Fysiotherapie voor baby’s

Uw kind krijgt binnenkort begeleiding door de kinderfysiotherapeut van HMC. Kinderfysiotherapie wordt gegeven aan alle kinderen die geboren worden bij een zwangerschapsduur van minder dan 34 weken en/of een geboortegewicht hebben van minder dan 2000 gram. Dit geldt ook voor risicokinderen en kinderen die op een intensive care-afdeling hebben gelegen. Op deze webpagina leest u wat kinderfysiotherapie inhoudt.

Afspraak en contact

088 979 23 23
ma t/m vr van 08.00 – 17.00 uur

 

Locatie

Cijfers

Patiënten per jaar:
800 polikliniek
12.000 kliniek
120 trainingsprogramma kankerzorg (oncologie)
128 longrevalidatie

Over fysiotherapie voor baby’s op C13B

Uw kind krijgt binnenkort begeleiding door de kinderfysiotherapeut van HMC. Kinderfysiotherapie wordt gegeven aan alle kinderen die geboren worden bij een zwangerschapsduur van minder dan 34 weken en/of een geboortegewicht hebben van minder dan 2000 gram. Dit geldt ook voor risicokinderen en kinderen die op een intensive care-afdeling hebben gelegen. Op deze webpagina leest u wat kinderfysiotherapie inhoudt.

Waarom kinderfysiotherapie?

Na de geboorte komt een kind in aanraking met allerlei prikkels, zoals geluid, licht en geur, aanraking en de zwaartekracht. Soms kan een kind nog niet goed op alle prikkels reageren en er nog niet goed mee omgaan. Een kind kan dan schrikachtig reageren of het lichaam overstrekken. Uw kind kan ook een voorkeurshouding krijgen. Dit betekent dat uw kind zijn of haar hoofd steeds naar een bepaalde kant draait. De kinderfysiotherapeut kijkt naar de houding en beweging (motoriek) van uw kind. Wanneer er motorische ontwikkelingsproblemen zijn, kunnen deze op tijd herkend of voorkomen worden. Om zoveel mogelijk onnodige prikkels te vermijden, krijgt u adviezen over dagelijkse handelingen en lighoudingen.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut geeft u adviezen over hoe u uw kind het beste kunt oppakken, dragen, in bad doen, enz. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind dat hij of zij zich veilig en geborgen voelt tijdens de dagelijkse verzorging. Daarom krijgt u bijvoorbeeld advies over de lighouding van uw kind. U krijgt ook advies hoe u uw kind kunt helpen om te bewegen. De kinderfysiotherapeut geeft u uitleg over de normale motoriek bij jonge kinderen.

De kinderfysiotherapeut overlegt regelmatig met de verpleegkundigen en artsen over de ontwikkeling van uw kind.

Wanneer en hoe vaak?

Als uw kind stabiel is, wordt er met kinderfysiotherapie gestart. Wanneer uw kind zuurstof heeft, een infuus heeft en/of sondevoeding krijgt, houdt de kinderfysiotherapeut hier in de therapie rekening mee. Het bekijken van de motoriek bij uw kind gebeurt een aantal keer om te voorkomen dat het een momentopname is. De fysiotherapeut neemt samen met u de verzorgingsadviezen door. Dit gebeurt vaak tijdens het in bad doen of voeden, omdat dan veel verschillende aspecten van de verzorging aan bod komen, zoals oppakken, dragen, aan- en uitkleden en vasthouden.

Na de ziekenhuisopname

Wanneer uw kind naar huis gaat, kan het zijn dat uw kind nog kinderfysiotherapie nodig heeft. U komt dan terug voor controle op de afdeling Fysiotherapie (C2) in HMC Westeinde. Indien nodig wordt een gezamenlijke afspraak met de kinderarts gemaakt. Tijdens deze controles wordt bekeken of uw kind zich goed ontwikkelt. Soms vindt de behandeling plaats bij een kinderfysiotherapeut bij u in de buurt. U krijgt dan een overdrachtsbrief mee.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie op telefoonnummer 088 979 23 23, maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Fysiotherapie voor baby’s

Waarom HMC?

Gespecialiseerd in:

  • Longrevalidatie
  • Bewegen voor patiënten met kanker
  • Pijnbestrijding met TENS
  • Handfysiotherapie
  • Oedeemtherapie
  • Hydrotherapie
  • Bewegen voor ouderen