Hernia in de borstwervelkolom

Er is bij u een hernia in het bovenste gedeelte van uw rug geconstateerd, de borstwervelkolom. De arts heeft met u afgesproken dat u hieraan geopereerd wordt. Op deze webpagina vindt u informatie over de aandoening en behandeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove en
HMC Westeinde 088 979 43 65
ma t/m vr van 08.00 – 16.30 uur

HMC Bronovo 088 979 44 26
ma t/m vr van 09.00 - 16.00 uur

Locatie

Cijfers

HMC is sinds 2015 landelijk expertisecentrum voor gliomen

Over hernia in de borstwervelkolom

Er is bij u een hernia in het bovenste gedeelte van uw rug geconstateerd, de borstwervelkolom. De arts heeft met u afgesproken dat u hieraan geopereerd wordt. Op deze webpagina vindt u informatie over de aandoening en behandeling.

Klachten

Een hernia is een uitstulping van het zachte binnenmateriaal van een tussenwervelschijf. De hernia ontstaat door een scheur in de buitenste ring van de tussenwervelschijf. De uitstulping drukt op een zenuw die aftakt van het ruggenmerg. Dit kan uitstralende pijn geven langs een rib. Er kan ook vermindering van het gevoel links of rechts in de borstkas optreden. Een hernia van de borstwervelkolom veroorzaakt vaak beknelling van het ruggenmerg met gevoelsstoornissen en krachtsvermindering van de benen als gevolg. Ook kunnen problemen met plassen ontstaan.

Besluit te opereren

Er is een aantal redenen om een hernia van de borstwervelkolom te opereren. Dit gebeurt wanneer er verlammingsverschijnselen zijn van de benen, u pijn heeft die u belemmert in uw dagelijks functioneren, of om toekomstige uitvalsverschijnselen te voorkomen.

Behandeling

Er zijn verschillende manieren om een hernia van de borstwervelkolom te opereren:

Via de zijkant (transthoracaal)

De chirurg maakt een snede van ongeveer 6-8 cm aan de zijkant van de borstkas. Daarna wordt het longvlies opengemaakt en de long opzij gehouden. Vervolgens wordt de hernia verwijderd. Soms is het nodig om wervels aan elkaar te verbinden met staven en schroeven. Na de operatie wordt een slangetje in de borstholte achtergelaten (thoraxdrain). Hierdoor wordt overtollig wondvocht afgevoerd. Dit helpt de long herstellen.

Via de achterzijde (transpediculair)

De chirurg maakt een snede op de rug. Daarna wordt de rugspier opzij geschoven en de wervelboog gedeeltelijk verwijderd. Dan kan de hernia worden verwijderd.

Via het borstbeen (transsternaal)

Dit wordt gedaan bij een hernia bovenin de borstwervelkolom. Dit is een ingrijpende operatie en wordt zelden gedaan.

Welke techniek wordt toegepast is afhankelijk van het niveau van de hernia in de borstwervelkolom, de plaats en eventuele verbening van de hernia, en de ervaring van de chirurg. In het HMC wordt bij een hernia van de borstwervelkolom meestal via de zijkant geopereerd (transthoracaal). De neurochirurg bespreekt de techniek van tevoren met u op de polikliniek.

Risico’s

Aan elke operatie zijn risico’s verbonden:

  • Er kan een infectie of een nabloeding optreden, waardoor soms opnieuw geopereerd moet worden.
  • Doordat rondom het ruggenmerg en de zenuw geopereerd wordt, is er een kleine kans dat een lek ontstaat in het ruggenmergsvlies. Dit veroorzaakt hoofdpijn en herstelt spontaan na een aantal dagen bedrust.
  • Beschadiging van het ruggenmerg. Dit kan uitvalsverschijnselen of gevoelsstoornissen veroorzaken. Dit is meestal tijdelijk, maar in sommige gevallen ook blijvend van aard. In zeldzame gevallen ontstaat hierdoor een dwarslaesie.
  • Een zenuwwortel kan beschadigen waardoor u minder controle heeft in een spier of van het gevoel in het gebied van de zenuw. Het herstel hiervan is onzeker en duurt vaak maanden.
  • Er kunnen longproblemen ontstaan zoals vasthouden van vocht of een longontsteking. Er kunnen pijnlijke ribben ontstaan, vooral bij ademhaling. Ook kan er een doof gevoel langs één van de ribben ontstaan. Deze problemen zijn meestal van tijdelijke aard.

Voorbereiding

Gebruikt u medicijnen die invloed hebben op de bloedstolling, zoals bloedverdunners (bijvoorbeeld Ascal) en een aantal pijnstillers dan moet u hier enkele dagen voor de operatie tijdelijk mee stoppen. Dit is op de polikliniek met u besproken.
Praktische informatie over uw opname en de gang van zaken in het ziekenhuis krijgt u tijdens het preoperatieve spreekuur. Tijdens dit spreekuur heeft u een gesprek met de anesthesioloog, een arts die gespecialiseerd is in het toedienen van de verdoving. Daarna ziet u een verpleegkundige en een apotheker.

Nuchter zijn

De dag van de operatie moet u vanaf 0.00 uur ’s nachts nuchter zijn. Dit betekent dat u niet mag eten en drinken.

De operatie

De verpleegkundige brengt u naar het operatiecomplex. Medewerkers van de anesthesie zullen u hier ontvangen. U krijgt een infuus en wordt naar de operatiekamer gebracht. Hoe lang de operatie duurt is afhankelijk van het aantal te opereren niveaus en de manier van opereren. Over het algemeen duurt de operatie 2 à 3 uur.

Na de operatie

Na een operatie via de zijkant of via het borstbeen gaat u ter observatie naar de intensive care afdeling. De volgende dag kunt u vaak al terug naar de verpleegafdeling. Meestal heeft u een infuus voor vochttoediening en een blaaskatheter voor de afvoer van urine. Deze kunnen meestal na 1 tot 2 dagen worden verwijderd. De thoraxdrain kan meestal binnen enkele dagen na de operatie verwijderd worden.
Bent u via de achterzijde geopereerd, dan is een opname op de IC niet nodig en gaat u na de operatie naar de verpleegafdeling.

De fysiotherapeut geeft u begeleiding bij het uit bed komen en geeft u adviezen over houding en bewegingen. De opname duurt meestal niet langer dan een week. Het volledige herstel kan enkele maanden vergen. Daarbij is het belangrijk om zoveel mogelijk in beweging te blijven. Het dragen van een korset is meestal niet nodig.
In de eerste periode na de operatie moet u zware belasting (tillen of zwaar lichamelijk werk) van de rug vermijden. De fysiotherapie zal u begeleiden in het opbouwen van uw activiteiten.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u, indien nodig, een verwijzing mee voor fysiotherapie. Hiermee kunt u fysiotherapie blijven volgen op één van de poliklinieken van Medisch Centrum Haaglanden of in een praktijk bij u in de buurt.

Controle

U komt na 2 maanden terug voor controle op de polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u contact opnemen met afdeling Neurochirurgie:
HMC Antoniushove en HMC Westeinde 088 979 43 65,
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur
HMC Bronovo 088 979 44 26, ma t/m vr van 09.00 - 16.00 uur
Fysiotherapie 088 979 23 23, ma t/m vr van 08.00 – 17.00 uur

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Neurochirurgie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Hernia in de borstwervelkolom

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis