Hersentumoren

Ons neuro-oncologisch team is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van een hersentumor. Het neuro-oncologisch team is ‘multidisciplinair’ en bestaat uit neurologen, neurochirurgen, radiologen, oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundig specialisten. Voor specifieke tumorsoorten wordt de groep aangevuld met andere specialisten.

Afspraak en contact

HMC Antoniushove 088 979 20 54
ma t/m vr van 08.00 – 17.00 uur

Cijfers

Aantal nieuwe patiënten per jaar:
Gliomen: 150

Meer informatie

Een hersentumor is een gezwel in de hersenen. Zo’n gezwel (tumor) kan goedaardig of kwaadaardig zijn. Er kunnen verschillende tumoren voorkomen in de hersenen. Er zijn tumoren die in de hersenen zelf ontstaan (glioom) en er zijn tumoren die komen door uitzaaiingen (metastasen) vanuit andere lichaamsdelen, bijvoorbeeld de longen, borst of het darmkanaal. Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van alle soorten hersentumoren. Daarnaast is HMC één van de landelijke expertisecentra voor gliomen.

Op deze website geven wij u korte informatie over een aantal soorten hersentumoren en onze behandelingen. Uitgebreide en betrouwbare informatie over hersentumoren vindt u ook op onderstaande websites:

Soorten hersentumoren

Voor uitgebreide informatie over de operatieve mogelijkheden linken wij door naar de website van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgie.

Hersentumor (glioom)

Tumoren die in de hersenen zelf ontstaan noemen we gliomen. Het hersenweefsel is opgebouwd uit hersencellen (of neuronen), die liggen in bindweefsel of glia. Dit gliaweefsel bestaat weer uit een tweetal soorten cellen, de astrocyten en de oligodendrocyten. Hersentumoren ontstaan in de overgrote meerderheid van de gevallen uit het bindweefsel, de glia, en worden daarom gliomen genoemd. Lees verder

HMC is expertisecentra voor gliomen
Primaire hersentumoren (kanker die in de hersenen zelf ontstaat) zijn zeldzaam. Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 1.200 mensen een kwaadaardige primaire hersentumor ontdekt, waarvan de meeste zogenaamde gliomen zijn. Sinds eind 2015 is HMC één van de landelijke expertisecentra voor gliomen. Door deze VWS-benoeming hoort HMC bij de 'expertisecentra voor zeldzame ziekten' in Nederland.

Meningeoom

Een meningeoom is een gezwel (tumor) dat uitgaat van het hersenvlies (de meningen). Dit betekent dat hij overal kan voorkomen waar zich hersenvlies bevindt: rond het hele centrale zenuwstelsel (dus ook rond het ruggenmerg) en tussen de hersendelen, waar het hersenvlies een tussenschot vormt. Het is een goedaardige tumor, die slechts heel zelden kwaadaardig kan ontaarden. De tumor is dus niet te vergelijken met een hersentumor die uit het hersenweefsel zelf voortkomt. Lees verder

Metastasen (uitzaaiingen)

Metastasen zijn uitzaaiingen van kwaadaardige gezwellen (tumoren) elders in het lichaam (de zogenaamde primaire tumor). Uitzaaiingen van primaire tumoren kunnen overal in het lichaam optreden (bijvoorbeeld longen, lever, hersenen en wervelkolom), en kunnen het gevolg zijn van versleping van tumorcellen via de bloed- en/of lymfebaan. Als er sprake is van uitzaaiing naar het hersenweefsel, dan spreekt men van hersenmetastasen, bij uitzaaiing naar de wervelkolom van “wervelmetastasen. Lees verder

Diagnose hersentumor

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek heeft u een gesprek met een specialist (de neuroloog). Hij luistert naar uw klachten, stelt een aantal vragen en doet lichamelijk en neurologisch onderzoek. Bijvoorbeeld een test voor uw ogen, motoriek, gevoel (sensoriek), spraak of geheugen. Dit onderzoek kan een aanwijzing zijn dat er een hersentumor aanwezig is en geeft meer informatie over de plaats van de tumor in de hersenen. Als er een vermoeden is van een hersentumor, verwijzen wij u naar de afdeling Radiologie voor het maken van een CT-scan of een MRI. De neuroloog bespreekt de uitslag met u.


taphoorn.jpg“De combinatie van een kwaadaardige ongeneeslijke ziekte met een aantasting van essentiële functies van de hersenen door deze ziekte maakt deze groep patiënten en hun familie uitermate kwetsbaar. De behandeling van patiënten met een hersentumor vraagt om een multidisciplinaire aanpak". Neuroloog prof. dr. M.J.B. Taphoorn


 

Hersenoperatie binnen twee weken

Bij een hersentumor wordt u direct doorverwezen naar ons neuro-oncologisch team en als dit nodig is binnen twee weken geopereerd. Deze operatie is bedoeld om de aard van de tumor vast te stellen, en indien mogelijk, meteen de tumor te verwijderen. U heeft altijd eerst een gesprek over de operatie met een neurochirurg. Deze vertelt u wat er gaat gebeuren en informeert u over de eventuele risico’s. U hoeft niet direct een besluit te nemen over de operatie. Wij begrijpen dat u na het horen van de diagnose hersentumor wilt overleggen met uw naaste(n).


nandoe_tewarie.jpg“Bij de hersenoperatie wordt op maat gekeken wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Een minimaal invasieve benadering (zo klein mogelijke snede) geeft minder schade en sneller herstel. Innovatie is voor ons team belangrijk, we gaan mee met de nieuwste technieken". Neurochirurg dr. R.D.S. Nandoe Tewarie


 

De verpleegkundig specialisten

De uitslag hersentumor roept bij patiënten veel emoties en vragen op. Welke behandelingen zijn er? Wat zijn de gevolgen en wat betekent dit voor mijn dagelijkse leven? De verpleegkundig specialisten spelen een belangrijke rol binnen ons neuro-oncologisch team. Zij zijn nauw betrokken bij de begeleiding van de patiënt. Daarnaast doen zij wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven ná de behandeling, zoals bestraling en chemotherapie, om de zorg te verbeteren.

hanneke_zwinkels_web.jpgVerpleegkundig specialist neurologie Hanneke Zwinkels:
"Ik ben al meer dan 17 jaar oncologie verpleegkundige, en begeleid sinds 2001 in HMC patiënten met hersentumoren. De begeleiding van de partner van de patiënt, vind ik minstens zo belangrijk. Immers, een diagnose als een hersentumor heeft veel invloed op beider levens".

Wetenschappelijk onderzoek

Het neuro-oncologisch team hecht veel waarde aan hoogwaardige patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Hier vindt u een overzicht van enkele lopende studies binnen de neuro-oncologie van HMC, vaak in samenwerking met andere neuro-oncologische centra binnen en buiten Nederland.

Voor grote multi-center-studies werken we veel samen met de Europese organisatie voor onderzoek en behandeling van kanker (EORTC). In HMC en het LUMC lopen verschillende onderzoeken, waarbij we goed gebruik maken van elkaars expertise.

 • STING (Seizure Treatment IN Glioma) studie: een gerandomiseerd onderzoek naar de behandeling van epilepsie na een eerste aanval van epilepsie in patiënten met gliomen.
 • SAFE trial: onderzoek naar de wakkere hersenoperatie versus hersenoperatie onder algehele narcose voor glioblastoom patiënten
 • GLOW-studie: dit onderzoek richt zich op de meerwaarde van het routinematig toepassen van whole genome sequencing (WGS) bij patiënten met een re-resectie (heroperatie) van een recidief glioblastoom
 • Re-surge trial: onderzoek naar het effect van een heroperatie bij recidief glioblastoom
 • RISing studie: onderzoek naar radiotherapie bij recidief glioblastoom
 • Revisie van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Questionnaire (QLQ)-BN20 voor hersentumor patiënten
 • 7 Tesla studie: onderzoek naar de waarde van de 7 Tesla MRI in hooggradige glioom patiënten
 • PERISCOPE studie: onderzoek naar de waarde van de perfusie MRI bij hersentumoren
 • RIGEL studie: onderzoek naar radiotherapie in IDH gemuteerde gliomen, evaluatie van de late uitkomsten
 • DRUP studie: studie voor patiënten met tumoren bij wie het tumor-NGS profiel een actionable mutatie laat zien voor off label behandeling met reeds geregistreerde geneesmiddelen

Naast bovenstaande wetenschappelijke studies, worden er ook verschillende onderzoeken gedaan naar onder andere kwaliteit van leven, beeldvorming en cognitie bij hersentumoren.

koekkoek_taphoorn_3.jpg

Foto links neuroloog Koekoek, rechts neuroloog Taphoorn

Neuroloog dr. J.A.F. Koekoek: "Ik werk zowel in HMC als in het LUMC in Leiden. Op die manier kan ik zorg voor patiënten combineren met wetenschappelijk onderzoek naar belangrijke onderwerpen zoals de behandeling van epilepsie bij patiënten met een hersentumor en het verbeteren van de kwaliteit van leven".

Nieuwsberichten

marieke_broekman_001.jpgHoop voor patiënt met hersentumor (18 juni 2019)
HMC-hersenchirurg Marike Broekman hoopt een middel te vinden waarmee ze kwaadaardige cellen in de hersenen veilig kan vernietigen. Slaagt ze, dan gloort er hoop voor patiënten met een hersentumor.

Gerelateerde behandeling(en)

Hersentumoren

Waarom HMC?

 • Gespecialiseerd team neuro-oncologen
 • Landelijk expertisecentrum gliomen
 • Op maat gemaakt behandelplan
 • Een vast aanspreekpunt
 • Nieuwste behandeling en medicijnen
 • Samenwerking met het LUMC
 • Wetenschappelijk onderzoek

Het team

foto van M.L.D. Broekman

M.L.D. Broekman

Neurochirurg

foto van L. Fritz

L. Fritz

Verpleegkundig specialist

foto van R.E. Hagenbeek

R.E. Hagenbeek

Radioloog

foto van H.H. Helgason

H.H. Helgason

Internist-oncoloog

foto van dr. M. Kerkhof

dr. M. Kerkhof

Neuroloog, neuro-oncoloog

foto van A. Kloet

A. Kloet

Neurochirurg

foto van dr. W.A. Moojen

dr. W.A. Moojen

Neurochirurg

foto van C.O. Nogarede

C.O. Nogarede

Verpleegkundig specialist

foto van H.M. Oosterkamp

H.M. Oosterkamp

Internist-oncoloog

foto van dr. A.Y. Verbeek-de Kanter

dr. A.Y. Verbeek-de Kanter

Radiotherapeut-oncoloog

foto van dr. M.J. Vos

dr. M.J. Vos

Neuroloog

foto van R. Walchenbach

R. Walchenbach

Neurochirurg

Toon iedereen