EMG-onderzoek

De specialist heeft voor u een EMG-onderzoek aangevraagd, dit is een afkorting voor Elektro-MyoGram. Met dit onderzoek kan de specialist beoordelen hoe de spieren en de zenuwen werken en of hierin afwijkingen te zien zijn die de oorzaak kunnen zijn van uw klachten. Op deze webpagina kunt u lezen wat dit onderzoek inhoudt en welke voorbereidingen er nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove: 088 979 43 68 (alleen maandagochtend)

HMC Bronovo: 088 979 58 74 (alleen maandagmiddag en woensdag van 09.00-16.00 uur)

HMC Westeinde: 088 979 27 22, kies 1 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-11.00 uur en tussen 14.00-16.00 uur)

U kunt ook e-mailen naar knf.slc@haaglandenmc.nl.

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over EMG-onderzoek

De specialist heeft voor u een EMG-onderzoek aangevraagd, dit is een afkorting voor Elektro-MyoGram. Met dit onderzoek kan de specialist beoordelen hoe de spieren en de zenuwen werken en of hierin afwijkingen te zien zijn die de oorzaak kunnen zijn van uw klachten. Op deze webpagina kunt u lezen wat dit onderzoek inhoudt en welke voorbereidingen er nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

HMC-patiëntenpas

U moet de oproepbrief en uw HMC-patiëntenpas meenemen. Bent u nog niet in bezit van een HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd, meldt u zich dan 30 minuten voor de afgesproken tijd bij het inschrijfbureau in de centrale hal. Neemt u daarvoor het volgende mee:

  • Geldig identiteitsbewijs zoals paspoort of rijbewijs
  • Geldig verzekeringsbewijs.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór de afspraak) om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Voorbereiding

  • De activiteit van spieren en zenuwen wordt via de huid gemeten. Dit lukt niet als de huid vettig is. U moet daarom voor het onderzoek uw huid reinigen en geen crème of lotion op uw huid smeren.
  • Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, liefst 15 minuten van tevoren, zodat uw handen en voeten op temperatuur kunnen komen. Een te lage huidtemperatuur heeft een negatieve invloed op de onderzoeksresultaten. Het kan zijn dat een arm of de benen die onderzocht worden voor het onderzoek worden opgewarmd. Afhankelijk van de locatie waar u wordt verwacht is dat in een bad met warm water of met verwarmde gelpads.
  • Er wordt bij de afdeling Klinische Neurofysiologie voor iedere patiënt een vaste tijd voor elk onderzoek gereserveerd. Het is dus belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u te laat komt, kan het zijn dat het onderzoek niet door kan gaan.

Wat houdt het onderzoek in?

Bij een EMG-onderzoek wordt de werking van spieren en/of zenuwen onderzocht. Meestal worden de spieren van de armen en/of benen onderzocht. Soms is onderzoek van de spieren van het gezicht of het bovenlichaam noodzakelijk. Welke spieren en/of zenuwen er onderzocht worden is afhankelijk van uw klachten.

Onderzoek van de zenuwen

Bij dit onderzoek wordt de werking van de zenuwen in uw armen, benen, bovenlichaam of gezicht gemeten. Om de activiteit van de zenuwen te meten worden smalle plakstrookjes (huidelektroden) boven de spier geplakt of lange stroken rond de vinger. Deze elektroden zijn door draden verbonden met de registratieapparatuur. Het opgevangen signaal wordt via een beeldscherm en luidspreker weergegeven. Tijdens het onderzoek krijgt u klein elektrische schokjes via de zenuw die de spier laat bewegen. Dit is een raar gevoel.

Onderzoek van de spieren

Bij dit onderzoek wordt een dunne naald in de spier geprikt om de elektrische activiteit in de spier te meten. Dit is enigszins pijnlijk. De naald is met een draad verbonden met de registratieapparatuur. Het opgevangen signaal wordt via een beeldscherm weergegeven en via een luidspreker hoorbaar gemaakt.

Het onderzoek

De laborant die assisteert bij het onderzoek komt u ophalen uit de wachtruimte. De klinisch neurofysioloog voert het onderzoek uit. Dit is een neuroloog met een specialisatie voor deze onderzoeken. U zit of ligt op een onderzoeksbank. Voor een zo pijnloos mogelijk onderzoek en een goed resultaat is het belangrijk dat u zich zoveel mogelijk ontspant.

Bij het onderzoek van de zenuwen worden op de huid boven de spier elektroden geplakt en wordt er op de huid boven de zenuw korte elektrische schokjes gegeven. Dit is een vervelend gevoel. Hoeveel zenuwen er worden onderzocht is afhankelijk van uw klachten.

Als uw klachten daar aanleiding toe geven worden ook uw spieren onderzocht. Om de activiteit van de spieren te meten, wordt een naaldelektrode in de te onderzoeken spier gestoken. Op aanwijzing van de arts moet u bepaalde spieren ontspannen of juist aanspannen. Hoeveel spieren er worden onderzocht is afhankelijk van uw klachten.

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek verwijderen we de elektroden en maken we de huid, als dat nodig is, schoon. U kunt gewoon naar huis gaan of, wanneer u in het ziekenhuis verblijft, naar de afdeling. U ondervindt geen nadelige gevolgen van het onderzoek.

Uitslag

De specialist die het onderzoek heeft aangevraagd krijgt de uitslag en zal deze met u bespreken. Als u nog geen afspraak met deze specialist heeft dan moet u die zelf gaan maken.

Route

In HMC Antoniushove bevindt de afdeling Klinische Neurofysiologie zich op de begane grond, balie 3. Daar kunt u zich melden en plaatsnemen in de wachtkamer.
In HMC Bronovo bevindt de afdeling Klinische Neurofysiologie zich op de eerste etage, route 21. U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek neurologie. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.
In HMC Westeinde bevindt de afdeling Klinische Neurofysiologie zich op de eerste etage, route rood. U kunt zich melden bij de receptie Functieafdelingen. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u bellen naar de afdeling Klinische Neurofysiologie.
HMC Antoniushove: 088 979 43 68 (alleen maandagochtend)
HMC Bronovo: 088 979 58 74 (alleen maandagmiddag en woensdag van 09.00-16.00 uur)
HMC Westeinde: 088 979 27 22, kies 1 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-11.00 uur en tussen 14.00-16.00 uur)
U kunt ook e-mailen naar knf.slc@haaglandenmc.nl.

EMG-onderzoek

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis