Hersenscintigrafie met IBZM

Uw arts heeft een hersenscintigrafie met IBZM bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Specialismen en team

Afspraak en contact

afdeling Nucleaire geneeskunde HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over hersenscintigrafie met IBZM

Uw arts heeft een hersenscintigrafie met IBZM bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Datum onderzoek:    

Tijd injectie:    

Tijd onderzoek:    

HMC Westeinde
Nucleaire Geneeskunde (Blauw 2)
Lifthal Blauw
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op de 2e etage
Telefoonnummer 088 979 22 43

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. De materialen die bij het onderzoek worden gebruikt zijn duur. Als het onderzoek niet doorgaat, gaan deze materialen verloren.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek wordt gekeken of uw klachten verband houden met de ziekte van Parkinson of aanverwante ziektebeelden.
U krijgt eerst een stof toegediend met een zeer zwakke dosis radioactiviteit. Met een gammacamera wordt de verdeling van de radioactieve stof in de hersenen zichtbaar gemaakt.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de webpagina ‘Nucleaire Geneeskunde’. U kunt deze webpagina vinden op de website van het HMC.

Voorbereidingen

  • U kunt gewoon eten en drinken.
  • Het kan zijn dat u tijdelijk met bepaalde medicijnen moet stoppen, omdat het onderzoek daardoor nadelig beïnvloed wordt. Uw behandelend arts zal u daarover informeren.
  • Om de schildklier te beschermen tegen de licht radioactieve stof, krijgt u voordat de injectie gegeven wordt één capsule kaliumperchloraat om in te nemen. Dit medicijn heeft geen bijwerkingen. Een half uur na het innemen van de capsule wordt de injectie met de licht radioactieve stof gegeven.
  • Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, moet u voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.
  • Wilt u een lijstje meenemen met daarop de namen van de medicijnen die u gebruikt.

Het onderzoek

U meldt zich bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De laborant brengt u naar de behandelkamer. U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof ingespoten in een ader in uw arm. Van de radioactieve vloeistof merkt u niets.
Na de injectie heeft de vloeistof ongeveer 1,5 à twee uur tijd nodig om opgenomen te worden in de hersenen. Deze inwerktijd kunt u elders doorbrengen.
Na de inwerktijd komt u op de afdeling terug. U gaat op een onderzoektafel liggen met uw armen langs uw lichaam of op uw borst. Voor de kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. U ligt daarom met uw hoofd in een hoofdsteun. Voor het maken van de foto’s draait de camera langzaam om uw hoofd. Het maken van de foto’s duurt ongeveer 40 minuten.

Na het onderzoek

U kunt na afloop van het onderzoek weer naar huis, naar uw werk of, als u opgenomen bent, naar de verpleegafdeling. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. Binnen twee dagen is de radioactieve stof weer uit uw lichaam verdwenen.

De uitslag

De foto’s worden na het onderzoek bewerkt en beoordeeld. Daarom krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts zal u de uitslag meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde bellen. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

 

Hersenscintigrafie met IBZM

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis