Echogeleide punctie

Echografie met punctie voor onderzoek van lichaamsweefsel of vocht

U heeft een afspraak voor een echografisch onderzoek met een punctie. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Bij de meeste puncties kunt u meteen naar huis. Soms heeft u nazorg nodig en wordt u voor één of meerdere dagen opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. Als dit bij u het geval is, dan heeft uw behandelend arts dit met u besproken.

Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de afdeling Radiologie. Wilt u zich 10 minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over echogeleide punctie

U heeft een afspraak voor een echografisch onderzoek met een punctie. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Bij de meeste puncties kunt u meteen naar huis. Soms heeft u nazorg nodig en wordt u voor één of meerdere dagen opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. Als dit bij u het geval is, dan heeft uw behandelend arts dit met u besproken.

Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de afdeling Radiologie. Wilt u zich 10 minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u dan alstublieft uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd? Dan kunt u de patiëntenpas vóór het onderzoek laten maken of de gegevens aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u in dat geval 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur via telefoonnummer
088 979 46 00. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Doel van het onderzoek

Uw arts wil een afwijkende plek in het lichaam verder onderzoeken met een echogeleide punctie. Een echogeleide punctie is een combinatie van een echografie en een punctie. Echografie is een beeldvormend onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt met een soort microfoon, een zogenaamde transducer, geluidsgolven het lichaam ingezonden. Deze geluidsgolven worden door de verschillende weefsels in het lichaam teruggekaatst en door de transducer opgevangen. Van de teruggekaatste geluidsgolven wordt op een beeldscherm een beeld gevormd van een deel van het lichaam. Met de echografie wordt nauwkeurig de plaats voor de punctie bepaald. De punctie is het opzuigen van weefselcellen of vocht. Dit gebeurt met een dunne holle naald en een spuit. Het opgevangen materiaal wordt in een laboratorium microscopisch onderzocht. Soms wordt de punctie uitgevoerd om een vochtophoping in het lichaam te ontlasten. De radioloog zal dan proberen om zoveel mogelijk vocht uit het gebied te halen. Dit vocht wordt indien nodig ook microscopisch onderzocht.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of dit denkt te zijn, neem dan ruim voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. In overleg met de arts wordt beslist of het onderzoek doorgaat of uitgesteld wordt.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Stilte tijdens het onderzoek

Voor het zorgvuldig uitvoeren van een echografisch onderzoek is stilte en concentratie nodig. U kunt voor het onderzoek één begeleider meenemen wanneer dit nodig is. Daarnaast vragen wij u om baby’s en jonge kinderen, die een ouder/ begeleider nodig hebben, bij een oppas achter te laten. Wij hopen op uw begrip voor deze gang van zaken.

Voorbereiding

Bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, bijvoorbeeld: Ascal®, Sintrom® of Marcoumar®? In overleg met de arts moet u hier enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Medicijngebruik

Gebruikt u nog andere medicijnen, dan kunt u deze volgens voorschrift innemen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek wordt u gevraagd om een deel van de kleding uit te trekken. In de onderzoekkamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. De radioloog bepaalt eerst met de echografie de juiste plaats voor de punctie, dan wordt de huid ontsmet met alcohol. De punctie gebeurt met een dunne holle naald met daaraan slangetje en een spuit. Bij het aanprikken voelt u een prik. U krijgt geen verdoving, omdat de verdovingsprik vaak meer pijn doet dan de punctie.

De radioloog brengt de naald met behulp van echografie op de precieze plek. Als op de beelden te zien is dat de punt van de naald goed ligt, dan trekt de assistent de spuit, aan de naald, vacuüm. Tijdens het vacuümtrekken worden er weefselcellen of vocht uit het lichaam gezogen. Het is belangrijk dat er voldoende materiaal wordt verzameld. Daarom wordt er soms meerdere keren geprikt. Na de punctie wordt de plaats van de punctie afgedrukt om de kans op een nabloeding of blauwe plek te verkleinen. De prikplek wordt met een pleister afgedekt. Na het onderzoek kunt u naar huis. Bij een opname wordt u terug naar de afdeling gebracht.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Complicaties

Mogelijke complicaties bij een punctie: zijn een infectie of een bloeding. Bij hevige pijn of koorts (hoger dan 38,5°C) neemt u direct contact op met de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

De afgenomen cellen uit het lichaamsweefsel of -vocht worden naar het laboratorium gebracht waar de patholoog het onder de microscoop onderzoekt. Dit duurt enkele dagen.
De radioloog beoordeelt het onderzoek samen met de uitslag van de patholoog en geeft dit door aan uw behandelend arts. Uw arts zal de uitslag dan met u bespreken tijdens een volgende afspraak.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek? Dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00. Ook voor, tijdens of na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Echogeleide punctie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis