Herseninfarct

Snelle behandeling in de eerste uren

Een snelle behandeling in de eerste uren kan voorkomen dat een herseninfarct ernstige gevolgen heeft. Op deze webpagina leest u meer over deze behandeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove, HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 43 60
ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

Patiënten per jaar:
2.548 hoofdpijn
3.757 beroerte (CVA/TIA)
5.154 hernia (rug en nek)
1.393 carpaal tunnel syndroom (CTS)
1.861 Parkinson
952 multiple sclerose (MS)
1.933 epilepsie

Over herseninfarct

Een snelle behandeling in de eerste uren kan voorkomen dat een herseninfarct ernstige gevolgen heeft. Op deze webpagina leest u meer over deze behandeling.

Wat is een herseninfarct?

Een herseninfarct ontstaat doordat een deel van de hersenen te weinig bloed krijgt. Vaak wordt dit veroorzaakt door een bloedstolsel in een van de slagaders in het hoofd. Dit stolsel blokkeert dan de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen. Daardoor krijgt dat deel geen zuurstof meer en raakt het hersenweefsel beschadigd. Hersenfuncties vallen daardoor uit. De uiteindelijke gevolgen kunnen zeer ernstig zijn, maar gelukkig kan er ook een geheel of gedeeltelijk herstel optreden.
Een herseninfarct wordt ook wel een beroerte, Cerebro Vasculair Accident (CVA) of “stroke” genoemd. Maar deze termen zijn verwarrend, omdat hiermee ook een hersenbloeding bedoeld kan worden. Bij een hersenbloeding is een bloedvat gescheurd. Daardoor stroomt er bloed in het hersenweefsel of tussen de hersenvliezen.

Diagnose: elke seconde telt!

Belangrijk is dat patiënten met een herseninfarct zo snel mogelijk voor behandeling worden opgenomen in een ziekenhuis. Dit gebeurt bij voorkeur op een stroke-unit. Wanneer dit u overkomt, luistert de arts naar uw verhaal. Hij of zij stelt u ook vragen. Verder doet de arts een lichamelijk onderzoek en krijgt u een CT-scan. Op basis hiervan stelt de arts vast of het om een herseninfarct of een hersenbloeding gaat. Bij een herseninfarct is het belangrijk om zo snel mogelijk te starten met een behandeling. Dan is de kans op herstel namelijk groter.

De behandeling van het herseninfarct?

Ongeveer de helft van patiënten met een acute beroerte is binnen zes uur in het ziekenhuis. Als door onderzoek blijkt dat het een herseninfarct is, is de standaardbehandeling intraveneuze trombolyse (IVT). IVT kan worden toegepast als de behandeling binnen 4,5 uur na de eerste verschijnselen van het herseninfarct gestart kan worden. Hoe eerder de behandeling begint, des te groter de kans op een goed resultaat.

Intraveneuze trombolyse

Intraveneuze trombolyse (IVT) is een behandeling met een medicijn dat stolsels oplost. Het is een zeer sterk werkend middel, dat u via een infuus krijgt toegediend. In sommige situaties kunnen we deze behandeling niet geven. De arts bepaalt of u met dit medicijn behandeld kunt worden.

herseninfarct.jpeg

Voor en na verwijderen van een bloedstolsel uit de arteria basilaris (mechanische trombectomie) bij een acute stroke.

Intra-arteriële trombectomie

Als het infarct korter dan zes uur geleden heeft plaatsgevonden, komt u mogelijk in aanmerking voor intra-arteriële trombectomie (IAT). Bij deze behandeling verwijdert de arts via een katheter (een dun slangetje) het stolsel uit het bloedvat. De arts brengt de katheter in via de slagader in uw lies. Deze katheter wordt omhoog gevoerd tot in uw hoofd. Daarna brengt de arts via de katheter een stent (stenttriever) naar uw hoofd om het stolsel eruit te trekken. Soms kan de arts het stolsel eruit zuigen via een katheter.

Met behulp van een CT-scan van de bloedvaten (CTA) bekijkt de arts of u in aanmerking komt voor deze behandeling. De trombectomie is alleen mogelijk wanneer het bloedstolsel dat het infarct veroorzaakt zich in de grotere bloedvaten bevindt. Soms wordt deze behandeling onder narcose uitgevoerd.

Wanneer start de behandeling?

De behandeling met trombolyse start op de Spoedeisende Hulp (SEH). Dit gebeurt zo snel mogelijk na het ontstaan van het herseninfarct (en in ieder geval binnen 4,5 uur).
Als blijkt dat u in aanmerking komt voor trombectomie, dan brengt de verpleegkundige u naar de interventiekamer. Vanwege de mogelijke bijwerkingen wordt u na de behandeling opgenomen op de stroke-unit. Deze unit bevindt zich op de afdeling Neurologie. Op de stroke-unit bewaken we u de eerste 24 uur met een monitor. Verder controleert de verpleegkundige regelmatig uw pols en bloeddruk.

Wie voert de behandeling uit?

De neuroloog voert de trombolyse uit. De trombectomie wordt gedaan door een zogenaamde interventiespecialist. Een interventie is een actieve handeling om een probleem op te lossen.

Effect en risico’s van de behandeling

Intraveneuze trombolyse

Door het toepassen van intraveneuze trombolyse kan het stolsel dat is ontstaan weer worden opgelost. De eventuele schade aan het hersenweefsel blijft dan beperkt.

Wat zijn de risico’s?
Helaas lukt de behandeling niet altijd. Soms heeft het doorgankelijk maken van het bloedvat een tegenovergesteld effect. Door de behandeling treedt dan een hersenbloeding op in het beschadigde gebied, of er treedt ernstige hersenzwelling op. Als u een van deze complicaties krijgt, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. De hersenbeschadiging kan bijvoorbeeld toenemen, waardoor u mogelijk zelfs kunt overlijden. Bij één op de 25 patiënten ontstaat een dergelijke ernstige complicatie. Ook kunt u bloedingen krijgen uit uw neus, tandvlees of in uw darm. Als deze ernstig zijn, stopt de arts de behandeling. Hiernaast kunnen er allergische reacties optreden op de medicatie.

Intra-arteriële trombectomie

Hierbij verwijdert de arts het stolsel en is de kans op herstel van het hersenweefsel groter.

Wat zijn de risico’s?

  • Hersenbloeding. Dit komt bij één op de 20 patiënten voor.
  • Herseninfarct in een ander stroomgebied (één op 12 patiënten).
  • Het technisch niet slagen van de behandeling.
  • Nabloeding in de lies.
  • Allergische reactie op het gebruikte jodium contrastmiddel.

Ondanks deze mogelijke nadelen van de intra-arteriële trombectomie, heeft onderzoek in grote groepen patiënten uitgewezen dat het uiteindelijke effect gemiddeld zeer gunstig is. Dit gaat zelfs op als de nadelige effecten worden meegeteld. Zowel bij trombolyse als bij de trombectomie wordt bij één op de vijf patiënten overlijden of blijvende invaliditeit voorkomen. Hoe eerder de behandeling begint, hoe meer effect deze heeft.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan de neuroloog, interventiespecialist of de verpleegkundige.

Deze webpagina is deels gebaseerd op de folder “Herseninfarct: snelle behandeling in de eerste uren” van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Herseninfarct

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis