Echo-endoscopie van de anale kringspier en endeldarm

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Westeinde
maag-, darm-, leverziekten
088 979 43 37
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

Per jaar:
10.000 onderzoeken door maag- darm-leverartsen
1.200 onderzoeken door longartsen

Over echo-endoscopie van de anale kringspier en endeldarm

Uw afspraak

U heeft een afspraak op:

___________________ dag ___________________ om ___________________ uur.

Wij vragen u om 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Endoscopie van HMC Westeinde, tweede verdieping, te bereiken via lifthal ROOD

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de afdeling Endoscopie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30-17.00 uur op onderstaand telefoonnummer. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Afdeling Endoscopie

HMC Antoniushove en HMC Westeinde: 088 979 43 37.

Gespecialiseerde artsen

Op de afdeling Endoscopie werken maag-, darm- en leverartsen (MDL-artsen) en longartsen. Zij worden ondersteund door een team van endoscopieverpleegkundigen. HMC is een opleidingsziekenhuis.
Dat betekent dat soms een arts in opleiding tot MDL-arts het endoscopisch onderzoek verricht. Deze arts in opleiding voert het onderzoek uit onder toezicht van de MDL-arts. De endoscopie-onderzoeken voor maag-, darm-, en leverziekten vinden plaats in HMC Antoniushove en HMC Westeinde.

In overleg met uw arts krijgt u een echo-endoscopie. Dit is een inwendig onderzoek van de anale kringspier en de endeldarm. De endeldarm is het laatste stukje van de dikke darm. Op deze webpagina vindt u uitleg over het onderzoek.

Wat is een echo-endoscopie?

Bij een echo-endoscopie onderzoekt de maag- darm- leverarts (MDL-arts) uw anale kringspier en de endeldarm. Het onderzoek wordt gedaan met een zogenoemde endoscoop. Dit is een lange, buigzame slang met een kijker die in verbinding staat met een echo-apparaat. Met deze kijker kan de MDL-arts de binnenkant van uw anale kringspier en endeldarm bekijken.

Voorbereiding op het onderzoek

Medicijnen

 • Het kan zijn dat u tijdelijk (meestal een week van tevoren) moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen als u die gebruikt. Denkt u aan medicijnen als Acenocoumarol, Fenprocoumon en Plavix. Deze medicijnen verhogen namelijk de kans op een bloeding tijdens het onderzoek. Uw arts bespreekt dit met u.
 • Bent u diabetespatiënt? Overleg dan met uw behandelend arts of uw medicatie aangepast moet worden. Dit kan nodig zijn omdat u voor het onderzoek nuchter moet zijn.
 • Gebruikt u ijzertabletten? Stop hier dan een week voor het onderzoek mee. Dit is nodig omdat de darmwand door de ijzertabletten minder goed zichtbaar wordt.

Eten en drinken

Om de binnenkant van uw darm goed te kunnen bekijken, mag er tijdens het onderzoek geen ontlasting in zitten. U bereidt zich hier thuis al op voor. Op de polikliniek krijgt u een laxeermiddel (Sennoside / X-prepdrank) of een recept voor dit laxeermiddel mee. U kunt dit dan bij uw eigen apotheek ophalen. Volgt u verder de instructies hieronder op.

Op de dag voor het onderzoek

 • Mag u nog gewoon ontbijten en lunchen: daarna mag u alleen nog maar drinken;
 • Drinkt u om 14.00 uur twee glazen water;
 • Drinkt u om 15.00 uur het flesje Sennoside / X-prepdrank in één keer op, spoel na met twee glazen water;
 • Mag u rond 18.00 uur ’s avonds alleen heldere vloeistoffen nemen zoals heldere bouillon, heldere frisdrank (zonder koolzuur) of thee, geen melk;
 • Drinkt u ’s avonds veel water: ongeveer elk uur één glas.

Op de dag van het onderzoek

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn:

 • Is het onderzoek in de ochtend, vóór 13.00 uur? Dan mag u vanaf 00.00 uur ’s nachts niets meer eten. U mag wel heldere dranken drinken (water, thee, appelsap) tot twee uur voor het onderzoek.
 • Is het onderzoek in de middag, na 13.00 uur? Dan mag u ’s ochtends vóór 07.00 uur een licht ontbijt gebruiken (een beschuitje met jam of suiker). U mag verder heldere dranken drinken (water, thee, appelsap) tot twee uur voor het onderzoek.

Wat neemt u mee

Op de dag van het onderzoek neemt u het volgende mee:

 • Uw HMC-patiëntenpas: u kunt uw pas laten maken of wijzigen bij het Inschrijf- en afspraakbureau in de centrale hal;
 • De verwijsbrief van uw huisarts of specialist.

Het onderzoek

Ontvangst op de afdeling Endoscopie

Op uw afspraakkaart staat op welke afdeling we u verwachten. Wilt u zich een kwartier eerder melden dan op uw afspraakkaart staat? Die tijd is nodig voor de voorbereiding op het onderzoek. Voor, tijdens en na het onderzoek wordt u begeleid door een gespecialiseerde endoscopie-verpleegkundige.
We proberen u op de afgesproken tijd te helpen.

Door onvoorziene omstandigheden - een spoedgeval bijvoorbeeld - kan het gebeuren dat u moet wachten. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Het onderzoek

Om uw darmen nog verder te reinigen, krijgt u op de afdeling Endoscopie eerst nog twee klysma’s. Dit is een darmspoeling. U kunt daarna nog naar het toilet.
De endoscopie-verpleegkundige brengt u vervolgens naar de onderzoeksruimte, waar u op uw linkerzij op een onderzoekstafel gaat liggen. De MDL-arts brengt de endoscoop voorzichtig via uw anus in de endeldarm. Hierna trekt de MDL-arts de endoscoop rustig terug.
Waarschijnlijk laat u ook winden tijdens het onderzoek. Dat is heel normaal. U hoeft zich hier niet voor te schamen. Houd de winden vooral niet op. Door het ophouden kunt u meer last krijgen van krampen.
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Na het onderzoek

U kunt zich na het onderzoek even opfrissen. Als u nog veel last heeft van lucht in de darmen, kan de verpleegkundige deze lucht met een dun slangetje via de anus laten ontsnappen.

Klachten na een echo-endoscopie van de anale kringspier en endeldarm

Het kan zijn dat u na het onderzoek last heeft van:

 • Een opgeblazen gevoel;
 • Buikkrampen en winderigheid.

Dit is normaal. Meestal verminderen en verdwijnen deze klachten binnen 24 uur. Worden de klachten erger of krijgt u koorts? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie (tijdens kantooruren) of de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis (buiten kantooruren). U vindt de telefoonnummers onderaan deze webpagina.

Complicaties

Complicaties komen bij dit onderzoek bijna nooit voor.

De uitslag

Het kan zijn dat de MDL-arts u tijdens of direct na het onderzoek al iets vertelt over de uitslag. De volledige uitslag krijgt u tijdens uw eerstvolgende afspraak met uw behandelend arts op de polikliniek. De arts bespreekt dan ook met u of verdere behandeling nodig is.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze webpagina nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Endoscopie. De afdeling Endoscopie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 088 979 43 37.

Buiten kantooruren kunt u bij spoed contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Voor deze webpagina is gebruikgemaakt van een voorlichtingsfolder van de Nederlandse Maag Lever Darm Stichting.

 

Echo-endoscopie van de anale kringspier en endeldarm

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis