Huidtransplantaat. Split Skin Graft (SSG)

U wordt geopereerd door de plastische chirurg. De wond die ontstaat, wordt bedekt met een huidtransplantaat. Dit is nodig omdat de wondranden niet gehecht kunnen worden, doordat er onvoldoende huid is. Dit stukje huid dat als huidtransplantaat zal worden gebruikt, wordt elders van uw lichaam verwijderd. Bijvoorbeeld van uw bovenbeen. Op deze webpagina geven wij u informatie over het verloop van de ingreep. Ook geven wij u adviezen voor thuis.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
HMC Gezondheidscentrum Wassenaar
088 979 44 99
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over huidtransplantaat. Split Skin Graft (SSG)

U wordt geopereerd door de plastische chirurg. De wond die ontstaat, wordt bedekt met een huidtransplantaat. Dit is nodig omdat de wondranden niet gehecht kunnen worden, doordat er onvoldoende huid is. Dit stukje huid dat als huidtransplantaat zal worden gebruikt, wordt elders van uw lichaam verwijderd. Bijvoorbeeld van uw bovenbeen. Op deze webpagina geven wij u informatie over het verloop van de ingreep. Ook geven wij u adviezen voor thuis.

De donorplaats

Tijdens de operatie schaaft de plastische chirurg met een soort “kaasschaaf” een dun laagje huid weg dat gebruikt wordt om de wond te bedekken. Over het algemeen wordt huid van het bovenbeen gebruikt.

Door het schaven ontstaat een schaafwond. De plaats waar de huid wordt weggenomen, heet de donorplaats.

De schaafwond wordt verbonden met een speciaal verband en een douchefolie. Het is belangrijk dat dit verband blijft zitten. Als het verband snel wordt vervangen, dan gaat de schaafwond weer bloeden.

De wond bloedt vaak nog wat na, maar dit is niet erg. Soms wordt besloten het verband eerder te vervangen, maar in principe blijft het verband om het bovenbeen vijf tot zeven dagen zitten. Het wordt vervangen tijdens een controle op de polikliniek Plastische Chirurgie.

De transplantatiewond

De plastische chirurg legt tijdens de operatie het huidtransplantaat op de te behandelen wond. Het huidtransplantaat wordt vastgemaakt met een speciaal verband en hechtingen (tie-over genoemd). Het huidtransplantaat kan daardoor niet verschuiven. Daarna wordt de plek verbonden met een beschermend verband.

Dit beschermende verband op de transplantatiewond blijft vijf tot zeven dagen zitten om de getransplanteerde huid de kans te geven te hechten en goed te genezen. U hoeft dan ook niets te doen aan het verband tot u op controle komt op de polikliniek Plastische Chirurgie.

De arts bespreekt na de operatie hoe lang het verband moet blijven zitten.

Als de huidtransplantatie op uw been plaatsvindt, dan is het van belang de eerste tijd zo weinig mogelijk te bewegen. U moet uw been zoveel mogelijk hoog houden om ophoping van vocht in uw been te voorkomen. Als er veel vocht in uw been zit, dan geneest de wond namelijk minder goed. De eerste week mag u het been zo min mogelijk belasten.

Heeft de huidtransplantatie plaatsgevonden op een andere plek van het lichaam, bijvoorbeeld de arm of het hoofd? Dan moet u gewoon voorzichtig aan doen en stoten voorkomen. In alle gevallen moet u de donorplaats en de transplantatiewond zo droog en zo schoon mogelijk houden.

Verzorging thuis

Voordat u met ontslag gaat, bekijkt de verpleegkundige van de afdeling samen met u wat er eventueel nog geregeld moet worden. Denk daarbij aan thuiszorg, extra hulp en dergelijke. Als het nodig is, dan wordt de transferverpleegkundige ingeschakeld.

U krijgt instructies mee voor thuis. Die bestaan naast deze folder uit een mondelinge uitleg.

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek Plastische Chirurgie. Tot deze controle moet u de wond drooghouden.

Het is mogelijk dat u de eerste tijd napijn heeft. Vooral de donorplaats kan pijnlijk zijn. U krijgt advies mee voor pijnbestrijding. Mocht dit niet voldoende zijn, neemt u dan contact op met de polikliniek. In principe is paracetamol meestal voldoende.

Bezoek aan de polikliniek Plastische Chirurgie

Bij de controle op de polikliniek worden de hechtingen losgemaakt waarmee het verband op het huidtransplantaat is vastgehecht.

Na het verwijderen van het verband kan worden beoordeeld of het huidtransplantaat goed is ingegroeid.

Het huidtransplantaat wordt verbonden. U krijgt indien nodig instructies mee hoe u de wond zelf thuis kunt verbinden.

Het verband op de donorplaats wordt later vervangen. Ook hierover krijgt u uitleg en er wordt een afspraak voor gemaakt met u.

Nazorg

Afhankelijk van de genezing van de wonden zien wij u een paar keer voor controle op de polikliniek Plastische Chirurgie.

Als de wondgenezing goed gaat, dan mag u steeds actiever worden. Als de wond helemaal genezen is, krijgt u advies hoe de wond verder te verzorgen.

U zult merken dat de wond steeds verder geneest en het kleurverschil met de rest van de huid minder wordt.

Het is van belang om de wond goed te beschermen tegen de zon. U krijgt advies over bescherming tegen de zon zodra de wond genezen is.

Tot slot

Heeft u voor of na de operatie nog aanvullende vragen of zijn er complicaties? Dan kunt u maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie 
Telefoon: 088 979 44 99.

Voor complicaties buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Huidtransplantaat. Split Skin Graft (SSG)

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis