Groeihormoontest

Clonidine-test

Uw kind wordt een dag op de afdeling Kindergeneeskunde opgenomen voor een groeihormoontest (clonidine-test). Tijdens dit onderzoek krijgt uw kind een medicijn toegediend. Dit medicijn heet clonidine. Vervolgens wordt een paar keer bloed bij uw kind afgenomen. In het bloed wordt onderzocht of er een afwijking is in de groeihormoonafscheiding. Op deze webpagina leest u informatie over de test en hoe uw kind zich hierop het beste kan voorbereiden.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Kinderafdeling 088 979 22 13

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over groeihormoontest

Uw kind wordt een dag op de afdeling Kindergeneeskunde opgenomen voor een groeihormoontest (clonidine-test). Tijdens dit onderzoek krijgt uw kind een medicijn toegediend. Dit medicijn heet clonidine. Vervolgens wordt een paar keer bloed bij uw kind afgenomen. In het bloed wordt onderzocht of er een afwijking is in de groeihormoonafscheiding. Op deze webpagina leest u informatie over de test en hoe uw kind zich hierop het beste kan voorbereiden.

Clonidine-test

Door het onderzoek wordt de hoeveelheid groeihormoonafscheiding gemeten. Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen, de hypofyse. De hoeveelheid gemaakte groeihormonen wordt gemeten in het bloed. Het groeihormoon zorgt er onder andere voor dat uw kind groeit. Clonidine is een eiwit dat de hypofyse stimuleert tot het afgeven van groeihormoon. Tijdens de test krijgt uw kind clonidine toegediend in de vorm van een of meerdere tabletten. De arts kan met dit onderzoek een afwijking in de groeihormoonafscheiding ontdekken.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat uw kind van tevoren goed weet wat er gebeurt tijdens de test. De medisch pedagogisch zorgverlener van de afdeling kan uw kind uitleg geven over het onderzoek met behulp van plaatjes. Wanneer u weet op welke datum de dagopname plaatsvindt, kunt u bellen met de afdeling om een afspraak te maken met de medisch pedagogisch zorgverlener om met uw kind langs te komen. U kunt dit een week voor de test afspreken. Het telefoonnummer vindt u onderaan deze webpagina.
U wordt een dag voor de opname gebeld door de secretaresse. U krijgt dan nog wat algemene informatie over de opname en u kunt vragen stellen.

Nuchter

Het is belangrijk dat uw kind nuchter is. Dit betekent dat uw kind vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en drinken.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, mag hij of zij deze op de normale tijd innemen, tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken. Uw kind mag de medicijnen alleen met water innemen.

De test

U komt met uw kind tussen 08.00 uur en 09.00 uur naar de afdeling Kindergeneeskunde van HMC Westeinde, dertiende etage. De verpleegkundige die voor uw kind zorgt, meet de temperatuur (via het oor), de bloeddruk en de hartslag van uw kind.
Uw kind krijgt zalf op beide handen. Deze zalf zorgt ervoor dat de huid verdoofd wordt. Als de zalf goed is ingewerkt, wordt er in één hand een infuus ingebracht en worden er een paar buisjes bloed afgenomen. Het infuus blijft zitten tot alle bloedafnames gedaan zijn. Dit wordt gedaan in de behandelkamer, zodat de eigen kamer een vertrouwde omgeving blijft. Daarna moet uw kind het medicijn clonidine innemen met een beetje water. Het medicijn clonidine is een klein blauw pilletje. De hoeveelheid van deze pilletjes wordt bepaald aan de hand van het gewicht van uw kind.
Een kwartier later wordt er opnieuw bloed afgenomen via het infuus. Uw kind hoeft dus niet opnieuw geprikt te worden, tenzij de bloedafname niet lukt omdat het bloedvat is dichtgegaan. Dan zal het nodig zijn om uw kind opnieuw te prikken. Dit komt niet vaak voor.
In totaal wordt er zes keer bloed afgenomen. Elk half uur wordt de bloeddruk bij uw kind gemeten. Een bijwerking van het medicijn is dat de bloeddruk kan dalen. Andere bijwerkingen die uw kind kan krijgen, zijn slaperigheid en duizeligheid. Tijdens de test moet uw kind in bed blijven liggen. Uw kind mag wel naar het toilet lopen. Mocht uw kind tijdens de test een spelletje willen doen of televisie kijken, dan kan dat.

De uitslag

De uitslag van de test krijgt u niet meteen. Er wordt door de secretaresse een afspraak op de polikliniek gemaakt met de behandelend arts. De uitslag van het onderzoek krijgt u ongeveer drie weken na de test.

Naar huis

Als de test klaar is en uw kind voelt zich goed, dan mag het infuus verwijderd worden. Het kan zijn dat uw kind de dag van het onderzoek nog slaperig is. Dit is normaal. Mocht u twijfelen over de toestand van uw kind, neem dan contact met ons op.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige in het ziekenhuis. De Kinderafdeling is 24 uur per dag bereikbaar via 088 979 22 13.

Groeihormoontest

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis