Echo-endoscopie vanuit de luchtpijp (EBUS)

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Westeinde
maag-, darm-, leverziekten
088 979 43 37
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

 

Locatie

Cijfers

Per jaar:
10.000 onderzoeken door maag- darm-leverartsen
1.200 onderzoeken door longartsen

Over echo-endoscopie vanuit de luchtpijp (EBUS)

Uw afspraak

U heeft een afspraak op:

___________________ dag ___________________ om ___________________ uur.

Wij vragen u om 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Endoscopie van HMC Westeinde, tweede verdieping, te bereiken via lifthal ROOD

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de afdeling Endoscopie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30-17.00 uur op onderstaand telefoonnummer. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Afdeling Endoscopie

HMC Antoniushove en HMC Westeinde: 088 979 43 37.

In overleg met uw longarts krijgt u een inwendig onderzoek van de luchtwegen (bronchiën). Dit onderzoek heet een endobronchiale echografie met een punctie (EBUS). Het gebeurt door een inwendige echo van de luchtwegen te maken. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de afdeling Endoscopie van HMC Westeinde. Op deze webpagina vindt u uitleg over dit onderzoek.

Het onderzoek

Een endobronchiale echografie is een onderzoekstechniek waarbij met een echo-endoscoop de luchtwegen onderzocht worden. Een echo-endoscoop is een lange, buigzame slang met een kijker die in verbinding staat met een echo-apparaat (zie het plaatje op deze webpagina). Met deze kijker kan de longarts de binnenkant van de luchtwegen bekijken en de afwijkingen opsporen. Het is ook mogelijk om die afwijkingen met een fijne naald aan te prikken om materiaal af te nemen voor verder onderzoek.

Het onderzoek gaat als volgt te werk:

 • U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Endoscopie.
 • De verpleegkundige brengt u naar de onderzoekskamer.
 • U gaat op een bed liggen.
 • We meten uw bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed.
 • U krijgt een tabletje om de hoestprikkel te dempen.
 • U krijgt een infuusnaald in uw arm of hand.
 • U krijgt tijdens het onderzoek extra zuurstof via een slangetje in uw neus.
 • U krijgt een knijpertje op uw vinger. Dit knijpertje meet tijdens het onderzoek het zuurstofgehalte in uw bloed en uw hartslag.
 • We verdoven uw keel met een spray. De spray zorgt ervoor dat uw braakreflex wordt onderdrukt wanneer de longarts de echo-endoscoop inbrengt.
 • U krijgt een roesje en een pijnstiller via het infuus toegediend.
 • Als de longarts de echo-endoscoop via uw mond inbrengt, krijgt u een bijtring. Als u een gebitsprothese heeft, doet u deze uit. Met de bijtring kunt u uw mond beter openhouden tijdens het onderzoek.
 • Via de echo-endoscoop verdooft de longarts ook uw luchtwegen.
  • U kunt gewoon blijven ademen.
 • Als het nodig is, neemt de longarts kleine stukjes weefsel (biopten) af voor het onderzoek. U voelt hier niets van.

U krijgt een roesje

Bij dit onderzoek krijgt u een roesje, ook wel “sedatie” genoemd. Dit wil zeggen dat u een kalmerend slaapmiddel en een pijnstiller toegediend krijgt via een infuus in uw arm of hand.
Het effect van een roesje verschilt per persoon. Sommige mensen vallen in slaap, terwijl anderen alleen wat versuft zijn. Door het roesje voelt u zich meer ontspannen. Dit plaatje toont een bronchoscoop. Een echo-endoscoop die bij het onderzoek wordt gebruikt ziet er hetzelfde uit en wordt op dezelfde manier ingebracht.\

bronchoscopie.jpeg

Voorbereiding op het onderzoek

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw longarts doorgeven of u:

 • Allergisch bent voor bepaalde medicijnen;
 • Een longziekte heeft (Astma, COPD);
 • Zwanger bent.

Medicijnen

 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan moet u hier een week van tevoren (tijdelijk) mee stoppen. Uw longarts bespreekt dit vooraf met u.
 • Medicijnen voor uw hart, bloeddruk, epilepsie of de anticonceptiepil mag u met een klein slokje water gewoon innemen.
 • Heeft u diabetes? Overleg dan met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd over eventuele aanpassing van uw medicijnen.

Heeft u nog vragen over de aanpassing van uw medicijnen? Overleg dan met de arts die u heeft verwezen voor het onderzoek.

Eten en drinken

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Het onderzoek kan alleen goed en veilig worden uitgevoerd als u maag leeg is!

 • Is het onderzoek in de ochtend, vóór 13.00 uur, dan mag u vanaf 00.00 uur ’s nachts niets meer eten en drinken.
 • Is het onderzoek in de middag, na 13.00 uur, dan mag u ’s ochtends vóór 07.00 uur een licht ontbijt gebruiken (een beschuitje met een kopje thee). U mag verder heldere dranken drinken (water, thee, appelsap) tot drie uur voor het onderzoek.

Wat neemt u mee

Op de dag van het onderzoek neemt u het volgende mee:

 • Uw HMC-patiëntenpas (u kunt uw pas laten wijzigen of laten maken bij de inschrijfbalie in de centrale hal);
 • Eventueel uw medicatielijst;
 • Het telefoonnummer van uw contactpersoon.

Onder begeleiding naar huis

Omdat u na het onderzoek nog wat suf en slaperig kan zijn, mag u niet zelf naar huis rijden. Wilt u hier rekening mee houden?

Na het onderzoek

Na het onderzoek brengt een verpleegkundige u naar de afdeling Dagbehandeling om bij te komen. U mag weer eten en drinken als de verdoving uitgewerkt is. Dit is na ongeveer twee uur. Als dat nodig is, wordt er nog een longfoto gemaakt. Als u zich goed voelt, mag u twee uur na het onderzoek naar huis. Heeft u nog geen afspraak voor controle en de uitslag op de polikliniek Longziekten, dan krijgt u deze mee.

Klachten na het onderzoek

Als de verdoving uitgewerkt is, kan het zijn dat u:

 • Moet hoesten;
 • Keelpijn heeft;
 • Wat bloederig slijm opgeeft (dit komt door het wegnemen van de kleine stukjes weefsel);
 • Koorts heeft.

Duren deze klachten langer dan 24 uur na het onderzoek? Neem dan contact op met het ziekenhuis:

 • Tijdens kantooruren: afdeling Endoscopie, telefoon 088 979 43 37;
 • Buiten kantooruren: Spoedeisende Hulp, telefoon 088 979 23 80.

Complicaties

Er kunnen soms complicaties optreden. Dit kunnen zijn:

 • Bloedingen;
 • Infectie.

De uitslag

Bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek Longziekten krijgt u de uitslag van de specialist die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze webpagina nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Endoscopie. De afdeling Endoscopie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 088 979 43 37.

Buiten kantooruren kunt u bij spoed contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Echo-endoscopie vanuit de luchtpijp (EBUS)

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis