Echo-endoscopie van het maagdarmkanaal

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Westeinde
maag-, darm-, leverziekten
088 979 43 37
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

Per jaar:
10.000 onderzoeken door maag- darm-leverartsen
1.200 onderzoeken door longartsen

Over echo-endoscopie van het maagdarmkanaal

Uw afspraak

U heeft een afspraak op:

___________________ dag ___________________ om ___________________ uur.

Wij vragen u om 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Endoscopie van HMC Westeinde, tweede verdieping, te bereiken via lifthal ROOD

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de afdeling Endoscopie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30-17.00 uur op onderstaand telefoonnummer. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Afdeling Endoscopie

HMC Antoniushove en HMC Westeinde: 088 979 43 37.

Gespecialiseerde artsen

Op de afdeling Endoscopie werken maag-, darm- en leverartsen (MDL-artsen) en longartsen. Zij worden ondersteund door een team van endoscopieverpleegkundigen. HMC is een opleidingsziekenhuis.
Dat betekent dat soms een arts in opleiding tot MDL-arts het endoscopisch onderzoek verricht. Deze arts in opleiding voert het onderzoek uit onder toezicht van de MDL-arts. De endoscopie-onderzoeken voor maag-, darm-, en leverziekten vinden plaats in HMC Antoniushove en HMC Westeinde.

In overleg met uw arts krijgt u een echo-endoscopie. Dit is een inwendig onderzoek van het maagdarmkanaal (slokdarm, maag, galwegen en alvleesklier). Op deze pagina vindt u uitleg over het onderzoek.

Wat is een echo-endoscopie?

Bij een echo-endoscopie onderzoek, onderzoekt de maag- darm- leverarts (MDL-arts) uw maagdarmkanaal. Het onderzoek wordt gedaan met een zogenoemde endoscoop. Dit is een lange, buigzame slang met een kijker die in verbinding staat met een echo-apparaat. Met deze kijker kan de MDL-arts de binnenkant van uw maagdarmkanaal bekijken. Bij een echo-endoscopie van het maagdarmkanaal brengt de MDL-arts de kijker in via uw mond. U krijgt voor dit onderzoek een pijnstiller en een slaapmiddel waar u suf en slaperig van wordt (roesje). Het kan zijn dat de MDL-arts via de endoscoop hele kleine stukjes weefsel wegneemt (biopten). Deze worden op een later tijdstip in het laboratorium onderzocht.

De sedatie (roesje)

Het onderzoek vindt plaats onder een roesje. Dit wil zeggen dat u een kalmerend slaapmiddel en soms ook een pijnstiller toegediend krijgt via een infuus in uw arm of hand. Door het roesje voelt u zich meer ontspannen. Zorgt u voor begeleiding naar huis, anders kan het roesje niet worden gegeven! Meer informatie over het roesje kunt u lezen op de webpagina “Onderzoek met een roesje op de afdeling endoscopie”.

Voorbereiding op het onderzoek

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. We kunnen het onderzoek alleen goed en veilig uitvoeren, als uw maag leeg is!

 • Is het onderzoek in de ochtend, vóór 13.00 uur? Dan mag u vanaf 00.00 uur ’s nachts niets meer eten. U mag wel heldere dranken drinken (water, thee, appelsap) tot twee uur voor het onderzoek.
 • Is het onderzoek in de middag, na 13.00 uur? Dan mag u ’s ochtends vóór 07.00 uur een licht ontbijt gebruiken (een beschuitje met jam of suiker). U mag verder heldere dranken drinken (water, thee, appelsap) tot twee uur voor het onderzoek.

Vragenlijst

U krijgt een vragenlijst mee of u krijgt deze thuisgestuurd. Deze vragenlijst moet u op de dag van de ingreep ingevuld meenemen. Graag extra aandacht voor onderstaande punten:

 • Of u geneesmiddelen gebruikt;
 • Of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen;
 • Of u een longziekte heeft.

Medicijngebruik

Op de dag van het onderzoek mag u ’s ochtends vóór 08.00 uur uw medicijnen met een slokje water innemen tenzij de arts anders meldt.

Medicijnen bij diabetes mellitus (suikerziekte)
Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Als u diabetespatiënt bent, kan het zijn dat uw medicatie moet worden aangepast. U kunt dit vragen aan uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige.

Bloedverdunnende medicijnen
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is het belangrijk om dit met uw arts te bespreken. Bloedverdunnende medicijnen zijn bijvoorbeeld Acenocoumarol, Fenprocoumon, Clopidogrel, Persantin en de nieuwe antistollingsmiddelen Dabigratan, Rivaroxaban en Apixaban. In overleg met uw behandelend arts wordt besloten of u tijdelijk moet stoppen met het gebruik van deze medicijnen. De arts zal u vertellen wanneer u moet stoppen. Als u bent aangesloten bij de Trombosedienst, dan zullen zij het tijdelijk stoppen van de bloedverdunnende medicijnen met u regelen.

Wat neemt u mee

Op de dag van het onderzoek neemt u het volgende mee:

 • Uw HMC-patiëntenpas: u kunt uw pas laten maken of wijzigen bij het Inschrijf- en afspraakbureau in de centrale hal;
 • De verwijsbrief van uw huisarts of specialist.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Endoscopie in HMC Westeinde (2e etage). Voor, tijdens en na het onderzoek wordt u begeleid door een gespecialiseerde endoscopie-verpleegkundige. We proberen u op de afgesproken tijd te helpen. Door onvoorziene omstandigheden - bijvoorbeeld door een spoedgeval - kan het gebeuren dat u moet wachten. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Het onderzoek    

De endoscopie-verpleegkundige brengt u naar de onderzoeksruimte en bereidt u voor op het onderzoek. Ze meet uw bloeddruk, ze noteert de gegevens van uw contactpersoon en u krijgt een infuus in uw hand of arm.
Om uw gebit te beschermen, krijgt u een bijtringetje tussen uw tanden. U kunt uw mond dan beter openhouden en het voorkomt beschadiging van uw kaken. Een eventuele gebitsprothese doet u tijdens het onderzoek uit.
Via het infuus krijgt u pijnstillers en het slaapmiddel voor het roesje.

U ligt tijdens het onderzoek op uw linkerzij op bed. De MDL-arts schuift de endoscoop via uw mond en keel voorzichtig door uw slokdarm naar de maag en de twaalfvingerige darm. Hierin komen de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier uit.
De verpleegkundige controleert tijdens het onderzoek uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed. Als het onderzoek klaar is, wordt de endoscoop voorzichtig verwijderd.

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. Als de MDL-arts via de endoscoop kleine stukjes weefsel wegneemt, duurt het onderzoek wat langer.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapruimte van de endoscopie gebracht. Hier wordt uw bloeddruk gecontroleerd en het zuurstofgehalte van uw bloed. U blijft hier totdat u goed wakker bent. Het kan zijn dat u nog suf en slaperig bent. Waarschijnlijk herinnert u zich weinig van het onderzoek. Probeer daarna voorzichtig een slokje water te drinken.

Als dit goed gaat, kunt u weer gewoon eten en drinken.
Als u goed wakker bent, mag u onder begeleiding naar huis.

Onder begeleiding naar huis

U heeft een roesje gekregen en mag daardoor na het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen en u naar huis begeleidt. Als u vooraf geen begeleiding naar huis heeft geregeld, kan de arts besluiten om het onderzoek niet door te laten gaan.

Klachten na een echo-endoscopie van het maagdarmkanaal

Het kan zijn dat u na het onderzoek last heeft van:

 • Een opgeblazen gevoel;
 • Bloed spugen;
 • Buikkrampen en winderigheid.

Dit is normaal en wordt meestal veroorzaakt door ingeblazen lucht.
Verder kan uw keel gevoelig of geïrriteerd zijn, vooral als u tijdens het onderzoek veel heeft moeten boeren.
Meestal verminderen en verdwijnen deze klachten binnen enkele dagen. Worden de klachten erger of krijgt u koorts? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie (tijdens kantooruren) of de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis (buiten kantooruren). Het telefoonnummer vindt u onderaan deze webpagina.

Complicaties

De kans is heel klein, maar het kan zijn dat u last krijgt van:

 • Koorts en rillingen;
 • Acute, hevige buikpijn;
 • Benauwdheid en/of pijn op de borst;
 • Bloed spugen en/of bloedverlies bij de ontlasting.

Waarschuw de afdeling Endoscopie (tijdens kantooruren) of de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis (buiten kantooruren) als u (een van) deze klachten krijgt.

De uitslag

Het kan zijn dat de MDL-arts u direct na het onderzoek al iets vertelt over de uitslag van het onderzoek. Misschien zijn er kleine stukjes weefsel weggehaald. Deze worden voor verder onderzoek opgestuurd naar het laboratorium.
U krijgt de volledige uitslag tijdens uw eerstvolgende afspraak met uw behandelend arts op de polikliniek. De arts bespreekt dan ook met u of verdere behandeling nodig is.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze webpagina nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Endoscopie. De afdeling Endoscopie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 088 979 43 37.

Buiten kantooruren kunt u bij spoed contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Voor deze webpagina is gebruikgemaakt van een voorlichtingsfolder van de Nederlandse Maag Lever Darm Stichting.

 

Echo-endoscopie van het maagdarmkanaal

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis