Intra-operatieve radiotherapie

Eenmalige bestraling bij borstkanker

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 23 57
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

Cijfers

Aantal patiënten per jaar:

355 borstkanker
240 darmkanker
302 longkanker
94 melanoom
145 hoofd-halskanker
216 prostaatkanker
36 eierstokkanker

Over intra-operatieve radiotherapie

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren.

Belangrijkste punten van deze webpagina:
  • U wordt geopereerd voor borstkanker en tijdens de operatie eenmalig inwendig bestraald.
  • De operatie met eenmalige bestraling en opname vindt plaats in het Universitair Kankercentrum, locatie HMC Antoniushove te Leidschendam.


Deze webpagina gaat over eenmalige, inwendige bestraling tijdens een borstsparende operatie bij borstkanker. Deze vorm van bestraling heet intra-operatieve radiotherapie (IORT). De behandeling vervangt de uitwendige bestraling. Deze webpagina is een aanvulling op de webpagina “Operatie bij borstkanker”. Op die webpagina vindt u meer informatie over de voorbereiding op de operatie, de borstoperatie, complicaties, opname en ontslag.

Borstcentrum Universitair Kankercentrum (UKC)

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen op het gebied van borstkankerzorg binnen het Universitair Kankercentrum Leiden 

Den Haag (UKC). Binnen het Borstcentrum van het UKC is er een gespecialiseerd behandelteam van artsen en verpleegkundigen op het gebied van borstkanker. Het gespeciali¬seerde behandelteam bespreekt de resultaten van uw onderzoeken en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de operatie. Het kan zijn dat u niet door uw eigen chirurg zult worden geopereerd, maar door een andere chirurg uit dit gespecialiseerde team. Alle chirurgen van dit gespecialiseerde team werken volgens een uniforme methode, zodat een hoge kwaliteit gewaarborgd is.

De behandelingen worden uitgevoerd in het UKC, locatie HMC Antoniushove in Leidschendam.

Intra-Operatieve Radiotherapie

Het kenmerk van intra-operatieve radiotherapie is dat u tijdens de operatie bestraald wordt. Bij deze vorm van radiotherapie wordt na het verwijderen van de borsttumor (kwaadaardig gezwel) één inwendige bestraling gegeven. Het doel van de behandeling is voorkomen dat de tumor opnieuw gaat groeien in de geopereerde borst. Dit vergroot de kans op genezing van borstkanker op de lange termijn.

Voordelen van inwendig bestralen

Door tijdens de operatie te bestralen, is het mogelijk om de bestralingsdosis precies toe te dienen op de plaats waar de tumor heeft gezeten. Er wordt dus zeer gericht in het operatiegebied bestraald. Hierdoor worden het hart en de longen volledig ontzien. Ook blijft de huid gespaard, wat cosmetisch een goed resultaat geeft. Door deze combinatie van opereren en inwendig bestralen is een serie uitwendige bestralingen na de operatie niet meer nodig.

Kom ik in aanmerking voor IORT?

Niet alle patiënten komen in aanmerking voor intra-operatieve radiotherapie. Dit is afhankelijk van de leeftijd, de grootte van de afwijking in de borst en of er uitzaaiingen zijn in de okselklieren. Om te bepalen of er sprake is van uitzaaiingen in de okselklieren, wordt voor de operatie een schildwachtklieronderzoek uitgevoerd. Zie voor meer informatie over deze procedure de webpagina “Borstkanker, wat nu?”.

De borstsparende operatie met inwendige bestraling

De borstsparende operatie met de inwendige bestraling duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Tijdens de operatie bent u volledig onder narcose.
Bij een borstsparende operatie wordt een snede gemaakt in de borst. Vervolgens verwijdert de chirurg de tumor met een randje omringend gezond weefsel. Het verwijderde weefsel wordt tijdens de operatie onderzocht om te kijken of er kwaadaardige cellen in de wondranden zijn achtergebleven. Dit gebeurt door de patholoog. Wanneer de wondranden helemaal “schoon” zijn, kan er begonnen worden met de inwendige bestraling.

Door het verwijderen van borstweefsel en het litteken kan de vorm en omvang van de borst veranderen. Na de bestraling wordt de borst zo mooi mogelijk gereconstrueerd en wordt de operatiewond door de oncologisch chirurg gesloten met hechtdraad.

De radiotherapeut-oncoloog (bestralingsarts) is aanwezig tijdens de bestraling. De radiotherapeut-oncoloog voert de behandeling uit in samenwerking met de chirurg, de beeldvormend bestralingsdeskundige en de klinisch fysicus. De inwendige bestraling zelf neemt ongeveer twee tot drie minuten in beslag.

Opname en ontslag na de operatie

Na de operatie komt u eerst bij op de verkoeverkamer (uitslaapkamer). Ondertussen belt de chirurg met uw contactpersoon om te vertellen hoe de operatie is verlopen. Nadat u bent bijgekomen, gaat u terug naar de verpleegafdeling Oncologische Chirurgie. Indien mogelijk loopt de oncologisch chirurg aan het einde van de middag bij u langs op de afdeling om u te vertellen hoe de operatie is verlopen. Als dit niet mogelijk is, dan informeert de zaalarts u hoe de operatie is verlopen. Wanneer u ’s morgens geopereerd bent, kunt u afhankelijk van uw herstel aan het eind van de dag of de volgende ochtend naar huis.

Meer informatie over opname en ontslag, complicaties en adviezen na een borstkankeroperatie in vindt u op de webpagina “Operatie bij borstkanker”.

Meer informatie

Voor meer informatie over de operatie bij borstkanker met intra-operatieve radiotherapie kunt u terecht op www.haaglandenmc.nl.

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiotherapie via telefoonnummer 088 979 23 57.

Intra-operatieve radiotherapie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis