Een aandoening van de oogzenuw

Glaucoom

U bent bij de oogarts geweest en er is glaucoom bij u geconstateerd. Op deze webpagina leest u meer over glaucoom en de behandelmogelijkheden.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 29 30
ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur

info.oogheelkunde@haaglandenmc.nl

 

Locatie

Cijfers

Ca. 27.000 patiënten per jaar
2.500 oogheelkundige ingrepen per jaar in onze eigen operatiekamer in HMC Bronovo

Over een aandoening van de oogzenuw

U bent bij de oogarts geweest en er is glaucoom bij u geconstateerd. Op deze webpagina leest u meer over glaucoom en de behandelmogelijkheden.

Glaucoom

Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk achteruitgaan. Deze zenuwvezels verbinden het netvlies met de hersenen. Hierdoor ontstaan blinde vlekken in het gezichtsveld. Als de ziekte niet of onvoldoende wordt behandeld, zullen de blinde vlekken groter worden. Er ontstaat een vorm van ‘kokervormig’ zien. Het zicht in het centrum van het gezichtsveld is nog goed, maar om het centrum heen valt het zicht steeds meer weg. In een veel later stadium van glaucoom kan ook het scherpe zien in het centrum van uw gezichtsveld worden aangetast. Vaak merkt u zelf pas iets van de ziekte als u niet meer goed scherp kunt zien. De blinde vlekken in het gezichtsveld ontstaan heel langzaam, omdat de beelden van beide ogen elkaar voor een groot deel overlappen. Daardoor merkt u weinig van de achteruitgang. Uiteindelijk kan glaucoom leiden tot blindheid. Als u glaucoom heeft, blijft u onder behandeling van de oogarts om de oogdruk te controleren en zo nodig de behandeling aan te passen.

Oogdruk

De oogdruk wordt op peil gehouden door de hoeveelheid kamerwater in de oogbol. Kamerwater is de vloeistof die in de voorste oogkamer zit. De voorste oogkamer bevindt zich tussen het hoornvlies en de iris (zie afbeelding). Het kamerwater wordt gemaakt in de achterste oogkamer. Die bevindt zich tussen de iris en de lens van het oog. Het kamerwater stroomt langs de ooglens, door de pupil, naar de voorste oogkamer. In de hoek van de voorste oogkamer zitten veel kleine openingen, waardoor het kamerwater wordt afgevoerd naar de bloedbaan. Dit oogvocht heeft niets te maken met het traanvocht. De hoogte van de oogdruk is afhankelijk van het evenwicht tussen de aanmaak en afvoer van het kamerwater.

h0531.jpeg

Oorzaak

Het is nog niet precies bekend waardoor de aantasting van de oogzenuw bij glaucoom veroorzaakt wordt. Er zijn wel veel factoren bekend die de kans op glaucoom aanzienlijk verhogen. Deze factoren zijn:

 • Verhoogde oogdruk. Dit is de belangrijkste risicofactor. Een normale oogdruk ligt tussen de 10 en 23 mmHg. Hoe hoger de oogdruk, hoe groter de kans op glaucoom.
 • Glaucoom in de familie. Als glaucoom voorkomt bij uw naaste (1e en 2e graads) familieleden, is de kans op glaucoom tien keer hoger dan voor iemand zonder glaucoom in de familie.
 • Hoge leeftijd. Op hoge leeftijd komt glaucoom vaker voor (4% van de mensen ouder dan 80 jaar heeft glaucoom).
 • Hoge bijziendheid of hoge verziendheid.
 • Mensen met een donkere huid hebben vaker glaucoom.
 • Afwijkingen van de bloedvaten bij of in het oog.
 • Het gebruik van bepaalde oogdruppels of geneesmiddelen.
 • Het glaucoom is aangeboren.

Soorten glaucoom

Glaucoom wordt ingedeeld in primair en secundair glaucoom. Primair glaucoom wil zeggen dat het glaucoom een op zichzelf staande ziekte is. Secundair glaucoom ontstaat als verschijnsel bij een andere (oog)ziekte of door het gebruik van bepaalde medicijnen of oogdruppels. Primair glaucoom wordt onderverdeeld in open kamerhoek glaucoom, afgesloten kamerhoek glaucoom en congenitaal (aangeboren) glaucoom.

Het open kamerhoek glaucoom komt het meeste voor. Er zijn twee soorten open kamerhoek glaucoom:

 • Hoge druk glaucoom. Het afvoersysteem van het oog raakt verstopt. Hierdoor stijgt de oogdruk en raakt uiteindelijk de oogzenuw beschadigd. Daardoor ontstaan er blinden vlekken in het gezichtsveld.
 • Normale druk glaucoom. De oogdruk is niet verhoogd. De oogzenuw is wel aangetast en er kunnen blinden vlekken in het gezichtsveld ontstaan door een van de hierboven genoemde risicofactoren.

Bij afgesloten kamerhoek glaucoom is de bouw van het oog zodanig dat de iris het afvoersysteem van het oog blokkeert. Het oogvocht kan niet weg en de oogdruk stijgt. Er zijn twee soorten afgesloten kamerhoek glaucoom:

 • Acuut glaucoom. Bij acuut glaucoom kunt u last hebben van wazig zien, een rood oog, hoofdpijn, misselijkheid en overgeven. Deze symptomen worden veroorzaakt doordat de oogdruk zeer hoog is. Een snelle behandeling is nodig om schade aan de oogzenuw te voorkomen.
 • Chronisch glaucoom komt meer voor. Dit is in een vroeg stadium goed te behandelen. Mensen die verziend zijn, met een bril met sterke plus-glazen, hebben een grotere kans op deze vorm van glaucoom.

Congenitaal (aangeboren) glaucoom is zeldzaam. Er is hierbij een ontwikkelingsstoornis van het afvoersysteem van het oog. Hoe deze afwijking precies ontstaat, is onbekend, maar waarschijnlijk spelen erfelijke factoren een rol.

Voorbereiding

Voor het onderzoek krijgt u druppels in uw ogen om uw pupil te verwijden. Door deze druppels kunt u tijdelijk minder goed zien. De druppels werken enkele uren tot soms wel een dag. Houdt u hier rekening mee met uw vervoer terug naar huis.

Onderzoek

Op de dag van de afspraak meldt u zich bij de polikliniek Oogheelkunde. Daarna mag u plaatsnemen in de wachtkamer. De doktersassistent doet een oogmeting, waarbij u in een apparaat moet kijken. Daarna komt u bij de oogheelkundig assistent. De assistent vraagt u naar uw oogheelkundige en medische voorgeschiedenis. Er wordt aan u gevraagd of u risicofactoren voor glaucoom heeft. De assistent meet uw gezichtsscherpte op, meet uw oogdruk en doet druppels in uw ogen om uw pupillen wijd te maken. Door deze druppels gaat u enige uren slechter zien. Vervolgens neemt u weer plaats in de wachtkamer. De druppels moeten ongeveer 20 minuten inwerken. Daarna doet de oogarts een onderzoek om de oogzenuw te beoordelen. Hierbij kijkt de oogarts met een lamp en een oogspiegel in uw oog. U voelt hier niets van. Zo nodig moet er aanvullend oogheelkundig onderzoek worden gedaan.

De behandeling

De enige behandeling voor glaucoom is het verlagen van de oogdruk. Er zijn verschillende mogelijkheden om de oogdruk te verlagen.

Oogdruppels

Meestal begint de behandeling met oogdruppels. Het is belangrijk dat u van het oogdruppelen (één of meerdere malen per dag) een vaste gewoonte maakt, zodat u geen druppels vergeet. De techniek van het oogdruppelen kan in het begin lastig zijn. U moet net zolang druppelen totdat u een druppel het oog in voelt gaan. Blijft het oogdruppelen moeilijk, dan kunt u hiervoor eventueel een hulpmiddel gebruiken. Dit is te verkrijgen bij de apotheek.

Laserbehandeling

Een laser zendt een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal uit. Een laser¬behandeling bevordert de afvoer van het inwendige oogvocht en kan daarmee de oogdruk verlagen. Als een laserbehandeling bij u van toepassing is, krijgt u daar een aparte webpagina over mee.

Operatie

Als andere behandelingen niet werken, kan een operatie nodig zijn. Als een operatie bij u van toepassing is, krijgt u daar een aparte webpagina over mee.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Oogheelkunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van
08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via telefoon 088 979 29 30.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.
De polikliniek Oogheelkunde is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur via 088 979 29 30. U kunt ons ook mailen via info.oogheelkunde@haaglandenmc.nl

Meer informatie

Als u meer wilt weten over glaucoom, kunt u contact opnemen met patiëntenvereniging ‘De oogvereniging’, www.oogvereniging.nl.

Een aandoening van de oogzenuw Glaucoom

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis