Galblaasverwijdering (cholecystectomie)

Klachten van de galblaas worden veroorzaakt door galstenen of door een ontsteking. Hierdoor wordt het functioneren van de galblaas belemmerd. De oorzaken van het ontstaan van galstenen zijn niet precies bekend.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove 088 979 42 86
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 43 59
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 43 59
ma t/m vr van 08.00 - 16.00 uur

Locatie

Cijfers

Per jaar:

600 liesbreukoperaties
600 galblaasoperaties
1.450 botbreuken
520 borstoperaties
373 darmoperaties
120 long- en luchtwegoperaties

Over galblaasverwijdering (cholecystectomie)

Binnenkort wordt u opgenomen in HMC Bronovo voor het verwijderen van uw galblaas. Met deze webpagina geven wij u informatie over de mogelijke oorzaak en de gang van zaken rond het verwijderen van de galblaas.

Klachten van de galblaas worden veroorzaakt door galstenen of door een ontsteking. Hierdoor wordt het functioneren van de galblaas belemmerd. De oorzaken van het ontstaan van galstenen zijn niet precies bekend.

Het is goed te weten dat klachten van de galblaas per persoon verschillen. De indicatie voor behandeling wordt door de chirurg daarop afgestemd. De behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van de complete galblaas.

Soorten operaties

De standaardoperatie is een kijkoperatie. Heel soms wordt er besloten om een “conventionele”, open procedure bij u uit te voeren. Uw arts zal het u mededelen als dat bij u het geval is.

De kijkoperatie (laparoscopische methode)

Onder de navel wordt een gaatje gemaakt. De buik wordt door dit gaatje met gas opgeblazen, om het inwendige van de buik goed te kunnen bekijken. Door ditzelfde gaatje wordt een kleine, buisvormige camera (laparoscoop) naar binnen gebracht. Die is verbonden met een TV-scherm.

Vervolgens worden er drie gaatjes in uw buik gemaakt. Door deze gaatjes worden speciale instrumenten naar binnen gebracht om de galblaas helemaal los te maken en vervolgens te verwijderen.

Deze ingreep duurt ongeveer één uur en vindt altijd onder narcose plaats. In principe kunt u na één dag naar huis.

Attentie!

Een enkele keer kan de chirurg op een probleem stuiten dat niet met behulp van de laparoscoop verholpen kan worden. Bijvoorbeeld een bloeding, verklevingen of een ernstig ontstoken galblaas. De chirurg moet dan tijdens dezelfde narcose alsnog overgaan op de “conventionele” methode.

De “conventionele” methode (open methode)

De chirurg maakt een snee van tien tot 15 cm lang. Deze snee verloopt òf van boven naar beneden in uw bovenbuik òf schuin aan de rechterkant, onder uw ribben. De chirurg verwijdert daarna uw galblaas. Deze operatie duurt ongeveer één uur en vindt ook altijd plaats onder narcose. U kunt na ongeveer twee dagen weer naar huis.

N.B.

Blijkt tijdens deze operatie dat er ook stenen in de galweg zitten? Dan opent de chirurg deze om de stenen te verwijderen. De galweg wordt daarna weer gesloten. Daarbij wordt een drain (een slangetje) via een aparte opening door de buikwand achtergelaten. Deze drain dient om de gal tijdelijk naar buiten te laten lopen. De gal wordt opgevangen in een zakje aan uw bed. Een week na de operatie worden er enkele röntgenfoto’s gemaakt. hierop kunnen we zien of de gal goed naar uw darm stroomt en of er geen stenen in de galwegen zijn achtergebleven. Als alles in orde is, kan daarna de drain worden verwijderd. In dit geval ligt u ongeveer tien dagen in het ziekenhuis.

