Jaarcontrole bij Diabetes Mellitus type 2

Als patiënt met Diabetes Mellitus (DM) wordt u regelmatig gecontroleerd door uw huisarts en/of praktijkondersteuner.
Het laboratorium van HMC Bronovo verzorgt de oproep voor deze controles. Om uw conditie goed in de gaten te houden, is deze controle belangrijk. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de gang van zaken rond deze controle.

Afspraak en contact

He laboratorium van HMC Bronovo is van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 979 41 89.

Locatie

Cijfers

Per jaar:
650.000 bloedafnames
6 miljoen onderzoeken

Over jaarcontrole bij Diabetes Mellitus type 2

Als patiënt met Diabetes Mellitus (DM) wordt u regelmatig gecontroleerd door uw huisarts en/of praktijkondersteuner.
Het laboratorium van HMC Bronovo verzorgt de oproep voor deze controles. Om uw conditie goed in de gaten te houden, is deze controle belangrijk. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de gang van zaken rond deze controle.

Algemeen

Bij diabetes patiënten streven we naar een normale bloedsuiker, om de kans op klachten en complicaties te verminderen. Het is daarom belangrijk om u regelmatig te laten controleren. Uw behandeling kan zo nodig worden aangepast.

HMC Bronovo en de Huisartsen Kring Haaglanden (HKH), waarbij uw huisarts is aangesloten, hebben afspraken gemaakt over een nieuwe wijze van de diabetescontrole. De controle is hierdoor voor u beter georganiseerd. U ontvangt van ons een brief voor uw bloed- en urineonderzoek. De afspraak voor de fundusfoto moet u zelf maken.

Gang van zaken van de controle

Uw huisarts heeft HMC Bronovo verzocht om u op te roepen voor de jaarlijkse (uitgebreide) controle en de driemaandelijkse controle.

De jaarlijkse controle vindt plaats in de maand van uw verjaardag.
Deze uitgebreide controle bestaat uit een bloed-, urine- en oogonderzoek en een controle door uw huisarts. Bij het bloed- en urineonderzoek wordt onder andere uw bloedsuikergehalte (glucose) gecontroleerd.
Een goede bloedsuiker is, als dit nuchter wordt gemeten, tussen 4 en 7 mmol/l. Twee uur na het eten moet de waarde tussen 4 en 10 mmol/l liggen.

Belangrijk

Voor het bloed- en urineonderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 22.00 uur ‘s avonds niets meer mag eten, drinken of roken totdat u geprikt bent. Uw diabetesmedicatie dient u pas te gebruiken na de bloedafname.

Oogonderzoek

Het jaarlijkse oogonderzoek bestaat uit het nemen van een fundusfoto (foto van het netvlies). Per 1 januari 2015 zijn de regels hiervoor aangepast en zijn er drie mogelijkheden

  • Bij de laatste controle met fundusfoto’s zijn er geen afwijkingen geconstateerd. De volgende controle bij de optometrist met fundusfoto’s is één keer per twee jaar.
  • Bij de laatste controle met fundusfoto’s zijn er kleine afwijkingen geconstateerd. De volgende controle bij de optometrist met fundusfoto’s is één keer per jaar.
  • U bent onder controle van een oogarts. De oogarts doet de controle van het netvlies en zal de resultaten daarvan doorgeven aan uw huisarts.

Dit oogonderzoek is noodzakelijk omdat bij mensen met Diabetes Mellitus een verhoogde kans bestaat op aantasting van de kleinste bloedvaatjes van het netvlies.

Tijdens dit onderzoek worden er twee foto’s gemaakt van de fundus van uw ogen. Soms krijgt u pupilverwijdende druppels. Uw ogen kunnen hierdoor gevoelig zijn voor licht en u ziet wazig. Deelname aan het verkeer kan dan lastig zijn. Wij raden u aan om:

  • Bij zonnig weer een zonnebril mee te nemen;
  • Een lenzenhouder en een bril mee te nemen indien u lenzen draagt. U kunt de lenzen een half uur lang niet dragen.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten (met druppels 30 min). Uw huisarts ontvangt de uitslag van het onderzoek.

Tijd voor uw controle

Als het tijd is voor uw fundusfoto kunt u contact opnemen met
HMC Bronovo via telefoonnummer 088 979 44 42.
Het telefoonnummer van Gezondheidscentrum Wassenaar is
070 512 72 00.
Het telefoonnummer van Medisch Centrum Loudon is 070 383 53 53.

Tot slot

Mocht u vragen hebben of niet precies weten wanneer uw volgende oogcontrole is, neemt u dan contact op met de assistente van uw huisarts of uw diabetesverpleegkundige.

Mocht u van huisarts veranderen, wilt u deze manier van controle dan doorgeven aan uw nieuwe huisarts?

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of met het laboratorium van HMC Bronovo.
Het laboratorium van HMC Bronovo is van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 979 41 89.

Meer informatie over diabetes mellitus kunt u opvragen bij de Diabetesvereniging Nederland, via de Diabeteslijn: 033 463 05 66.
U kunt ook kijken op www.dvn.nl.

Dit is een samenwerkingsproject van de Huisartsen Kring Haaglanden en ziekenhuislaboratorium van HMC Bronovo.

 

Jaarcontrole bij Diabetes Mellitus type 2

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis