Familieparticipatie tijdens de opname

Op de afdeling Chirurgie van HMC Antoniushove kan een familielid, vriend(-in) of kennis van de patiënt intensief bij de zorg betrokken worden. Voorwaarde hierbij is dat de patiënt deze mantelzorger hiervoor uitnodigt. We noemen dit familieparticipatie. Het doel van familieparticipatie is om het verblijf van de patiënt op de afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Hiermee willen we het herstel na de operatie bevorderen.

Afspraak en Contact

088 979 43 34
ma t/m vr van 08.00 – 16.30 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over familieparticipatie tijdens de opname

Op de afdeling Chirurgie van HMC Antoniushove kan een familielid, vriend(-in) of kennis van de patiënt intensief bij de zorg betrokken worden. Voorwaarde hierbij is dat de patiënt deze mantelzorger hiervoor uitnodigt. We noemen dit familieparticipatie. Het doel van familieparticipatie is om het verblijf van de patiënt op de afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Hiermee willen we het herstel na de operatie bevorderen.

Waarom familieparticipatie

De manier waarop de familieparticipatie wordt ingevuld, hangt af van de wensen van de patiënt en zijn of haar mantelzorger. De mantelzorger kan alleen overdag aanwezig zijn, maar het is ook mogelijk dat hij of zij op de kamer van de patiënt blijft slapen.

Alleen al de aanwezigheid van de mantelzorger kan een positief effect hebben op het herstel van de patiënt. Door een patiënt bijvoorbeeld overdag wakker te houden, behoudt hij of zij een normaal dag- en nachtritme. Als de patiënt veel beweegt, neemt de kans op een complicatie (zoals een longontsteking) na de operatie flink af. Door bijvoorbeeld met elkaar aan tafel te eten, wordt de patiënt gestimuleerd om de kamer af te komen.

Het ziekenhuis is en blijft verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Maar als een mantelzorger bijvoorbeeld actief betrokken wil worden bij de stoma- of wondzorg, dan kan hij of zij dit aangeven. Het voordeel van familieparticipatie is dat het team van artsen en verpleegkundigen samen met de patiënt en de mantelzorger kan toewerken naar een spoedig herstel en een soepele overgang van ziekenhuis naar huis.

Waar kan de mantelzorger op rekenen

 • Wij nodigen de mantelzorger, in overleg met de patiënt, uit om een actieve bijdrage te leveren aan de zorg voor de patiënt. Bijvoorbeeld door hulp te bieden bij eten en drinken, samen aan tafel te eten of samen een rondje over de afdeling te lopen. De verpleging ondersteunt de mantelzorger met informatie, instructie en begeleiding.
 • Tijdens een eerste kennismakingsgesprek tussen een verpleegkundige van de afdeling, de mantelzorger en de patiënt stellen wij een persoonlijk mantelzorg plan op. Ook krijgt de mantelzorger een boekje van ons waarin de gemaakte afspraken staan. De mantelzorger kan hierin vragen en/of informatie noteren die hij of zij wil delen met de zorgverleners.
 • Wij betrekken de patiënt en zijn of haar mantelzorger actief bij medische keuzes en behandeldoelen. Wij ondersteunen de patiënt en mantelzorger bij het meebeslissen over deze keuzes en behandeldoelen door het geven van passende informatie in begrijpelijke taal.
 • Wij nodigen de patiënt en de mantelzorger uit om dagelijks actief deel te nemen aan de artsenvisite die plaatsvindt op de kamer van de patiënt. Wij stellen de patiënt en de mantelzorger hierbij in de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Wij zullen de mantelzorger en de patiënt goed instrueren over de zorg die nodig is na ontslag uit het ziekenhuis.
 • Er kunnen altijd maar één of twee personen als mantelzorger in het ziekenhuis optreden. Alleen deze personen krijgen van de verpleging instructie en begeleiding bij de zorg van de patiënt.

Wat vragen wij van de mantelzorger

 • Wij vragen de mantelzorger helder aan te geven bij welke taken hij of zij wel en niet een rol wil spelen.
 • Wij verwachten dat de mantelzorger zal bijdragen aan een rustige sfeer rondom de patiënt. Ook verwachten we dat de mantelzorger op een respectvolle manier zal samenwerken met de verpleging op de afdeling.
 • Wij vragen de mantelzorger om contactpersoon te zijn voor de (rest van de) familie.
 • Wij vragen de mantelzorger aan het eind van de opname om ons evaluatieformulier in te vullen. Wij willen namelijk graag leren van zijn of haar ervaringen.
 • Wij vragen de mantelzorger om het aan te geven als zijn of haar rol in het ziekenhuis te zwaar wordt. We kunnen dan vervolgens met elkaar zoeken naar een passende oplossing.
 • Wij voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor de patiënt, maar ook voor het welzijn van de mantelzorger. Wij behouden ons daarom het recht voor om de bijdrage van de mantelzorger te stoppen op het moment dat dit te belastend voor hem of haar wordt.

Familieparticipatie tijdens de opname

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis