Gezinsvriendelijke keizersnede

De gynaecoloog heeft om medische redenen samen met u besloten dat u gaat bevallen per keizersnede. De gynaecoloog spreekt met u een datum af waarop de keizersnede gepland wordt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Bronovo
HMC Westeinde 088 979 24 22
ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Spoed (ook overdag) en buiten kantooruren 088 979 21 04

Contact per e-mail

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over gezinsvriendelijke keizersnede

De gynaecoloog heeft om medische redenen samen met u besloten dat u gaat bevallen per keizersnede. De gynaecoloog spreekt met u een datum af waarop de keizersnede gepland wordt.

Bij een geplande keizersnede streven wij ernaar dat u samen met uw partner en uw kindje als gezin bij elkaar kan blijven op de operatiekamer en op de uitslaapkamer. Wij noemen dit een gezinsvriendelijke keizersnede.

Voorbereiding keizersnede

Nadat er besloten is dat u met een keizersnede gaat bevallen, krijgt u op de polikliniek schriftelijke informatie mee over de preoperatieve screening (POS). Na het invullen van een digitale vragenlijst wordt u gebeld voor een afspraak op de POS. Tijdens deze afspraak heeft u een gesprek met de anesthesioloog over de verdoving en de voedingsvoorschriften voor de operatie. Er wordt een kort lichamelijk onderzoek gedaan en er wordt zonodig bloed bij u afgenomen voor onderzoek.

Naast deze webpagina ontvangt u mondelinge voorlichting over de geplande keizersnede van de gynaecoloog en verpleegkundige.

De dag voor de keizersnede

 • De dag voor de keizersnede brengt u een bezoek aan het het laboratorium om bloed af te nemen voor de operatie. De bloedafname vindt plaats in HMC Westeinde op de begane grond, naast de ingang.
 • U wordt de dag voor de keizersnede verwacht op de kraamafdeling in HMC Westeinde. U begeeft zich via de route ‘groeneliftenblok’ naar verpleegafdeling C12 op de 12e etage. Het tijdstip wordt u doorgegeven op de polikliniek bij het plannen van de keizersnede.
 • U krijgt een opnamegesprek met een verpleegkundige. In dit opnamegesprek wordt een aantal gegevens gevraagd, onder meer of u een verloskundige heeft geregeld voor de nazorg, kraamzorg heeft geregeld en wie wij als contactpersoon mogen noteren. De verpleegkundige informeert of u nog vragen heeft over de keizersnede en vertelt over de gang van zaken op de kraamafdeling en het verloop van de opname. De verpleegkundige vraagt u naar specifieke wensen rondom de verzorging en voeding van de baby en uzelf.
 • Als u vragen heeft voor de arts, kan de afdelingsarts deze met u bespreken.

Voordat u naar huis gaat, geeft de verpleegkundige het tijdstip van de operatie aan u door en spreekt met u af hoe laat u de volgende dag op de afdeling wordt verwacht.

De dag van de operatie

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling. De verpleegkundige brengt u naar uw kamer. Op de kamer mag u de babykleertjes alvast klaarleggen en krijgt u een operatiejasje aan en een naambandje om. Tijdens de operatie mag u geen sieraden, haarspelden of contactlenzen dragen. Nagellak en make-up moeten verwijderd zijn.

De verpleegkundige luistert met de ‘doptone’ naar het hartje van de baby. Wanneer er sprake is van een stuitligging, maakt de arts ter controle een echo.

U mag een fototoestel of telefoon meenemen naar de operatiekamer voor het maken van foto’s. Op de operatiekamer wordt niet gefilmd.

Wanneer u naar de operatieafdeling gebracht wordt, wordt u in het bed vervoerd door de verpleegkundige en uw partner. Voordat we de operatiekamer ingaan, krijgt uw partner een blauwe overall aan en een muts op. In de voorbereidingsruimte krijgt u een infuus en wordt er vloeistof via het infuus toegediend.

Hierna wordt u met uw partner naar de operatiekamer gebracht. Op de operatiekamer krijgt u een spinale verdoving. Dit is een prik in uw rug waardoor u tijdens de operatie van uw navel tot uw tenen verdoofd bent. Na de verdoving krijgt u een blaaskatheter ingebracht om uw urine op te vangen. Er wordt een schermdoek ter hoogte van uw borst geplaatst. Op de operatiekamer wordt met u besproken of u wilt dat het doek naar beneden gedaan wordt wanneer de baby geboren wordt. Wanneer de anesthesist dit aangeeft, mag uw partner bij u aan het hoofdeinde zitten. Hierna begint de operatie.

Op de operatiekamer

Tijdens de operatie zijn er ongeveer acht medewerkers aanwezig, allemaal met een specifieke taak. De verpleegkundige van de afdeling begeleidt uw partner tijdens de operatie en bespreekt met u en uw partner wie de foto’s maakt van u en uw gezin.

De keizersnede

De gynaecoloog maakt een horizontale snede in de huid, vlak boven het schaambeen. Vervolgens wordt de buikwand geopend en daarna de baarmoeder. Als uw baarmoeder geopend is, wordt uw baby geboren. De navelstreng wordt afgeklemd en doorgeknipt. Vervolgens worden de placenta en de vliezen verwijderd. Dit duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Het hechten van de wond neemt meer tijd in beslag dan de geboorte van uw baby (ongeveer een half uur). De baarmoeder zelf wordt eerst in één of twee lagen gehecht, waarna de verschillende lagen van de buikwand worden gehecht.

Gezinsvriendelijke keizersnede

Als wilt meekijken hoe uw baby geboren wordt, wordt er zowel een blauw doek als een doorzichtig doek voor u opgehangen. Wanneer de operatie en geboorte ongecompliceerd lijken te verlopen, kan u eventueel meekijken bij de geboorte. De blauwe doek die voor u hangt, wordt dan naar beneden gedaan en u kunt door een doorzichtige doek meekijken. Wanneer uw baby geboren is, legt de gynaecoloog uw baby in de wieg.

De verpleegkundige droogt uw baby goed af en legt de baby bij u neer. De baby krijgt een warme muts, er wordt een klemmetje op de navelstreng gedaan en (indien gewenst) mag uw partner het laatste stukje van de navelstreng doorknippen. Uw baby wordt huid op huid tegen u aangelegd, toegedekt met warme doeken. Tijdens de hele operatie mag uw baby bij u blijven liggen en mag uw partner bij u blijven. Dit alles natuurlijk onder de voorwaarden dat u en uw baby in een goede conditie zijn.

Na de operatie wordt uw kindje in een couveuse gelegd, zodat het veilig naar de uitslaapkamer kan worden gebracht. De verpleegkundige gaat met uw kind en uw partner alvast naar de uitslaapkamer. Uw baby wordt getemperatuurd, krijgt een luier aan en wordt in warme doeken gewikkeld. Hierna kan uw partner uw baby vasthouden.

U wordt van de operatietafel in uw bed geholpen en wordt hierna ook naar de uitslaapkamer gebracht. Op de uitslaapkamer worden de controles bij u gedaan en krijgt u alvast medicatie om pijn te voorkomen. Hierna mag uw kindje weer bij u liggen. Indien u borstvoeding wilt geven, kan de verpleegkundige hierbij helpen. Uw baby blijft huid op huid bij u liggen – dit is zowel goed voor u als voor uw baby.

Wanneer de pijn bij u onder controle is, de controles goed zijn bevonden en de anesthesist toestemming heeft gegeven, mag u met uw gezin terug naar de afdeling. Op de afdeling worden de controles weer bij u gedaan. Hierna zullen we de controles bij uw baby doen, zoals het gewicht meten en de temperatuur opnemen. Ook geven we uw baby vitamine K. Hierna mag uw baby weer bij u liggen en, als u dat wenst, kunt u hierna bezoek ontvangen.

Uitzonderingen

Wanneer er een gezinsvriendelijke keizersnede bij u gepland staat, kan het in enkele gevallen zijn dat uw baby extra zorg nodig heeft. Soms moeten we uw baby wat beter in de gaten houden. In dat geval beslist de kinderarts dat uw baby niet meteen bij u wordt gelegd en dat we uw kindje op de opvangtafel nakijken. Soms kan het helaas zo zijn dat uw kindje niet bij u kan blijven in de operatiekamer.

Uw kind gaat dan samen met uw partner en de verpleegkundige naar de couveuseafdeling.

In alle gevallen beslissen de anesthesist, gynaecoloog en de kinderarts of uw baby direct bij u mag liggen. Dit doen we allemaal om de best mogelijke zorg voor u en uw kind te waarborgen. Indien er door de gynaecoloog besloten wordt dat u de keizersnede eerder moet krijgen dan de geplande keizersnede of als u onverwacht een keizersnede krijgt, dan kan de procedure anders verlopen dan hierboven staat vermeld.

Ongeplande keizersnede

Uw baby wordt na de geboorte op de opvangtafel nagekeken door de kinderarts en de verpleegkundige. Hierna mag uw partner (indien gewenst) de navelstreng doorknippen. Vervolgens mag uw baby indien hij/zij een goede conditie heeft, even bij u liggen. Na ongeveer tien minuten wordt uw partner samen met uw baby terug naar de verloskamer gebracht. Om uw baby veilig en warm te vervoeren, wordt de couveuse gebruikt. Op de verloskamer kan uw partner met uw baby buidelen. Dit wil zeggen huid op huid bij vader liggen, toegedekt met warme dekens. Dit kan alleen indien de conditie van uw baby dit toelaat.

Nadat de operatie bij u klaar is, wordt u overdag naar de uitslaapkamer gebracht. Wanneer de controles goed zijn, wordt u zo snel mogelijk naar uw partner en kindje gebracht. ‘s Avonds en ‘s nachts is de uitslaapkamer dicht en slaapt u uit op de afdeling intensive care of op de verloskamer. De anesthesist beslist hierover. We doen er alles aan dat u als gezin weer zo snel mogelijk bij elkaar bent. Indien u borstvoeding wilt geven, kunnen wij u daarbij helpen, wanneer u terug bent op de verloskamer of de afdeling.

Na de keizersnede

U krijgt tijdens de gehele opname regelmatig pijnstilling aangeboden door de verpleegkundige, zoals voorgeschreven door de anesthesist. De verpleegkundige vraagt u daarom regelmatig hoeveel pijn u ervaart en of de pijnstilling afdoende werkt.

Infuus

U heeft na de operatie een infuus in uw arm. Via dit infuus krijgt u vocht en pijnstilling toegediend. U heeft een pompje waarmee u uzelf de pijnstilling kunt toedienen door middel van een druk op de knop (de PCA-pomp). U krijgt dan morfine via het infuus. De pomp is zo ingesteld dat u zichzelf niet teveel morfine kunt toedienen. Op de tweede dag na de operatie wordt de PCA-pomp verwijderd en krijgt u orale pijnstilling. De medicatie komt slechts in kleine hoeveelheden in uw bloed terecht en er is geen bezwaar om dit te gebruiken wanneer u borstvoeding wilt geven.

Katheter

Kort voor de operatie brachten we een blaaskatheter bij u in. Dit is een dunne slang die via de urinebuis in de blaas wordt gebracht voor de operatie. Er wordt met u besproken of de katheter verwijderd kan worden de dag na operatie of dat deze nog een dag in blijft. Dit kan onder meer afhangen van eventuele pijnklachten.

In beweging komen

De eerste dagen kunt u bij het opstaan nog wat slap en wat duizelig zijn. Dat wordt daarna geleidelijk minder. U mag de eerste dag na de operatie al uit bed komen. De verpleegkundige helpt u met douchen. Elke dag loopt u makkelijker en langer rond. Om te voorkomen dat u trombose krijgt, is het belangrijk dat u regelmatig uit bed komt. Daarnaast krijgt u tijdens de opname dagelijks een injectie met een bloedverdunner om het risico op trombose te verkleinen.

De wond

De wond is meestal gehecht met oplosbare hechtingen. Na de operatie blijft de pleister ongeveer twee dagen op de wond. U kunt ermee douchen. Als er nietjes zijn gebruikt, dan moeten deze na ongeveer een week verwijderd worden.

Bloed prikken

De eerste dag na de operatie wordt bloed afgenomen om na te gaan of het ijzergehalte (Hb-gehalte) van uw bloed nog goed is. Is het ijzergehalte in uw bloed te laag? Dan bespreekt de arts met u of u een bloedtransfusie, een ijzerinfuus of ijzertabletten nodig heeft.

Eten en drinken

U mag na de keizersnede direct eten en drinken. We adviseren u om niet meteen te veel en te zwaar te eten. Na één of twee dagen beginnen de darmen weer te werken.

Borstvoeding

Na een keizersnede kunt u in principe direct starten met borstvoeding geven. Zo komt de melkaanmaak vlot op gang en kan de baby profiteren van de eerste voeding, het colostrum. Wanneer uw baby niet in staat is om aan de borst te drinken, krijgt hij of zij melk met een cupje of flesje. U start dan met kolven. De verpleegkundige helpt u met een prettige houding bij het aanleggen van de baby.

Ontslag

Indien er geen bijzonderheden zijn, mag u de derde dag na de operatie naar huis of naar een kraamkliniek. Het tijdstip van ontslag is meestal rond 10.00 uur ‘s ochtends. De kraamzorg en de verloskundige nemen de zorg dan over. De verloskundige komt bij u thuis voor de nacontrole op de dag nadat u weer thuis bent. Zij bezoekt u meerdere malen tijdens uw eerste week thuis. Wanneer de verloskundige de zorg bij u heeft afgerond en u heeft klachten als gevolg van de keizersnede, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder controle bent.

De arts en verpleegkundige voeren een ontslaggesprek met u en bespreken de leefregels. Na ongeveer vijf weken wordt u verwacht voor een controle bij de arts. De bijzonderheden over deze afspraak sturen we u toe.

Kraamzorg

U spreekt zelf af met uw kraamzorgorganisatie hoe en wanneer de kraamzorgorganisatie door u geïnformeerd wil worden. Zodra u de operatiedatum weet, is het handig om uw kraamzorgorganisatie te informeren en af te spreken wanneer u hen weer belt. Erg belangrijk is dat u op de dag van ontslag kraamzorg thuis ontvangt – voor uzelf, maar ook voor de controles van de pasgeborene.
De verpleegkundige informeert de verloskundige die u heeft geregeld voor het kraambed. Dat gebeurt bij u thuis.

Weer thuis

Thuis zult u geleidelijk verder moeten herstellen. De tijd die nodig is voor het herstel, is na een keizersnede vaak langer dan na een normale bevalling en is voor iedereen verschillend.

Bad

In bad gaan, wordt afgeraden zolang de wond nog niet goed genezen is en u nog bloed verliest. Als er wondvocht of bloed uit de wond komt, moet u de wond met de douchekop schoonspoelen. Daarna moet u de wond voorzichtig droogdeppen en een droog gaas eroverheen doen om uw kleding te beschermen.

Sporten

U mag na zes weken weer langzaamaan beginnen met sporten. Ook met buikspieroefeningen mag u dan weer beginnen. De verschillende lagen van de buikwand zijn dan goed genezen. Aan de zijkant van het litteken heeft u de eerste tijd soms een trekkend gevoel van inwendige hechtingen. Dit kan geen kwaad.

Seks

Wacht met gemeenschap tot de bloederige afscheiding voorbij is. Voor veel vrouwen duurt het langere tijd voordat zij weer zin hebben in seksueel contact. U bent alweer snel vruchtbaar, ook wanneer u borstvoeding geeft. Gebruik daarom condooms of andere anticonceptiemiddelen. Vraag zo nodig de verloskundige, huisarts of gynaecoloog om advies.

Litteken

Omdat de zenuwen in de buikhuid zijn doorgesneden, heeft u vrij lang een doof gevoel rond het litteken. Vaak is het gebied halverwege de navel juist extra gevoelig en is pas na zes tot twaalf maanden het gevoel in de buikwand weer normaal.

Lichamelijke conditie

Een veel gehoorde klacht na de keizersnede is vermoeidheid. Deze vermoeidheid kan lang duren, soms wel enkele maanden. Dit is normaal, u heeft immers een grote buikoperatie achter de rug. Geef toe aan die vermoeidheid! De eerste zes weken moet u zo min mogelijk zware dingen tillen, maar gaandeweg kunt u steeds meer gaan doen, zoals licht huishoudelijk werk en kleine boodschappen. Accepteer hulp van bijvoorbeeld familie of kennissen.

Emotionele aspecten

Het kan gebeuren dat u er emotionele problemen mee heeft dat uw bevalling is uitgelopen op een keizersnede. Praat daar zoveel mogelijk over. Het kan helpen de bevalling nog een keer door te spreken met de gynaecoloog die de keizersnede heeft uitgevoerd. Vraag zonodig om hulp aan uw huisarts.

Complicaties

Iedere operatie brengt risico’s met zich mee, ook een keizersnede. Ernstige complicaties zijn gelukkig zeldzaam, zeker als u gezond bent. De meest voorkomende complicaties zijn:

Bloedarmoede

Bij elke keizersnede is er bloedverlies. Bij te veel bloedverlies ontstaat er bloedarmoede. De kans is klein dat u na afloop een bloedtransfusie nodig heeft. Soms raadt de arts u aan om ijzertabletten te gaan slikken.

Blaasontsteking

Een enkele keer komt na een keizersnede een blaasontsteking voor. Wanneer u klachten heeft zoals een branderig gevoel bij het plassen, vaak plassen en kleine beetjes plassen, wordt uw urine gecontroleerd. Zo nodig krijgt u een antibioticum.

Nabloeding in de buik

Een nabloeding is een zeldzame complicatie van een keizersnede. Bij een te hoge bloeddruk waarbij het bloed minder goed stolt, komt een nabloeding vaker voor. Een enkele keer is een tweede operatie noodzakelijk.

Bloeduitstorting in de wond

Een onderhuidse bloeduitstorting in de wond ontstaat doordat een bloedvaatje in het vet onder de huid blijft nabloeden. De kans hierop is groter als er problemen zijn met uw bloedstolling door bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of medicijngebruik.

Infectie

Een infectie van de wond komt een enkele keer voor. De kans hierop is wat groter bij een keizersnede die plaatsvindt na een langdurige bevalling. Om een infectie te voorkomen, krijgt u tijdens de operatie een antibioticum.

Trombose

Bij elke operatie en na elke bevalling is er een verhoogd risico op een trombose. Om dit te voorkomen, krijgt u dagelijks een prikje in het been met een bloedverdunnend middel zolang u nog niet vaak uit bed bent.

Een beschadiging aan de blaas of darm

Een beschadiging aan de blaas is een zeldzame complicatie. De kans hierop is wat groter als u al verschillende malen een keizersnede heeft ondergaan. Er kunnen dan verklevingen rond de blaas zijn. Het is goed mogelijk een blaasbeschadiging te hechten. Wel heeft u vaak langer een katheter nodig. Ook verklevingen van de darm na een eerdere operatie kunnen in zeldzame gevallen complicaties geven, die echter goed op te lossen zijn.

Darmen die niet goed op gang komen (ileus)

Na een keizersnede moeten de darmen weer op gang komen. In zeldzame gevallen gebeurt dit niet of te traag. Er verzamelt zich dan vocht in maag en darmen, wat leidt tot misselijkheid en braken. Een maagsonde kan dan nodig zijn om dit vocht af te voeren. Pas daarna komen de darmen op gang.

Een volgende bevalling

Voor een goede genezing van de wond adviseert de gynaecoloog om minimaal een jaar te wachten met zwanger worden. Of bij een volgende bevalling weer een keizersnede nodig is, hangt af van de reden van deze keizersnede. Bespreek daarom bij de nacontrole hoe groot de kans is dat u een volgende keer normaal kunt bevallen. Vaak is bij een volgend kind geen keizersnede nodig. Wel heeft u dan altijd een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen.

Handig om mee te nemen

 • Slippers
 • Toiletartikelen
 • Nachthemden of T-shirts
 • Als u borstvoeding wilt geven, zijn nachthemden met knoopjes handig en eventueel een voedings-BH en een voedingskussen
 • Als u flesvoeding wilt geven, is het verstandig een stevige BH mee te nemen om stuwing tegen te gaan
 • Ondergoed, liefst groot, zodat dit over de wond heen valt en er kraamverbanden in passen
 • Fototoestel en een opgeladen batterij

Voor de baby

 • Kleertjes/rompertjes
 • Minimaal twee mutsjes.
 • Het eerste mutsje wordt direct na de geboorte opgedaan en wordt nat en koud. Na ongeveer een uur wordt er een nieuw warm mutsje opgedaan.
 • Sokjes
 • Dekentje of jasje
 • Maxi-Cosi

Als u flesvoeding wilt geven, kunt u een eigen flesje meenemen. Dit moet van tevoren wel uitgekookt zijn. In het ziekenhuis is kunstvoeding aanwezig. Wanneer u wilt, kunt u voeding van uw eigen keuze meenemen.

In het ziekenhuis zijn babyverzorgingsproducten aanwezig. Natuurlijk kunt u ook verzorgingsproducten van uw eigen keuze meenemen.

Spoed

Wanneer u een geplande keizersnede gaat krijgen, moet u contact opnemen met de verloskamers, indien:

 • U al vóór die tijd weeën krijgt
 • U bloedverlies heeft of
 • U het idee heeft dat de vliezen zijn gebroken

Bel dan telefoonnummer 088 979 24 22 en houd uw HMC patiëntenpas bij de hand.

U kunt ons 24 uur per dag bereiken voor de dringende zaken die hierboven staan vermeld.

Heeft u nog vragen, stel ze gerust. Wij adviseren u uw vragen op te schrijven en deze te stellen tijdens uw opnamegesprek.

We wensen u en uw gezin veel geluk toe!

Gezinsvriendelijke keizersnede

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis