Hoe fit zijn úw werknemers?

Binnen een bedrijf of organisatie is de gezondheid van uw werknemers erg belangrijk. Een gezonde, fitte medewerker levert over het algemeen een hogere bijdrage aan het arbeidsproces en heeft een lager verzuimpercentage. Een periodiek sportmedisch onderzoek kan eventuele gezondheidsrisico’s in kaart brengen. Gekoppeld aan de uitslagen hiervan kan de sportarts gezondheid- en leefstijladviezen opstellen. Op deze webpagina leest u wat het onderzoek inhoudt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove 088 979 48 90
ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over hoe fit zijn úw werknemers?

Binnen een bedrijf of organisatie is de gezondheid van uw werknemers erg belangrijk. Een gezonde, fitte medewerker levert over het algemeen een hogere bijdrage aan het arbeidsproces en heeft een lager verzuimpercentage. Een periodiek sportmedisch onderzoek kan eventuele gezondheidsrisico’s in kaart brengen. Gekoppeld aan de uitslagen hiervan kan de sportarts gezondheid- en leefstijladviezen opstellen. Op deze webpagina leest u wat het onderzoek inhoudt.

Doel

Met een periodiek sportmedisch onderzoek kunnen risicofactoren voor het ontstaan van klachten van het bewegingsapparaat of voor het ontstaan van hart- en vaatziekten opgespoord worden. Aan de hand van de resultaten kan de sportarts preventieve adviezen geven op maat, zodat klachten in de toekomst en (mogelijk) uitval door ziekte, voorkomen kunnen worden. Bekend is dat een verandering van leefstijl over het algemeen lastig te bewerkstelligen is. Concrete cijfers en testgegevens van bloeddruk, vetpercentage, cholesterolgehalte en conditie geven inzicht en zijn een goede stimulans om gezonder te gaan leven. Alle gegevens van de onderzoeken en de adviezen van de sportarts worden in een helder rapport opgesteld en meegegeven.

Voordelen van sportmedisch onderzoek

 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek.
 • Risicobeoordeling voor hart- en vaatziekten.
 • Volledige en persoonlijke aandacht van een sportarts.
 • Een persoonlijk sportadvies en een helder eindverslag.
 • Mogelijkheid tot het samenstellen van een pakket op maat.

Het sportmedisch onderzoek

Een sportmedisch onderzoek bestaat uit een gesprek met een sportarts aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst en een aantal testen.

De sportarts zal onder andere vragen stellen over lichamelijke activiteit en eventuele gezondheidsklachten. Daarna vindt lichamelijk en aanvullend onderzoek plaats:

 • Hart, longen, buikorganen en bloedvaten
 • Gewrichten, spieren en pezen
 • Oriënterend neurologisch onderzoek
 • Lengte, gewicht, vetpercentage
 • Gezichtsscherpte en bloeddruk
 • Hart (door middel van een hartfilmpje) en longfunctie
 • Inspanningstest op de fietsergometer met controle van hartfilmpje en bloeddruk
 • Uitgebreid bloedonderzoek (hemoglobine, bloedsuiker, cholesterolprofiel, lever- en nierfunctie) en urineonderzoek

Hoe lang duurt een sportmedisch onderzoek?

In totaal duurt het sportmedisch onderzoek maximaal 1,5 uur.

Wanneer en waar vinden de onderzoeken plaats?

Meestal kunt u binnen één a twee weken terecht voor een sportmedisch onderzoek. Indien gewenst kunnen de afspraken ook geclusterd worden.

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Sportgeneeskunde van HMC (Haaglanden Medisch Centrum) Antoniushove of in het SMC Den Haag, in de Sportcampus Zuiderpark.

Kosten

De kosten voor dit onderzoek vindt u terug op onze website www.haaglandenmc.nl/sportgeneeskunde. Veel zorgverzekeraars hebben een vergoedingsregeling voor sportmedische onderzoeken in hun aanvullend pakket. Een totaaloverzicht hiervan is te vinden op www.sportzorg.nl. De kosten van deze test worden uit de aanvullende verzekering vergoed en gaan daarom niet ten koste van het eigen risico. Voor een sportkeuring heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

De afdeling Sportgeneeskunde van HMC is aangesloten bij de Federatie van Sport Medische Instellingen (FSMI) en heeft een certificering als Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS). Voor grote aantallen onderzoeken kan eventueel een pakket op maat worden samengesteld.

Contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neemt u dan contact op met de afdeling Sportgeneeskunde van HMC Antoniushove in Leidschendam, telefoonnummer 088 979 48 90. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur.

Ook voor blessurebeoordeling en behandeling kunt u, in dit geval wel na verwijzing van uw huisarts, bij de sportarts terecht.

Meer informatie op www.haaglandenmc.nl/sportgeneeskunde.

Hoe fit zijn úw werknemers?

Waarom HMC?

 • Afspraak binnen 14 dagen
 • Snel een diagnose en behandelplan
 • Speciaal blessureconsult
 • Intensieve begeleiding
 • Samenwerking met orthopedie en fysiotherapie