In bepaalde gevallen kan ook de internist voor of na de operatie galstenen uit de galweg verwijderen. Dit gebeurt dan via een bestuurbare, buigzame slang (de endoscoop). De endoscoop wordt via de mond in de slokdarm naar de dunne darm geschoven en wordt zo naar de galwegen geleid.

Door wie wordt u geopereerd?

U wordt geopereerd door de chirurg die u heeft gezien op de polikliniek, een collega-chirurg of een arts-assistent. Een arts-assistent is een afgestudeerde arts, die we in het HMC opleiden tot specialist of die in ons ziekenhuis ervaring opdoet. Arts-assistenten voeren ook zelfstandig (delen van) operaties uit. De medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk voor de operatie. Door verschillende artsen in te zetten, kunnen we de operaties beter plannen. Zo houden we de wachttijden zo kort mogelijk. Wilt u liever dat de arts die u op de polikliniek heeft gezien, de operatie uitvoert? Laat dit dan weten aan de arts of het Opnamebureau.

Na de operatie

Direct na de operatie kunt u misselijk zijn. Tegen die misselijkheid kunt u medicijnen krijgen.

Soms zal er op de operatiekamer een sonde (slangetje) via uw neus in de maag zijn gebracht. Dit zorgt ervoor dat uw maag na de operatie leeg blijft.

Het voorkomt dat u moet braken. Meestal kan deze sonde al snel worden verwijderd.

Om ervoor te zorgen dat u voldoende vocht krijgt, hebt u een infuus in de arm. Zodra u weer zelf voldoende kunt drinken, kan het infuus verwijderd worden.

De eerste dagen na de operatie is het gebied rondom de wond pijnlijk. Daarnaast kunnen patiënten die een kijkoperatie hebben ondergaan last hebben van een vervelend gevoel in de schouder. Dit komt door prikkeling van het middenrif door de ingeblazen lucht tijdens de operatie.

Alle bewegingen, diep ademhalen en hoesten kunnen ook pijn doen. Met pijnstillers zijn deze klachten goed te bestrijden.

Mogelijke complicaties

Over het algemeen is een galblaasverwijdering een veilige operatie met weinig kans op complicaties. Echter, bij geen enkele operatie is de kans op een complicatie uitgesloten.

Algemene complicaties

Ook bij deze operatie zijn risico’s aanwezig zoals trombose, longontsteking, nabloeding of een wondinfectie.

Specifieke complicaties

Er bestaat een kleine kans op een beschadiging van de galwegen. Dit gebeurt slechts zeer zelden (bij 0,5 procent van de operaties). Een hersteloperatie kan dan nodig zijn.

Weer thuis

U hoeft geen dieet te volgen. U moet echter de eerste weken nog voorzichtig zijn met grote hoeveelheden vet tegelijkertijd. Probeer uit wat u kunt verdragen.

Zonder galblaas kan u probleemloos verder leven.

In geval van een kijkoperatie kunt u meestal binnen twee weken de normale werkzaamheden weer hervatten. Bij een open ingreep kan dat langer duren. U moet dan – vanwege de wond - de eerste zes weken voorzichtig zijn met zware lichamelijke belasting.

Tot slot

Bij vertrek uit het ziekenhuis wordt met u een afspraak gemaakt voor poliklinische controle na vier weken. Eventuele hechtingen kunnen na zeven tot 14 dagen verwijderd worden bij de huisarts.

Mocht u na het lezen van deze webpagina nog vragen hebben? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met polikliniek Heelkunde. De polikliniek is van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 979 43 59.

Voor dringende vragen buiten deze tijden en in het weekend, kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde, via telefoonnummer 088 979 23 80.

Galblaasverwijdering (cholecystectomie)

Waarom HMC?

Gespecialiseerd in:

  • borstkankeroperaties
  • (endel)darmkankeroperaties
  • operaties bij verwondingen (trauma’s)
  • longoperaties
  • operaties van de bloedvaten (vaatchirurgie)
  • snelle behandeling: liesbreuk, galblaas en aambeien