg in de elleboog kijken en zien waar deze beschadigd is. Dit gebeurt tijdens een kijkoperatie ofwel een 'artroscopie'. Dit woord komt uit het Grieks en betekent letterlijk 'in een gewricht (arthros) kijken (scopie)'. Om de scoop in te brengen, maakt de chirurg vier of meer kleine sneetjes in de elleboog. Als de chirurg ziet wat er aan de hand is, kan deze meteen de beschadiging behandelen.

Via één sneetje gaat de scoop naar binnen. Dit gebeurt samen met spoelvloeistof, om de wond schoon te houden. De chirurg maakt meerdere sneetjes om zowel voor als achter in de elleboog te kijken. Via een ander sneetje brengt de chirurg instrumenten in de elleboog om de beschadiging te behandelen.

Door wie wordt u geopereerd?

U wordt geopereerd door de chirurg die u heeft gezien op de polikliniek, eventueel samen met een arts-assistent. Een arts-assistent is een afgestudeerde arts, die we in het HMC opleiden tot specialist of die in ons ziekenhuis ervaring opdoet. Arts-assistenten voeren ook zelfstandig (delen van) operaties uit. De medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk voor de operatie.

Voorbereiding

Polikliniek

In HMC heeft u een afspraak met de orthopeed op de polikliniek Orthopedie. Deze arts luistert naar uw klachten, onderzoekt u en bepaalt de ernst van uw medische situatie. We maken een röntgenfoto van de elleboog en eventueel een MRI- of CT-scan. Een MRI-scan is een 3D-beeld dat we maken met een magnetisch veld en radiogolven. Een CT-scan is een reeks röntgenfoto's die samen een 3D-beeld vormen.

De doktersassistente vertelt u over uw opname in het ziekenhuis en waar u zich kunt melden. U krijgt informatie mee over de operatie. Het is belangrijk dat u deze informatie van tevoren goed doorleest.

Preoperatief onderzoek

De orthopedisch chirurg heeft u een verwijzing gegeven om een afspraak te maken met de anesthesioloog. Deze arts zorg voor de verdoving tijdens de operatie. De anesthesioloog onderzoekt u om te bepalen wat de beste en veiligste manier is om u te verdoven. Voor deze operatie is dat meestal een algehele narcose. Deze verdooft het hele lichaam. U bent dan een tijdje buiten bewustzijn. U kunt ook kiezen voor een verdoving van de arm. Het nadeel hiervan is dat u 45 tot 60 minuten ongemakkelijk op uw zij moet liggen. Bent u ergens allergisch of overgevoelig voor, bijvoorbeeld jodium? Geeft u dit dan door aan de anesthesioloog.

Als het nodig is, vragen we bloedonderzoek aan, laten we een hartfilmpje (ECG) maken en een röntgenfoto van de longen maken. Een enkele keer is er aanvullend onderzoek nodig door een andere arts, bijvoorbeeld een internist, cardioloog of longarts.

U spreekt ook een medewerker van de apotheek om het gebruik van uw medicatie die u gebruikt met u door te nemen. U krijgt de folder ‘Voorbereiding op de operatie en anesthesie’ met daarin alle informatie over de operatie.

Kunt u niet naar een afspraak komen?

Heeft u een probleem waardoor u niet op tijd naar een afspraak kunt komen? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de Focuskliniek Orthopedie – uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. U kunt zich afmelden van maandag tot en met vrijdag, tijdens kantooruren. Als u een afspraak niet of te laat afmeldt, moeten we de afspraak helaas in rekening brengen.

Bellen met de verpleegafdeling

Twee werkdagen voor uw opname belt de verpleegafdeling u tussen 14.00 en 16.00 uur op. Een van onze medewerkers staat u te woord. De medewerker:

 • vraagt of er veranderingen zijn in uw gezondheidstoestand sinds uw laatste afspraak
 • geeft informatie over de gang van zaken op de afdeling
 • vertelt hoe laat we u op de afdeling verwachten
 • vraagt of alles duidelijk is voor u

Pijnstillers

Zorg dat u voldoende paracetamol in huis heeft voor na de operatie.

Vervoer

Zorg voor vervoer na de operatie. U mag dan namelijk niet zelf naar huis rijden.

Eten en drinken

Het is belangrijk dat u vóór de operatie nuchter bent vanaf 0.00 uur. Dat betekent dat u niets heeft gegeten of gedronken.

Opname

De opname is op de dag van de operatie. De opname is op de Focuskliniek Orthopedie van HMC Bronovo, afdeling Margriet, eerste etage, route 19.

Doe het volgende op de dag van opname:

 • Neem thuis een douche vóór u naar het ziekenhuis gaat.
 • Gebruik geen make-up, nagellak, zalfjes of crèmes.
 • Lees als voorbereiding de folder 'Voorbereiding op de anesthesie'.

Een verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en geeft u informatie over de voorbereiding op de operatie en de gang van zaken tijdens uw verblijf op de afdeling. Als het nodig is, nemen we bloed bij u af en meten we uw bloeddruk. Voordat u naar de operatieafdeling gaat, krijgt u een operatiejasje aan. Doe uw sieraden af. Als u een kunstgebit heeft, doet u dat uit.

Operatie

De verpleegkundige controleert samen met u uw gegevens en medicijngebruik. U gaat naar een kamer waar u zich kunt omkleden voor de operatie. De verpleegkundige brengt u naar de holding. Dat is de ruimte waar we u voorbereiden op de operatie. De anesthesiemedewerker prikt een infuus in uw hand of arm. Via het infuus krijgt u vocht en medicijnen binnen. De medicijnen zorgen ervoor dat u minder pijn voelt. U krijgt plakkers op uw borst, waarmee we uw hartritme meten. U krijgt een band om uw arm, waarmee we uw bloeddruk meten. We doen een dopje op uw vinger, waarmee we het zuurstofgehalte in uw bloed meten. Vervolgens krijgt u een verdoving.

De chirurg tekent met een stift een pijl op de arm waar de kijkoperatie gaat plaatsvinden. Vervolgens maakt de chirurg een sneetje in de voorkant van de elleboog om in het gewricht te kijken. Daarna maakt de chirurg een sneetje aan de achterkant om ook daar te kijken. In sommige gevallen is het alleen nodig om aan de voorkant of alleen aan de achterkant van de elleboog twee sneetjes te maken. Wanneer het gaat om een groot stukje bot of kraakbeen dat los zit, dan maakt de chirurg het sneetje iets groter.

Een los stukje bot kan de chirurg met een paktang verwijderen. Soms schaaft de chirurg een stukje bot weg. Als het kraakbeen beschadigd is, kan de chirurg deze behandelen met een zogenoemde microfractuur. Hierbij prikt de chirurg met een scherpe priem gaatjes in het bot. Hierdoor gaat het bot bloeden. De bloedcellen die uit het beenmerg komen, vormen een laagje over het bot. Dat laagje komt (voor een deel) in de plaats van het beschadigde kraakbeen. Het nieuwe laagje noemen we pseudokraakbeen of fibrocartillago. De chirurg hecht de kleine wondjes rond de elleboog. Om de elleboog krijgt u een drukverband.

De voorbereiding en de operatie duren samen drie tot vier uur.

Na de operatie

Herstel

Na de operatie brengen we u naar de uitslaapkamer, ofwel de verkoever. Daar verblijft u ongeveer een uur. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling. De orthopedisch chirurg of de arts in opleiding tot specialist (aios) komt bij u langs om de operatie met u te bespreken. U mag vaak dezelfde dag weer naar huis. Voordat u het ziekenhuis verlaat, moet u een keer hebben geplast.

Pijn

Het is voor het herstel het beste als de pijn na de operatie goed vol te houden is. De anesthesioloog en verpleegkundige vragen u daarom regelmatig of en hoeveel pijn u heeft.

U krijgt pijnstillers van de verpleegkundigen. Neem deze in, ook als u weinig pijn heeft. Het is normaal dat u na de operatie enige pijn en ongemak (zoals misselijkheid) ervaart. Laat het meteen aan de verpleegkundige weten, als u hier last van heeft. Voor thuis krijgt u een recept voor pijnstillers mee, dat u kunt ophalen bij de apotheek.

U kunt ook paracetamol gebruiken. De eerste twee dagen na de operatie gebruikt u vier keer per dag twee tabletten paracetamol van 500 milligram, de twee dagen daarop vier keer per dag 500 milligram paracetamol. Vanaf de vijfde dag gebruikt u paracetamol alleen als u pijn heeft.

Eten en drinken

U kunt in de loop van de dag weer gewoon eten en drinken, wanneer u terug bent op de verpleegafdeling. Vooral drinken is erg belangrijk.

Advies

U heeft vier of meer kleine wondjes rond de elleboog. Houd na de operatie daarom rekening met het volgende:

 • U heeft nog enkele weken last van pijn en zwelling.
 • De elleboog kan warm aanvoelen.
 • U kunt de elleboog koelen met een ijspakking.
 • Houd de wondjes zo droog mogelijk, wanneer u een douche neemt.
 • U hoeft de wondjes thuis niet te verbinden. Als u het prettig vindt, kunt u wel een pleister op de wond plakken.
 • We verwijderen de hechtingen na tien tot veertien dagen tijdens de controle op de afdeling.

Complicaties

Een complicatie is een extra medisch probleem dat zich voordoet. Bij iedere operatie bestaat de kans op een complicatie, dus ook bij deze operatie. Gelukkig komen complicaties bij een kijkoperatie niet vaak voor. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke complicaties:

 • wondinfectie
  De wond wordt rood en doet pijn. Soms heeft u koorts en komt er vocht uit de wond. We kunnen dit meestal goed behandelen met antibiotica.
 • lekkende wond
  Soms komt er nog vocht uit de wondjes van de spoelvloeistof. Dit kan geen kwaad.
 • moeilijker bewegen
  Als het gewrichtskapsel verkleeft, kunt u uw elleboog minder goed gebruiken.
 • beschadiging van een huidzenuw
  Dit geeft een doof gevoel in een deel van de huid. Meestal verdwijnen deze klachten in de loop van de tijd vanzelf. Soms zijn ze blijvend.

Wanneer moet u meteen contact opnemen met HMC?

Neem contact op met uw orthopedisch chirurg als:

 • u kortademig bent of pijn op uw borst heeft bij het ademen
 • uw wond gaat bloeden
 • uw elleboog dikker, roder of warm wordt
 • uw elleboog steeds meer pijn gaat doen, ook al bent u minder gaan bewegen
 • als u meer dan 38,5°C koorts heeft

Controle

Wanneer u het ziekenhuis verlaat, krijgt u afspraken mee voor de controles.

 • Enkele dagen na de operatie neemt de verpleegkundige van de Focuskliniek contact met u op en vraagt hoe het met u gaat.
 • Na tien tot veertien dagen heeft u een afspraak om uw hechtingen te verwijderen. Tijdens dit gesprek bespreken we de voortgang met u.
 • Na ongeveer zes weken komt u voor controle terug bij uw orthopedisch chirurg. Afhankelijk van uw herstel bespreekt de chirurg de verdere aanpak met u. U kunt ook vragen stellen.
 • Na vier maanden en na acht maanden komt u weer voor controle naar de polikliniek Orthopedie.

Tips voor thuis

 • U mag de elleboog voorzichtig gaan bewegen, voor zover de pijn dat toelaat.
 • Vermijd zware belasting in de eerste twee weken, zoals tillen.
 • Oefen met buigen en strekken van de elleboog. Het is belangrijk om het strekken van uw elleboog dagelijks te oefenen.
 • Tijdens de controle op de polikliniek kijkt de orthopeed hoe het met uw elleboog gaat. Eventueel verwijst de orthopeed u door voor fysiotherapie.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over de operatie? Of heeft u vragen over uw medische situatie? Bel dan met de Focuskliniek Orthopedie.

Heeft u een smartphone? Dan kunt u de Patient Journey App downloaden. Deze is gratis op zowel de Google Playstore als de Apple Appstore. In de app begeleiden we u stap voor stap door het zorgproces voor het plaatsen van een totale heupprothese.

We willen graag dat iedereen onze patiënten informatie begrijpt. Heeft u een opmerking over de tekst hierboven? Mail deze dan naar nhouben@haaglandenmc.nl. Dank u wel voor uw feedback!

Kijkoperatie aan de elleboog

Waarom HMC?

 • Uw eigen behandelend arts
 • Persoonlijke begeleiding
 • Elke patiënt is welkom, ongeacht de medische voorgeschiedenis

Het team

foto van P.H.C. den Hollander

P.H.C. den Hollander

Orthopedisch chirurg / Chief Medical Information Officer (CMIO)