Hersenbiopsie

U ondergaat binnenkort een biopsie. De ingreep wordt uitgevoerd door de neurochirurg. Op deze webpagina leest u wat de ingreep inhoudt. U wordt voor deze ingreep ongeveer 3 dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove en
HMC Westeinde 088 979 43 65
ma t/m vr van 08.00 – 16.30 uur

HMC Bronovo 088 979 44 26
ma t/m vr van 09.00 - 16.00 uur

Cijfers

HMC is sinds 2015 landelijk expertisecentrum voor gliomen

Over hersenbiopsie

U ondergaat binnenkort een biopsie. De ingreep wordt uitgevoerd door de neurochirurg. Op deze webpagina leest u wat de ingreep inhoudt. U wordt voor deze ingreep ongeveer 3 dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Doel van de biopsie

De neuroloog heeft een afwijking in uw hersenen geconstateerd. In overleg met de neurochirurg is besloten om een biopsie van de afwijking te nemen. Met een biopsie wordt een stukje van het afwijkend weefsel uit de hersenen verwijderd voor verder onderzoek. Het kan soms onduidelijk zijn om wat voor afwijking het gaat in uw hersenen. De behandeling van uw klachten hangt af van de diagnose. Dan is het belangrijk om een stukje weefsel te onderzoeken, voordat wordt overgegaan op een behandeling en/of grote operatie.

Voorbereiding op de operatie

Preoperatief spreekuur

Ter voorbereiding op de weefselbiopsie gaat u eerst naar het preoperatief spreekuur (POS). De afspraak met de anesthesioloog van het preoperatief spreekuur wordt zo snel mogelijk gepland. Soms kunt u direct na uw gesprek met de neurochirurg naar dit spreekuur. Dit spreekuur kan plaatsvinden op HMC Westeinde, HMC Antoniushove of HMC Bronovo. Tijdens het spreekuur neemt de anesthesioloog uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik met u door. Ook vindt er een kort lichamelijk onderzoek plaats. Indien nodig wordt er verder onderzoek gedaan, zoals bloedonderzoek, een ecg (hartfilmpje) of een borstfoto. Mogelijk wordt u hiervoor verwezen naar een andere specialist. De anesthesioloog informeert u uitgebreid over de narcose.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bespreekt de neurochirurg met u hoeveel dagen voor de operatie u moet stoppen met deze medicijnen.

MRI-scan

Om de veiligste route naar de afwijking te bepalen, wordt de dag voorafgaand aan de operatie een MRI-scan gemaakt. Er is een aparte webpagina over het MRI-onderzoek beschikbaar.

Nuchter

Op de dag van de biopsie moet u nuchter zijn na middernacht. Dit betekent dat u vanaf dat moment niets meer mag eten en drinken.
Bepaalde medicatie mag u in overleg met de verpleegkundige innemen.

De opname

Op de opnamedag heeft u een gesprek met de verpleegkundige en de zaalarts. Samen met de verpleegkundige neemt u de informatie over de voorbereiding op de biopsie door en kunt u vragen stellen. U krijgt een polsbandje om met uw naam, geboortedatum en afdeling. Er komt iemand van de roomservice naar u toe om te vragen wat u wel en niet mag eten en drinken. De exacte tijd van de operatie is niet precies te zeggen. Operaties kunnen langer duren dan verwacht en soms moet u wachten, omdat er een spoedoperatie tussendoor komt.

De operatie

U wordt door de verpleegkundige van de afdeling naar de operatiekamer gebracht. Zodra u onder narcose bent, wordt uw hoofd in een speciaal frame gezet, zodat het goed vastligt. Daarna wordt alleen dat gedeelte van uw haar geschoren, waar de neurochirurg gaat opereren. Er zijn twee manieren om een biopt te nemen. Uw neurochirurg heeft u verteld welke techniek bij u wordt toegepast. De technieken zijn:

  • Stereotactisch biopt: de neurochirurg maakt een kleine snee in de huid, waardoor het schedelbot zichtbaar wordt. Met een boor wordt een gaatje gemaakt in de schedel. Hierdoor wordt een dunne biopsienaald in de hersenen geschoven, tot op de plaats waar de afwijking zich bevindt. Daar wordt een stukje weefsel weggehaald. Hierna wordt de huid gehecht.
  • Open biopt: de neurochirurg maakt een snee in de huid, waardoor de schedel zichtbaar wordt. Vervolgens wordt er een botluikje uit de schedel genomen. Hierdoor worden de hersenen zichtbaar en kan er een stukje weefsel worden weggehaald. Het uitgenomen botluikje wordt weer teruggeplaatst en vastgezet met kleine plaatjes en schroefjes. Vervolgens wordt de huid gehecht.

Na de operatie

Na de biopsie controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, pols, zuurstofgehalte, ademhaling en temperatuur. We verrichten neurologische controles, waarbij we kijken naar kracht, bewustzijn en de reactie van de pupillen. Daarnaast controleren we de wond. U kunt na de operatie mogelijk wat wondpijn en/of hoofdpijn hebben. U krijgt medicijnen tegen de pijn. De zaalarts komt bij u langs om de wond te controleren en te bekijken hoe het met u gaat. Er wordt met u een ontslagdatum afgesproken en u krijgt adviezen voor thuis mee.
Bij uw ontslag krijgt u een afspraak mee op de polikliniek.

Thuis

U mag na 3 dagen uw haren wassen. Dep de haren voorzichtig droog met een handdoek. Als u thuis klachten krijgt, zoals hoofdpijn, duizeligheid of koorts, of wanneer er vocht of pus uit de wond komt, dan moet u contact opnemen met HMC:

Tijdens kantoortijden (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur),
Bel de verpleegkundig specialist Neurochirurgie,
telefoonnummer 088 979 66 92 Indien deze niet bereikbaar is, belt u de poli Neurochirurgie
van HMC Westeinde, telefoonnummer 088 979 43 65

Buiten kantoortijden

Bel de afdeling Neurochirurgie (afdeling C9),
telefoonnummer 088 979 21 67

Controle

Na 10 dagen kunt u de hechtingen laten verwijderen bij de huisarts. Ongeveer 2 weken na de operatie komt u voor controle op de polikliniek Neurochirurgie, waar uw behandelend arts met u de uitslag van het weefselonderzoek bespreekt.

De uitslag

Na de operatie wordt het weefsel onderzocht door meerdere patholoog-anatomen. Het duurt ongeveer 2 weken voordat de uitslag van het weefselonderzoek bekend is. Als de uitslag bekend is, bespreken wij die in ons neuro-oncologische team. Afhankelijk van de uitslag wordt bekeken wat voor u de beste behandeling is. Vervolgens vertellen we u en uw familie de uitslag en proberen we meteen vervolgafspraken voor u te maken.

Risico’s

Elke operatie heeft risico’s. De neurochirurg bespreekt deze met u. Het belangrijkste risico van deze operatie is een bloeding of verergering van de klachten. Andere risico’s zijn het ontstaan van een infectie of een epileptische aanval. Als een bloeding ontstaat, kunnen de volgende verschijnselen zich voordoen: hoofdpijn, misselijkheid, braken, verwardheid, toenemende sufheid en/of een epileptische aanval.

Hersenbiopsie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis