Hersenoperatie

Uw neuroloog heeft een tumor in uw hersenen geconstateerd. Hiervoor moet u binnenkort een operatie ondergaan (craniotomie genoemd). De ingreep wordt uitgevoerd door de neurochirurg. Op deze webpagina leest u wat de ingreep inhoudt, wat de uitslag kan zijn van onderzoek naar de tumor en wat de verdere behandeling behelst. U wordt voor deze ingreep ongeveer vier dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove en
HMC Westeinde 088 979 43 65
ma t/m vr van 08.00 – 16.30 uur

HMC Bronovo 088 979 44 26
ma t/m vr van 09.00 - 16.00 uur

Locatie

Cijfers

HMC is sinds 2015 landelijk expertisecentrum voor gliomen

Over hersenoperatie

Uw neuroloog heeft een tumor in uw hersenen geconstateerd. Hiervoor moet u binnenkort een operatie ondergaan (craniotomie genoemd). De ingreep wordt uitgevoerd door de neurochirurg. Op deze webpagina leest u wat de ingreep inhoudt, wat de uitslag kan zijn van onderzoek naar de tumor en wat de verdere behandeling behelst. U wordt voor deze ingreep ongeveer vier dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Een hersentumor

Een hersentumor is een ernstige aandoening. Er zijn verschillende soorten hersentumoren. Een hersentumor kan goedaardig of kwaadaardig zijn. Er bestaan tumoren die ontstaan uit het hersenvlies. Deze worden meningeomen genoemd en zijn meestal goedaardig. Dit soort tumoren groeit traag, de verschijnselen ontstaan vaak langzaam en worden soms pas laat duidelijk. Een ander soort tumor ontstaat in de hersenen zelf. Deze tumoren worden gliomen genoemd.

Hersenmetastasen zijn uitzaaiingen van kwaadaardige tumoren elders in het lichaam. De tumoren die meestal uitzaaien naar de hersenen zijn longkanker, borstkanker en een kwaadaardige moedervlek (melanoom).
Uw neuroloog en neurochirurg hebben met u besproken wat voor soort tumor u mogelijk heeft.

Symptomen

Een hersentumor kan verschillende symptomen veroorzaken. Deze symptomen kunnen ontstaan door de groei van de tumor zelf. Hierdoor kan een hoge druk in het hoofd ontstaan. Er kunnen klachten ontstaan omdat de tumor gezond hersenweefsel verdringt of infiltreert. Mogelijk heeft u hierdoor klachten zoals hoofdpijn, epilepsie, spraakstoornissen of uitvalsverschijnselen van een arm of been.

Doel van de operatie

De operatie heeft tot doel om zoveel mogelijk tumorweefsel te verwijderen. Of dat mogelijk is, hangt af van de plaats en de aard van de tumor. Uw arts heeft dit met u besproken.

Voorbereiding op de operatie

Preoperatieve spreekuur

Ter voorbereiding op de operatie gaat u naar het preoperatieve spreekuur (POS). De afspraak met de anesthesioloog van het preoperatieve spreekuur wordt zo snel mogelijk gepland. Soms kunt u direct na uw gesprek met de neurochirurg naar dit spreekuur. Tijdens het spreekuur neemt de anesthesioloog uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik met u door. Ook vindt er een kort lichamelijk onderzoek plaats. Indien nodig wordt er verder onderzoek gedaan, zoals bloedonderzoek, een ECG (hartfilmpje) of een borstfoto. Mogelijk wordt u hiervoor verwezen naar een andere specialist. De anesthesioloog informeert u over de verschillende anesthesiemogelijkheden.

Medicijnen

  • Een hersenoperatie kan leiden tot het ontstaan van hersenoedeem (zwelling in de hersenen). Daarom start u mogelijk de dag voor de operatie met een medicijn dat helpt de zwelling te verminderen. Ook neemt u een maagbeschermer in. Na de operatie worden deze medicijnen weer afgebouwd.
  • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan bespreekt de neurochirurg met u hoeveel dagen voor de operatie u moet stoppen met deze medicijnen.
  • U start met fraxiparine om trombose te voorkomen. Hiervoor krijgt u een kleine injectie in de buik.

MRI-scan

Om de exacte locatie van de tumor te bepalen, wordt vaak de dag voorafgaand aan de operatie een extra MRI-scan gemaakt. Zo kan de precieze locatie van de tumor worden bepaald. Er is een aparte webpagina over het MRI-onderzoek beschikbaar. Na de operatie wordt er mogelijk nog een MRI gemaakt.

Nuchter

De dag van de operatie moet u nuchter zijn na 00.00 uur. Dit betekent dat u niets meer mag eten en drinken. De verpleegkundige bespreekt met u wanneer u exact niet meer mag eten en drinken. Bepaalde medicatie mag u in overleg met de verpleegkundige innemen.

De opname

Op de opnamedag heeft u een gesprek met de verpleegkundige en de zaalarts. Samen met de verpleegkundige neemt u de informatie over de voorbereiding op de operatie door en kunt u vragen stellen. U krijgt een polsbandje om met uw naam, geboortedatum en afdeling. Er komt iemand van de roomservice naar u toe om te vragen wat u wel en niet mag eten en drinken. Er wordt eventueel op indicatie van de arts nog bloed afgenomen.

De exacte tijd van de operatie is niet precies te zeggen. Operaties kunnen langer duren dan verwacht en soms moet u wachten, omdat er een spoedoperatie tussendoor komt. De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Daar wordt u ontvangen door een verpleegkundige van de operatiekamer, die u aansluit op de apparatuur en een infuus inbrengt.

De operatie

Zodra u onder narcose bent, wordt uw hoofd in een speciaal frame geplaatst, zodat het goed vastligt. Daarna wordt alleen dat gedeelte van uw haar geschoren, waar de neurochirurg gaat opereren. De neurochirurg maakt een snee in de huid waardoor de schedel zichtbaar wordt. Vervolgens wordt er een botluikje uit de schedel gezaagd en tijdelijk uitgenomen. Hierdoor worden de hersenen zichtbaar en wordt de tumor verwijderd. Het uitgenomen botluikje wordt weer teruggeplaatst en vastgezet met kleine plaatjes en schroefjes. Vervolgens wordt de huid gehecht. U krijgt een urinekatheter, zuurstof en meerdere infusen.

Na de operatie

Na de operatie verblijft u normaal gesproken één dag en nacht op de Intensive Care of op de Neuro Care Unit voor extra bewaking. Mocht er een drukverband zijn aangelegd, dan wordt dit na één dag verwijderd. Indien uw mobiliteit het toelaat wordt de urinekatheter verwijderd. Als uw vochtopname voldoende is, wordt het infuus verwijderd.

De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, pols, zuurstofgehalte, ademhaling en temperatuur. We verrichten neurologische controles, waarbij we kijken naar kracht, bewustzijn en de reactie van de pupillen. Daarnaast controleren we de wond. De verpleegkundige informeert ook regelmatig naar uw pijnscore.

U kunt na de operatie mogelijk wat gedesoriënteerd zijn en wond- en of hoofdpijn hebben. U krijgt medicijnen tegen de pijn. De gedesoriënteerdheid gaat meestal vanzelf over. U kunt zwelling in uw gezicht krijgen, wat ook gevoelig kan zijn bij praten of kauwen.

Afhankelijk van de mate waarin u nog klachten heeft, mag u meer gaan bewegen, zo nodig met begeleiding van een fysiotherapeut en verpleegkundige. Na drie dagen mag u met de verpleegkundige uw haren wassen en voorzichtig droogdeppen. Dagelijks komt de zaalarts bij u langs om de wond te controleren en te bekijken hoe het met u gaat. Er wordt met u een ontslagdatum afgesproken. Bij uw ontslag krijgt u een afspraak mee op de polikliniek waar u de uitslag van het weefselonderzoek hoort. Ook krijgt u adviezen voor thuis mee.

Thuis

U krijgt bij uw ontslag adviezen mee voor thuis. Als u thuis klachten krijgt, zoals hoofdpijn, duizeligheid of koorts, of wanneer er vocht of pus uit de wond komt, neem dan contact op met HMC:

Tijdens kantoortijden

Bel de verpleegkundig specialist Neurochirurgie op telefoonnummer 088 979 66 92. Deze is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. Op vrijdag kunt u bellen met 088 979 21 83.
Indien de verpleegkundig specialist niet bereikbaar is, belt u de poli Neurochirurgie van HMC Westeinde op telefoonnummer 088 979 43 65. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.15 tot 17.00 uur.

Buiten kantoortijden

Bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde,
telefoonnummer 088 979 23 80. Of bel de verpleegafdeling Neurochirurgie, telefoonnummer 088 979 21 67.

Controle

Na tien dagen kunt u de hechtingen laten verwijderen bij de huisarts. Uw arts bespreekt met u wanneer dit mag gebeuren. U komt na de operatie voor controle op de polikliniek, waar uw behandelend arts met u de uitslag van het weefselonderzoek en een eventueel aanvullend behandelplan bespreekt.

De uitslag

Na de operatie volgt er een spannende tijd. Het tumorweefsel wordt onderzocht en bekeken door meerdere patholoog-anatomen. Het duurt ongeveer twee weken voordat de uitslag van het weefselonderzoek bekend is. In sommige gevallen kan het ook tussen de twee en vier weken duren. Tegenwoordig wordt er ook gekeken naar het DNA van de tumor, wat meer tijd kost. Als de weefseluitslag bekend is, wordt uw situatie besproken in een multidisciplinaire disciplinair overleg (MDO). Afhankelijk van de uitslag, wordt er gekeken of er een (na)behandeling nodig is. Deze behandeling kan bestaan uit bestraling en/of chemotherapie. Indien dit nodig is, maken wij hiervoor afspraken bij de radiotherapeut en neuro-oncoloog of verzorgen wij de verwijzing naar een ander ziekenhuis voor u.

Risico’s

Elke operatie heeft risico’s. De neurochirurg bespreekt deze met u. Het belangrijkste risico van deze operatie is beschadiging van hersenweefsel. Hierdoor kunnen uitvalsverschijnselen of tijdelijke of blijvende verlamming ontstaan. Een ander risico is het ontstaan van een bloeding, hersenoedeem, epilepsieaanval of infectie. Als een bloeding of hersenoedeem ontstaat, kunnen de volgende verschijnselen zich voordoen: hoofdpijn, misselijkheid, braken, verwardheid, spraakstoornis, insulten en toenemende sufheid.

De verpleegkundig specialist Neurochirurgie/Neuro-oncologie

Een hersentumor is een aandoening met ingrijpende gevolgen. Veel patiënten en de mensen in hun omgeving krijgen te maken met angst, onzekerheid, zorgen en verdriet. HMC is een expertisecentrum voor hersentumoren. Bij ons werken drie verpleegkundig specialisten, die het aanspreekpunt zijn voor patiënten met een hersentumor. U kunt met hen een afspraak maken voor een gesprek, mocht u of uw naaste daar behoefte aan hebben. De verpleegkundig specialist is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. Op vrijdag kunt u bellen met 088 979 21 83.

Hersenoperatie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis