Drainage

Binnenkort wordt bij u een drain ingebracht. Deze behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie. Deze webpagina informeert u over de behandeling en de voorbereidingen die nodig zijn om de behandeling goed te laten verlopen. In deze webpagina wordt de algemene gang van zaken beschreven. Het is mogelijk dat hier in uw geval van wordt afgeweken. Uw arts bepreekt dit dan met u. Wilt u zich 10 minuten vóór de afspraak melden bij de receptie van de afdeling Radiologie.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over drainage

Binnenkort wordt bij u een drain ingebracht. Deze behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie. Deze webpagina informeert u over de behandeling en de voorbereidingen die nodig zijn om de behandeling goed te laten verlopen. In deze webpagina wordt de algemene gang van zaken beschreven. Het is mogelijk dat hier in uw geval van wordt afgeweken. Uw arts bepreekt dit dan met u. Wilt u zich 10 minuten vóór de afspraak melden bij de receptie van de afdeling Radiologie.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.
Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd, dan kunt u deze vóór het de behandeling laten maken of aanpassen. Dit kan bij het Inschrijfbureau in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak.

Wat is drainage?

Drainage betekent het afvoeren van vocht. Bij deze behandeling wordt een dunne drain (slangetje) ingebracht om vocht of pus weg te laten lopen in een opvangzak.
Om de juiste plaats van de drain te bepalen wordt eerst een echografie of CT-scan gemaakt.

Echografie

Tijdens de behandeling worden met behulp van een soort microfoon, een zogenaamde transducer, geluidsgolven het lichaam ingezonden. Deze geluidsgolven worden door de organen in het lichaam teruggekaatst, en weer door de transducer opgevangen. De computer zet deze om in bewegende beelden die de radioloog op het beeldscherm kan bekijken. Voor een beter contact tussen de transducer en de huid wordt er een gel op de huid aangebracht.
Echografie is niet schadelijk; ook niet voor het ongeboren kind. Vrouwen die zwanger zijn kunnen het plaatsen van de drain veilig ondergaan.

CT

CT is een afkorting voor computertomografie. Het is een onderzoeksmethode die met röntgenstralen en computerberekeningen doorsnedenopnamen van het lichaam maakt. Op deze manier kan een deel van het lichaam worden afgebeeld.

ct2.jpg

Het CT-apparaat

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, wilt u dit dan voor de behandeling melden op de afdeling Radiologie. Bij de behandeling proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met uw zwangerschap.

Voorbereiding

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen bijvoorbeeld: Ascal, Sintrom, Marcoumar? In overleg met de arts moet u hier enkele dagen voor het behandeling tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Medicijngebruik

Gebruikt u medicijnen, dan kunt u deze op de dag van de behandeling volgens voorschrift innemen.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing en beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Kleding

Wij raden u aan kleding aan te trekken waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.

De behandeling

Voor de behandeling wordt u gevraagd om de kleding en sieraden rondom de plaats waar de drain komt te verwijderen. U komt op de onderzoekstafel te liggen. De huid waar de radioloog de drain zal inbrengen wordt gedesinfecteerd en toegedekt met steriele lakens om infectie te voorkomen. De radioloog en een laborant hebben daarom steriele jassen en handschoenen aan. U krijgt via een injectie een plaatselijke verdoving.
De verdovingsvloeistof kan even een brandend gevoel geven.
Met een echoapparaat of een CT-scan wordt de plaats bepaald waar de radioloog gaat prikken. De radioloog prikt met een speciale naald tot in de vochtophoping of het abces. Dit kan een pijnlijk gevoel geven. Als de naald op de goede plaats ligt wordt de naald vervangen door een drain van buigzaam materiaal. Deze drain blijft goed liggen omdat aan het uiteinde een krul zit en de drain met een fixatiepleister op de huid vastgeplakt wordt. Eventueel wordt de drain met een kleine hechting aan de huid vastgehecht. De drain wordt aangesloten op de opvangzak waar het vocht in kan weglopen.

De behandeling duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Na de behandeling

Op de polikliniek die u naar de afdeling Radiologie heeft verwezen krijgt u instructies over de verzorging van de drain en een recept voor fixatiepleisters en opvangzakken. Als u in het ziekenhuis bent opgenomen wordt u naar de verpleegafdeling terug gebracht. U krijgt instructies en hulpmiddelen op de afdeling.

Omgaan met de drain

Aan de drain wordt een opvangzak bevestigd die eventueel op het bovenbeen vastgezet kan worden met behulp van een bandsysteem. Douchen met de drain is geen bezwaar.
Draag of hang de opvangzak altijd lager dan de uitgang van de drain. Zo kan het vocht goed aflopen. Vermijd trekken aan de drain omdat u de drain dan kunt verliezen. Wanneer er een knik in het slangetje komt kan het vocht niet voldoende weg lopen, probeer een knik in het slangetje te voorkomen.

Complicaties

De volgende complicaties kunnen zich voordoen:

  • Er komt geen vocht meer in de opvangzak
  • De drain is volledig uit het lichaam gevallen
  • Lekkage vanuit het gaatje in de huid
  • De huid rondom de drain is geïrriteerd en pijnlijk

Neemt u zo spoedig mogelijk contact met uw behandelend arts op als een van de bovenstaande problemen zich voordoet.

Vragen

Als u vragen heeft over de behandeling kunt u bellen naar de afdeling Radiologie via telefoonnummer 088 979 46 00. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Ook voor, tijdens of na de behandeling kunt u uw vragen stellen.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Drainage

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis