Echografie abdomen

Onderzoek van de buik

U heeft een afspraak voor een echografisch onderzoek van de buik. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de afdeling Radiologie. Wilt u zich 10 minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over echografie abdomen

U heeft een afspraak voor een echografisch onderzoek van de buik. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de afdeling Radiologie. Wilt u zich 10 minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u dan alstublieft uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd? Dan kunt u de patiëntenpas vóór het onderzoek laten maken of de gegevens aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u in dat geval 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur vòòr de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt worden gebruikt. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Echografie

Tijdens het onderzoek worden er, met een tranducer, een soort microfoon, geluidsgolven het lichaam ingezonden. Deze geluidsgolven worden door de organen in het lichaam teruggekaatst en weer door de transducer opgevangen. De computer zet dit om in beelden, die de radioloog op het beeldscherm kan bekijken. Voor het contact tussen de transducer en de huid wordt er een gel op uw huid aangebracht.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Echografie is niet schadelijk, ook niet voor het ongeboren kind. Vrouwen die zwanger zijn kunnen dit onderzoek dus veilig ondergaan.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Stilte tijdens het onderzoek

Voor het zorgvuldig uitvoeren van een echografisch onderzoek is stilte en concentratie nodig. U kunt voor het onderzoek één begeleider meenemen wanneer dit nodig is. Daarnaast vragen wij u om baby’s en jonge kinderen, die een ouder/ begeleider nodig hebben, bij een oppas achter te laten. Wij hopen op uw begrip voor deze gang van zaken.

Voorbereiding

Dieet

1 dag voor het onderzoek
Eet de dag vóór het onderzoek geen: ui, prei, koolsoorten en peulvruchten.
Drink de dag vóór het onderzoek geen koolzuurhoudende dranken

Op de dag van het onderzoek
Gebruik naast de hiervoor genoemde producten nu ook geen boter, kaas, koffie of melkproducten. U kunt vóór het onderzoek nog een lichte maaltijd nemen: een kopje thee en een paar beschuitjes met jam.

(Jonge) kinderen
Jonge kinderen mogen hun eigen voeding en/of melk op hun eigen tijd blijven gebruiken. Laat uw kind, als het kan, de dag voor het onderzoek en op de dag van het onderzoek geen gasvormende producten eten of drinken, zie de eerdergenoemde producten.

Volle blaas

Het is belangrijk om met een gevulde blaas naar uw afspraak te komen. Met een volle blaas kan de radioloog de organen in de onderbuik goed onderzoeken.

Medicijngebruik

Gebruikt u medicijnen, dan kunt u deze volgens voorschrift innemen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek wordt u gevraagd om de kleding uit te doen. U kunt uw onderbroek en sokken aanhouden. In de onderzoekskamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. De radioloog brengt wat gel aan op uw buik. Met de transducer beweegt de radioloog over uw buik. Via de monitor kijkt de radioloog hoe de organen eruit zien. Om de organen zo optimaal mogelijk in beeld te krijgen, moet de radioloog op de buik drukken. Soms moet u van houding veranderen of uw adem kort inhouden. De radioloog legt een aantal afbeeldingen vast en maakt een verslag voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Een echografie is niet pijnlijk. Het kan vervelend zijn als erop een pijnlijke plek in uw buik wordt gedrukt.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

U krijgt een doek om de gel te verwijderen. Als er wat gel op uw kleding is gekomen, zal dit er in de was weer uit gaan. Na het onderzoek kunt u weer eten en drinken.

De uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag door aan uw behandelend arts. Uw arts zal de uitslag met u bespreken tijdens een volgende afspraak.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek? Dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00. Ook voor, tijdens of na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Echografie abdomen

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis