Duplex-onderzoek

U heeft een afspraak voor een Duplex-onderzoek op:

.......................... dag, .................................. om ....................... uur.

Het Duplex-onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). Deze afdeling bevindt zich op de eerste etage van HMC Bronovo, route 21. Daar meldt u zich bij de balie.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove, HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 43 60
ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

Patiënten per jaar:
2.548 hoofdpijn
3.757 beroerte (CVA/TIA)
5.154 hernia (rug en nek)
1.393 carpaal tunnel syndroom (CTS)
1.861 Parkinson
952 multiple sclerose (MS)
1.933 epilepsie

Over duplex-onderzoek

U heeft een afspraak voor een Duplex-onderzoek op:

.......................... dag, .................................. om ....................... uur.

Het Duplex-onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). Deze afdeling bevindt zich op de eerste etage van HMC Bronovo, route 21. Daar meldt u zich bij de balie.

Wat is een Duplex-onderzoek?

Een Duplex-onderzoek is een onderzoek waarbij de bloedvaten in de hals, die de hersenen van bloed voorzien, worden onderzocht.
Het onderzoek is een combinatie van het zichtbaar maken van de bloedvaten op een monitor (echografie) en het meten van de stroomsnelheid van het bloed in de bloedvaten (het Doppler-sonografie onderzoek). De specialist krijgt zo inzicht in de bloedvoorziening van de hersenen.

Voorbereiding

U hoeft vooraf geen bijzondere maatregelen te treffen voor het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • Meestal wordt u verzocht u van boven uit te kleden.
 • Vervolgens gaat u op uw rug op een onderzoekstafel liggen.
 • Probeer uw hoofd zo stil mogelijk te houden.
 • Er wordt een “geleidingsgel” op uw hals aangebracht.
 • Met een taster wordt over de geleidingsgel op uw hals heen en weer bewogen. Zo wordt het bloedvat op de monitor zichtbaar.
 • De stroomsnelheid van het bloed kan nu gemeten worden.
 • De stroomsnelheid wordt ook hoorbaar gemaakt. Dit is een ruisend geluid in het ritme van uw hart.
 • In sommige gevallen wordt er ook geleidingsgel op uw oogleden aangebracht, waarna er met de taster over uw oogleden bewogen wordt.
 • Tot slot worden uw hals en oogleden schoongemaakt.

Het onderzoek is niet pijnlijk en niet schadelijk!

Hoe lang duurt het onderzoek?

De duur van het onderzoek is afhankelijk van de aard van uw klachten. Over het algemeen kunt u rekenen op ongeveer een half uur.

Uitslag

Na de registratie kan nog geen informatie gegeven worden over de uitslag van het onderzoek. De registratie moet eerst worden uitgewerkt en beoordeeld door de neurofysioloog. Hij geeft de uitslag van het onderzoek door aan uw behandelend arts. Deze zal u van de resultaten op de hoogte stellen.

U wordt verzocht te bellen voor de uitslag op:

.......................... dag, .................................. om ....................... uur.

Bel met telefoonnummer: 088 979 44 28

Verhinderd

Mocht u onverwacht verhinderd zijn? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Dit kan via telefoonnummer: 088 979 44 28.

Duplex-onderzoek

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis