Echo van het hart (echocardiografie)

Een echocardiografie is een onderzoek van het hart met geluidsgolven. Zo kunnen we onder andere zien hoe goed het hart en de hartkleppen werken.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 43 75
Ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 43 75
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

Per jaar:

41.967 polikliniekbezoeken
5.975 opgenomen patiënten
23.015 verpleegdagen
9.000 SEH-bezoek Cardiologie
1.350 coronaire interventies
522 cardio-implantaten (303 pacemakers, 146 ICD’s en 73 implanteerbare hartmonitors)

Over een echo van het hart (echocardiografie)

Een echocardiografie is een onderzoek van het hart met geluidsgolven. Zo kunnen we onder andere zien hoe goed het hart en de hartkleppen werken. Uw arts vraagt de echocardiografie voor u aan.

Wat is een echocardiografie

Met een echocardiografie maken we bewegende beelden van uw hart. Dit gebeurt met geluidsgolven. Op de echobeelden kan de arts onder andere zien:

 • hoe goed uw hart bloed rondpompt
 • hoe groot een eventueel hartinfarct (hartaanval) is
 • hoe goed de hartkleppen werken
 • hoe ernstig een eventuele vernauwing of lekkage van de hartkleppen is

De geluidsgolven meten ook:

 • hoe snel uw bloed stroomt
 • de druk in het hart en de longen

Hieronder leest u meer over hoe zo’n echocardiografie gaat.

Uw afspraak

U kunt zich melden bij:
☐ HMC Antoniushove: 1e verdieping, polikliniek Cardiologie
☐ 1e verdieping, polikliniek Cardiologie, route 69
☐ HMC Westeinde: 1e verdieping, balie Functieonderzoeken, route Rood

Afspraak afzeggen

Kunt u op het afgesproken tijdstip niet komen? Bel dan uiterlijk 24 uur voor de afspraak met de polikliniek Cardiologie van HMC om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 43 75. We kunnen in uw plaats dan een andere patiënt helpen. We moeten afspraken die u niet of te laat afmeldt helaas in rekening brengen.

Voorbereiding

 • U hoeft u niet speciaal voor te bereiden op dit onderzoek. U moet voor dit onderzoek uw bovenkleding uittrekken. U kunt daarmee rekening houden door makkelijke kleding aan te trekken.
 • Neem uw HMC-patiëntenpas en afsprakenkaart mee als u naar het ziekenhuis komt.

Onderzoek

 • We vragen u om op uw linkerzij te gaan liggen op de onderzoeksbank. De laborant plakt drie elektroden op uw huid. Hiermee controleren we of uw hart klopt in het juiste ritme.
 • De laborant smeert de echokop in met gel. De echokop is een soort microfoon die geluid uitzendt en ontvangt. Daarna plaatst de laborant de echokop op uw borstkas en begint met het onderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Het onderzoek doet geen pijn en is niet schadelijk.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog als u de volgende keer naar de polikliniek komt. Een cardioloog is een arts die is gespecialiseerd in de behandeling van hart- en vaatziekten. Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag van de zaalarts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur bellen met polikliniek Cardiologie van HMC via telefoonnummer 088 979 43 75.

Echo van het hart (echocardiografie)

Waarom HMC?

 • Grootste pacemakercentrum van regio Haaglanden
 • Expertise 24/7 in dotter- en stentbehandeling
 • Specialistisch team met persoonlijke zorg
 • Aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen
 • Syncope unit