Ejectiefractie-bepaling

Uw arts heeft een ejectiefractie-bepaling bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Specialismen en team

Afspraak en contact

afdeling Nucleaire geneeskunde HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over ejectiefractie-bepaling

Uw arts heeft een ejectiefractie-bepaling bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Datum onderzoek:    

Tijd injectie:    

Tijd onderzoek:    

HMC Westeinde
Nucleaire Geneeskunde (Blauw 2)
Lifthal Blauw
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op de 2e etage
Telefoonnummer 088 979 22 43

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek kan de pompfunctie van uw hart nauwkeurig worden onderzocht. U krijgt eerst een stof toegediend met een zeer zwakke dosis radioactiviteit, zodat de doorbloeding van het hart zichtbaar wordt. Met een gammacamera kan de pompfunctie van het hart bepaald worden.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de webpagina ‘Nucleaire Geneeskunde’. U kunt deze webpagina vinden op de website van het HMC.

Voorbereidingen

  • Voor dit onderzoek kunt u gewoon eten, drinken en uw medicijnen innemen.
  • Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, moet u voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.
  • Op de dag van het onderzoek, nadat de radioactieve vloeistof is toegediend, moet u direct contact met kleine kinderen beperken. Denk aan niet langdurig een kind dragen, op schoot nemen of knuffelen. U kunt wel met kinderen in één ruimte verblijven.

Het onderzoek

U meldt zich bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De laborant brengt u naar de behandelkamer. U krijgt een injectie in een ader in uw arm. Hiermee dienen we u een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof toe. Die vloeistof zorgt ervoor dat het hart zichtbaar wordt op de foto’s. Van de radioactieve vloeistof merkt u niets.

Hierna gaat u naar de onderzoekkamer. We vragen u daar om uw bovenkleding uit te doen. U gaat op een onderzoektafel liggen. Daarna plakken we elektroden op uw borst om een hartfilmpje (ECG) te kunnen maken tijdens het onderzoek. We maken foto’s van het hart. Het hele onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
Let op: voor de kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Na het onderzoek

U kunt na afloop van het onderzoek weer naar huis, naar uw werk of, als u opgenomen bent, naar de verpleegafdeling. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. Binnen 24 uur is de radioactieve stof weer uit uw lichaam verdwenen.

De uitslag

De foto’s worden na het onderzoek bewerkt en beoordeeld. Daarom krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts zal u de uitslag meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde bellen. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

Ejectiefractie-bepaling

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis