Informatie over de intensive care (IC)

Deze webpagina is voor patiënten die zijn opgenomen op de intensive care (IC) van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Maar ook voor hun naasten staat er nuttige informatie in. U vindt op de webpagina praktische informatie over de afdeling IC.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove, 088 979 44 27
HMC Westeinde, 088 979 21 19

Bel liever niet:

tussen 07.30 - 08.00 uur
tussen 15.00 - 15.30 uur
tussen 23.00 - 23.30 uur
Er is dan overdracht door de verpleegkundigen.

Locatie

Cijfers

Aantal opnames 2.274
Aantal bedden 22 (verdeeld over 2 locaties)
Aantal intensivisten (fte) 14
Aantal verpleegkundigen (fte) 110

Over informatie over de intensive care (IC)

Deze webpagina is voor patiënten die zijn opgenomen op de intensive care (IC) van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Maar ook voor hun naasten staat er nuttige informatie in. U vindt op de webpagina praktische informatie over de afdeling IC.

Over de IC

De IC is voor patiënten die intensieve zorg, speciale bewaking van hun gezondheid of ondersteuning van belangrijke lichaamsfuncties nodig hebben. We hebben op HMC Antoniushove en HMC Westeinde een IC-afdeling. U kunt op de IC komen na een operatie, bij een zeer ernstige ziekte of na een ongeluk. De intensivist is uw hoofdbehandelaar op de IC. Dit is een arts met extra kennis over en ervaring met zorg op de IC. Op onze locaties staan 24 uur per dag, 7 dagen per week intensivisten voor u klaar.

Arts-assistenten ondersteunen als zaalartsen de intensivist. De intensivist overlegt dagelijks met verschillende medische specialisten. Ook overlegt hij of zij veel met ondersteunende specialisten, zoals de apotheker, fysiotherapeut, diëtist, radioloog en microbioloog. Dit gebeurt in het multidisciplinair overleg. Gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundigen in opleiding geven u verpleegkundige zorg. De verpleegkundigen zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten en hun naasten.

Contactpersonen

Tijdens de opname op de IC heeft elke patiënt maximaal twee contactpersonen. Deze naasten van de patiënt zijn de aanspreekpunten van de artsen en verpleegkundigen. Vanwege de privacy krijgen alleen de twee contactpersonen van ons medische informatie over de patiënt. Natuurlijk mogen de contactpersonen deze informatie doorgeven aan (andere) familieleden of vrienden als zij dit willen.

Spreken de contactpersonen niet goed Nederlands? Dan kunnen we tijdens het gesprek tussen arts/verpleegkundige en de contactpersonen gebruikmaken van de tolkentelefoon. Zo krijgen de contactpersonen toch alle medische informatie over de patiënt.

Blijft de patiënt langer dan een week op de IC? Dan plannen wij in ieder geval één keer per week een familiegesprek met de twee contactpersonen van de patiënt.

Vertegenwoordiger van de patiënt

Als hij of zij dat kan, neemt de patiënt zelf beslissingen over de zorg. Kan de patiënt dit niet? Dan mag alleen de (wettelijke) vertegenwoordiger van de patiënt beslissingen nemen over de zorg. Vaak is de vertegenwoordiger van de patiënt ook contactpersoon van de patiënt, maar dat hoeft niet.

De wet bepaalt wie vertegenwoordiger mag zijn van de patiënt. De wet geeft daarbij ook een volgorde aan. De vertegenwoordiger kan een (door de rechter benoemde) curator of mentor zijn. Maar de patiënt kan ook zelf iemand hebben aangewezen in een schriftelijke machtiging. Is er geen curator, mentor of door de patiënt gemachtigde vertegenwoordiger? Dan betrekken we een naaste van de patiënt bij beslissingen over de zorg. De eerste optie is dan de partner van de patiënt. Heeft de patiënt geen partner? Of kan die partner de rol van vertegenwoordiger van de patiënt niet op zich nemen? Dan kan een ouder, kind, broer, zus, opa, oma of kleinkind van de patiënt vertegenwoordiger zijn.

Toestemming voor behandeling

Bijna alle behandelingen die we geven op de IC zijn standaard IC-zorg. Deze zorg is essentieel om de gezondheid van onze patiënten zo goed mogelijk te bewaken en om hen zo goed mogelijk te behandelen. Wij gaan bij uw opname op de IC ervan uit dat u (of uw vertegenwoordiger) toestemming geeft voor deze standaard IC-zorg. De volgende zorg kan onderdeel zijn van standaard IC-zorg:

 • Inbrengen van infuusnaalden en katheters in aders en slagaders
 • Geven van medicijnen, zoals antibiotica en medicijnen die de bloeddruk verhogen
 • Inbrengen van een beademingsbuis en beademing
 • Inbrengen van een sonde (dun slangetje waarmee we vloeibare voeding kunnen geven) in maag of darm
 • Inbrengen van een urinekatheter
 • Uitzuigen van de luchtwegen
 • Toedienen van bloedproducten, zoals rode bloedcellen en plasma
 • Toedienen van contrastmiddelen bij onderzoeken
 • Bronchoscopie om slijm diep uit longen te zuigen (met behulp van een slang met cameraatje)
 • Afnemen of afvoeren van hersenvocht
 • Inbrengen van een drain (slangetje) in de borst- of buikholte
 • Gastro- en coloscopie (onderzoek van maag en darmen met flexibele slang met camera)
 • Vervangen van de nierfunctie met een speciaal apparaat

We geven u natuurlijk alleen de zorg die u nodig heeft. Heeft u of uw vertegenwoordiger vragen over deze zorg? Dan kunt u die altijd met ons bespreken. Zijn ingrepen of behandelingen nodig die meer ingrijpend zijn of die we minder vaak doen? Dan zullen we vooraf in een gesprek om toestemming vragen.

Bewakingsapparatuur rondom een IC-bed

We sluiten u aan op bewakingsapparatuur om uw belangrijke lichaamsfuncties steeds in de gaten te houden. We hebben bijvoorbeeld een monitor waarmee we hartritme, bloeddruk en temperatuur meten. Ook is er apparatuur die bepaalde lichaamsfuncties kan overnemen, zoals de ademhaling of de functie van de nieren. De apparatuur geeft regelmatig alarmsignalen af. De verpleegkundigen weten precies wat ze dan moeten doen. De metingen en alarmen kunnen we ook vanaf de centrale post (achter de balie) in de gaten houden.

Op sommige kamers is camera-monitoring mogelijk. U kunt deze kamers herkennen aan de sticker “camerabewaking” op de deur. Deze camera-monitoring gebruiken we vanwege de privacy van patiënt en bezoek alleen als het nodig is voor de gezondheid en/of veiligheid van de patiënt. We slaan camerabeelden niet op. Voor alle bewakingsapparatuur geldt dat deze de waarnemingen van de verpleegkundigen aan het bed aanvult, maar zeker niet vervangt.

Maatregelen tegen multiresistente bacteriën (BRMO, MRSA)

We onderzoeken iedere patiënt die we langer dan een nacht opnemen op de IC op de aanwezigheid van multiresistente bacteriën. Dit zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor veel medicijnen. Om verspreiding van bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen, verplegen we iedere patiënt op de IC in “contactisolatie”. Dit betekent dat onze zorgverleners als ze u zorg geven een overjas en handschoenen dragen. Is een patiënt drager van een van deze bacteriën? Dan nemen we direct extra maatregelen om verspreiding te voorkomen. Een voorbeeld van een maatregel is dat we de patiënt opnemen in een aparte kamer. Die noemen we een isolatie box. Deze kamer heeft bijvoorbeeld een sluis, een soort tussenruimte, die de kamer scheidt van de rest van de IC.

Bezoekers krijgen uitleg van de verpleegkundige als ze persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen of een gele overjas moeten dragen bij hun bezoek aan de IC. Meer informatie over de maatregelen leest u in de folders “BRMO Maatregelen tegen verspreiding” en “MRSA Maatregelen tegen verspreiding”. Deze folders vindt u op de website van HMC. Als u dat wilt, kunt u de folders ook op papier krijgen.

Vrijheidsbeperkende interventies

Soms worden patiënten erg verward of onrustig door hun ziekte. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld vallen uit hun bed of stoel. Ook kan het zijn dat ze een infuuslijn, drain, beademingstube of katheter lostrekken. Verder kan het gebeuren dat een verwarde of onrustige patiënt uit bed stapt als dat nog niet verantwoord is.

Om te voorkomen dat de patiënt zichzelf in gevaar brengt, nemen we daarom in uitzonderlijke gevallen vrijheidsbeperkende maatregelen. We zullen dan bijvoorbeeld zorgen dat de patiënt zijn armen en/of benen niet kan bewegen. We kijken dagelijks of deze voorzorgsmaatregelen nog nodig zijn. We houden als dit verantwoord is meteen op met de vrijheidsbeperkende maatregelen.

Overplaatsen

De intensivist kijkt samen met andere artsen die u behandelen hoelang u op de IC moet blijven. Is dit niet meer nodig? Dan plaatsen we u over naar de verpleegafdeling. Het kan ook voorkomen dat u met spoed moet worden overgeplaatst naar een andere (IC) - afdeling binnen HMC. Of naar de IC-afdeling van een ander ziekenhuis. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als er plaatsgebrek is op de IC. Maar ook als u een specialistische behandeling nodig heeft die een ander ziekenhuis beter kan geven. In al deze gevallen vertellen we u en uw contactpersonen over de overplaatsing. Als we u overplaatsen van onze IC, dan informeren we ook uw huisarts. Zo zorgen we dat de huisarts weet hoe het met u gaat.

Bent u overgeplaatst naar de verpleegafdeling? Dan kan het zijn dat de IC-verpleegkundige u daar nog een keer bezoekt om advies en ondersteuning te geven. Dit doen we als u langer dan 48 uur aan de beademing heeft gelegen. Verpleegkundigen en artsen van de verpleegafdeling kunnen ook altijd contact opnemen met de IC voor overleg.

Bezoek op de IC

Tijdens de opname

Wanneer we een patiënt opnemen op de IC, kan het soms langer dan een uur duren voordat u als naaste op bezoek kunt komen. We hebben deze tijd onder andere nodig om de apparatuur aan te sluiten. Ook zien artsen de patiënt, overleggen artsen en verpleegkundigen met elkaar en starten we de noodzakelijke behandeling. Wanneer u met de patiënt meegekomen bent, kunt u plaatsnemen in een familiekamer. De verpleegkundige haalt u op zodra u bij de patiënt op bezoek kunt. Tijdens het bezoek gaan de zorg en behandeling gewoon door. Het kan gebeuren dat u hierdoor moet wachten of dat wij u vragen om even de kamer uit te gaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Op bezoek

Op de IC mag een patiënt per bezoekuur maximaal twee bezoekers ontvangen. Als de situatie daarom vraagt, kan het gebeuren dat we afwijkende afspraken met u maken. Ook bij een pandemie (zoals corona) kan het zijn dat er andere bezoekregels gelden.

Voor elk bezoek op de IC is het belangrijk dat u uw handen desinfecteert. U doet dit met de alcoholdispensers die u op verschillende plekken op de IC vindt. Bijvoorbeeld aan de muur. Bent u verkouden of heeft u (buik)griep? Dan is het verstandig uw bezoek aan het ziekenhuis uit te stellen. Patiënten op de IC hebben minder weerstand en zijn daardoor gevoeliger voor infecties.
Ook kinderen mogen patiënten bezoeken op de IC. Voorwaarde is wel dat zij zijn gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Gaat het om kleine kinderen? Dan raden wij u aan dit van tevoren aan te kondigen bij de IC-verpleegkundige. Die kan het bezoek dan zo goed mogelijk begeleiden. Er is op de IC informatiemateriaal dat speciaal op kinderen is gericht.

Om het verblijf op de IC voor de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken, kunt u de volgende dingen meenemen:

 • Kam
 • Tandpasta
 • Tandenborstel
 • Scheerartikelen
 • Deodorant
 • Bodylotion
 • Eau de toilette
 • Andere verzorgingsproducten
 • Pantoffels of slippers wanneer de patiënt uit bed komt

Bloemen, planten en fruit zijn om hygiënische redenen niet toegestaan. Goede alternatieven zijn kaarten, tekeningen, foto’s, knuffels en favoriete muziek op een tablet of een muziekspeler met oordopjes. Wilt u eten of drinken meenemen? Hiervoor gelden speciale regels. De verpleegkundige kan die aan u uitleggen.

Bezoektijden

U bent van harte welkom om op de volgende tijden op bezoek te komen op de IC. Deze tijden gelden voor zowel HMC Westeinde als HMC Antoniushove:

 • Van 13.00 uur tot 14.00 uur
 • Van 18.30 uur tot 19.30 uur

Elk bezoekuur kunnen maximaal twee mensen de patiënt bezoeken. In sommige situaties gelden er andere bezoektijden. Bijvoorbeeld bij een epidemie of pandemie. We zullen u dan daarover informeren. Voor de meest actuele bezoektijden kunt u terecht op de website van HMC (www.haaglandenmc.nl/op-bezoek/bezoektijden).

Waar is de IC-afdeling?

HMC Antoniushove
De IC is op de eerste etage, bij de blauwe liften. Na de schuifdeuren gaat u naar rechts. Daar kunt u zich melden bij de receptie. Er is één familiekamer, vlak voor de schuifdeuren.

HMC Westeinde
De IC is op de derde etage. U bereikt de IC via de rode liften. De receptie is halverwege de gang aan de rechterkant. Er zijn twee familiekamers. Als de familiekamers bezet zijn, kunt u gebruikmaken van de wachtruimte bij de liften. Daar vindt u ook de koffieautomaat en het toilet.

Gastvrouwen en gastheren

Op de IC zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig. Zij vangen u op als u op de IC komt. Ze bieden u wat te drinken aan en begeleiden u naar de patiënt of naar de familiekamer. De gastvrouw of gastheer kent de medische achtergrond van de patiënt niet. Dit mag niet vanwege de privacyregels. Medische informatie kunt u vragen aan de verpleegkundige. De gastvrouwen en gastheren zijn er om u te ondersteunen. Bij hen kunt u ook uw verhaal kwijt.

Beeldbellen

We bieden patiënten en hun naasten graag de mogelijkheid om te beeldbellen met elkaar. Met beeldbellen kunt u de patiënt ook zien als u niet op bezoek kunt komen. De patiënt kan beeldbellen met de eigen telefoon of tablet. De IC kan de patiënt ook een tablet geven om te beeldbellen. Kan de patiënt niet zelf communiceren? Dan kan de verpleegkundige van de IC hierbij helpen. Vraag de verpleegkundigen naar de mogelijkheden wat betreft beeldbellen. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat u privacy heeft bij het beeldbellen.

Familiekamer

U kunt gebruikmaken van een familiekamer als u moet wachten als een patiënt wordt opgenomen. We gebruiken de kamers ook wanneer u een gesprek heeft met een arts. In uitzonderlijke gevallen kan familie in een familiekamer overnachten. Hierover kunt u afspraken maken met de verpleegkundige.

Willen er door bijzondere omstandigheden veel familie en/of vrienden aanwezig zijn in de familiekamer? Dan vragen we u om dit te bespreken met de verpleegkundige en/of arts. Samen kunnen we hier dan duidelijke afspraken over maken.

Familie participatie menu

Het kan een gevoel van machteloosheid oproepen als uw naaste is opgenomen op de IC. Misschien voelt u dat u niks kunt betekenen voor uw naaste. Maar er zijn zeker dingen die juist u kunt doen en die ook heel waardevol zijn. Hiervoor hebben wij een familie participatie menu. Het participatie menu is een kaart. Hierop staat wat u kunt doen om het verblijf van uw naaste op de IC zo prettig mogelijk te maken. U kunt wanneer u dit wilt bijvoorbeeld uw naaste insmeren met bodylotion of uw naaste helpen bij het eten en drinken. Vraag de verpleegkundige naar de mogelijkheden van het familie participatie menu.

Muziek op de IC

Onderzoek laat zien dat muziek kan helpen tegen pijn en angst van patiënten op de IC. Er zijn daardoor minder slaap- en narcosemiddelen, medicijnen tegen angst en medicijnen tegen pijn nodig. Soms komt er een muzikant van MuzIC langs om muziek te maken op de IC. U kunt dan opgeven welke muziek de voorkeur heeft van de patiënt en zijn of haar naasten. Meer informatie over MuzIC vindt u op de website www.muz-ic.nl.

Veiligheid

Voor uw veiligheid maken we op de IC gebruik van camera’s in de openbare ruimtes. We houden ons daarbij aan alle wettelijke voorwaarden en eisen.

Telefonisch contact

Op de IC werken we met eerstverantwoordelijk verpleegkundigen. Per dienst is één verpleegkundige de eerstverantwoordelijk verpleegkundige. Deze verpleegkundige is goed op de hoogte van de situatie van de patiënt. De contactpersonen kunnen elk moment van de dag en de nacht bellen met deze verpleegkundige. Zij kan u informatie geven over de situatie van de patiënt. Wij vragen u wel om niet te bellen tijdens de verpleegkundige overdracht. De overdracht vindt plaats op de volgende tijden:

 • Van 07.30 uur tot 08.00 uur
 • Van 15.00 uur tot 15.30 uur
 • Van 23.00 uur tot 23.30 uur

Wetenschappelijk onderzoek

We doen medisch-wetenschappelijk onderzoek op de IC van HMC. Zo willen we meer te weten komen over verschillende ziekten en de behandeling daarvan. Het kan daarom voorkomen dat de arts of onderzoeksverpleegkundige u als patiënt vraagt om mee te doen met medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bent u zelf niet in staat om te reageren op dit verzoek? Dan zal de arts het vragen aan uw (wettelijke) vertegenwoordiger. Algemene informatie over meedoen aan een onderzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek.

Nazorg voor patiënt, partner en familie

Een opname op de IC is een ingrijpende en soms ook emotionele gebeurtenis: voor de patiënt zelf en voor zijn/haar partner en familie. Misschien heeft u tijdens de opname op de IC behoefte om te praten over die emoties. Dat kan met het medisch team. Maar wij kunnen vanuit de IC ook een afspraak maken met iemand van de geestelijke verzorging, medische psychologie of het maatschappelijk werk. Er zijn verschillende geestelijk verzorgers in HMC met verschillende godsdienstige en etnische achtergronden. Natuurlijk kunt u ook een beroep doen op uw eigen huisarts.

Soms helpt het bijhouden van een “dagboek” om de opname op de IC te verwerken. In dit dagboek kan de partner of een familielid van de patiënt de gebeurtenissen beschrijven tijdens de opname op de IC. Veel patiënten herinneren zich weinig of niets van deze periode. Een dagboek kan de patiënt helpen om de “gaten” in het geheugen op te vullen na de opname op de IC. Voor familie kan zo’n dagboek juist helpen om de ervaringen van zich af te schrijven. Heeft u als patiënt na ontslag uit het ziekenhuis nog vragen over de opname op de IC? Of zijn er ervaringen die u wilt delen? Dan kunt u altijd een afspraak maken voor een nagesprek met de arts op de IC. U kunt ons bereiken via de telefoonnummers onderaan deze webpagina.

De IC organiseert verder voor de medewerkers tweemaal per jaar een spiegelbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst nodigen we ook enkele patiënten en/of naasten van patiënten uit. Dit doen we om te kunnen leren van hun ervaringen op de IC. Het kan zijn dat een arts of verpleegkundige van de IC u uitnodigt om mee te doen aan zo’n spiegelbijeenkomst. U beslist natuurlijk zelf of u dit wilt doen.

Suggestie of klacht

Het kan zijn dat we u tijdens uw opname op de IC benaderen voor een korte patiënttevredenheidsenquête. We vinden het fijn als u uw suggesties en complimenten aan ons doorgeeft. Hierdoor kunnen wij onze zorg steeds blijven verbeteren.

Heeft u een klacht over de zorg op de IC? Dan kunt u terecht bij de zorgmanager van de afdeling. U kunt een afspraak maken via het secretariaat: telefoonnummer 088 979 21 19.

Leidt dit gesprek niet tot het door u gewenste resultaat? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. U bereikt de klachtenfunctionaris van HMC op de onderstaande telefoonnummers:
HMC Antoniushove:    088 979 40 44
HMC Westeinde:    088 979 18 18

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Dan kunt u die altijd stellen aan de verpleegkundige.

De telefoonnummers van onze IC-locaties zijn:
IC HMC Antoniushove:    088 979 44 27
IC HMC Westeinde:    088 979 21 19

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en hun naasten: www.icconnect.nl. Meer informatie over de IC van HMC staat op www.haaglandenmc.nl/specialismen/afdeling/intensive-care-ic. Meer weten over uw rechten en plichten als patiënt? Kijk daarvoor in de folder ‘Rechten en plichten’. Die vindt u op de website (https://www.haaglandenmc.nl/voorbereiden-op/onderzoek-en-behandeling/patientenfolders) of kunt u opvragen op de IC.

Informatie over de intensive care (IC)

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis