Kanker, en dan?

Cursus omgaan met de gevolgen van kanker

In Nederland horen jaarlijks veel mensen dat ze kanker hebben. Kanker is een ziekte die voor verschillende aspecten in het dagelijks leven gevolgen kan hebben.

Afspraak en contact

088 979 24 95 en 088 979 42 89
Afdeling medische psychologie

 

Cijfers

Aantal patiënten per jaar:

355 borstkanker
240 darmkanker
302 longkanker
94 melanoom
145 hoofd-halskanker
216 prostaatkanker
36 eierstokkanker

Over kanker, en dan? Cursus omgaan met de gevolgen van kanker

In Nederland horen jaarlijks veel mensen dat ze kanker hebben. Kanker is een ziekte die voor verschillende aspecten in het dagelijks leven gevolgen kan hebben.

De gevolgen zijn onder meer:

 • Lichamelijk; bijwerkingen van de behandeling, vermoeidheid, pijn of een veranderd eetpatroon.
 • Psychisch; er kunnen veel verschillende emotionele reacties ontstaan, zoals angst, somberheid, machteloosheid of nervositeit.
 • In relatie tot anderen; hoe ga je om met familie/vrienden, hoe vertel je het de kinderen, hoe reageren de mensen om je heen?
 • Uiterlijk; hoe ga je om met zichtbare gevolgen van de ziekte, bijvoorbeeld haarverlies, afvallen of aankomen?
 • Werk/huishouden; hoe is je belastbaarheid en hoe ga je om met pijn en vermoeidheid?
 • Zingeving: het vinden van (nieuwe) persoonlijk betekenisvolle activiteiten en/of levensinvulling.

Het kan prettig zijn om deze onderwerpen te bespreken met iemand buiten de directe familie/vriendenkring. Om deze reden bieden wij in HMC een cursus aan voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Op deze webpagina leest u meer over de cursus.

Praktisch

De cursus wordt gegeven op HMC Antoniushove. Tijdens deze cursus is er plaats voor maximaal twaalf deelnemers.
De cursus bestaat uit een serie van acht besloten groepsbijeenkomsten waarin diverse thema’s rondom leven met en na kanker besproken worden. O.a.: omgaan met de gevolgen, zingeving en mindfulness.
De cursus wordt begeleid door een psycholoog.

Inhoud

Tijdens elke bijeenkomst komt een thema aan de orde waarmee u te maken kunt krijgen.
Thema’s zijn bijvoorbeeld:

 • Lichamelijke gevolgen, zoals vermoeidheid, verminderde eetlust, haaruitval;
 • Psychische gevolgen, zoals angst, onzekerheid, somberheid en verdriet;
 • Gevolgen op sociaal gebied; omgaan met naasten, werksituatie, artsen en verpleegkundigen.

De psycholoog geeft tijdens de bijeenkomsten informatie over de genoemde thema’s en bespreekt hierbij adviezen over hoe om te gaan met de gevolgen van kanker. Ook wordt er ruimte geboden om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende onderwerpen. Uit reacties van mensen die aan een cursus hebben deelgenomen, blijkt dat het contact met lotgenoten en het uitwisselen van ervaringen hen heeft geholpen in het verwerkingsproces.

Aanmelden

Als u geïnteresseerd bent in de cursus, dan kunt u zich laten verwijzen door uw arts of oncologieverpleegkundige of dit aangeven bij uw psycholoog van de afdeling Medische Psychologie. Er volgt dan een kort intake- en informatiegesprek, waarin onder andere uw motivatie voor en verwachtingen van de cursus besproken worden.
De contactgegevens van de afdeling Medische Psychologie zijn:
Telefoon:    088 979 24 95 en 088 979 42 89
E-mail:     secretariaatpsychiatrie-psychologie@haaglandenmc.nl

Ook zijn we te vinden op www.haaglandenmc.nl.

Psychologische zorg in het ziekenhuis

Mocht u behoefte hebben aan individuele psychologische begeleiding tijdens of na uw ziekteproces, dan kunt u aan uw arts of oncologieverpleegkundige vragen om een verwijzing naar de afdeling Medische Psychologie.

 

Kanker, en dan? Cursus omgaan met de gevolgen van kanker

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis