Dialyseafdeling

Hartelijk welkom op de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Op deze webpagina staan algemene informatie voor alle dialysepatiënten en speciale informatie voor mensen die voor hemodialyse en voor peritoneaaldialyse komen. De dialyseafdeling is gevestigd in HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Hoe u met de afdeling contact op kunt nemen, leest u onderaan deze webpagina.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
ma t/m za van 07.30 - 16.00 uur
zondag van 08.30 - 17.00 uur

HMC Westeinde
ma t/m vr van 07.30 - 22.00 uur
za van 07.30 - 16.00 uur
zo van 08.30 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Dialyseafdeling

Hartelijk welkom op de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Op deze webpagina staan algemene informatie voor alle dialysepatiënten en speciale informatie voor mensen die voor hemodialyse en voor peritoneaaldialyse komen. De dialyseafdeling is gevestigd in HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Hoe u met de afdeling contact op kunt nemen, leest u onderaan deze webpagina.

Uw zorgverleners

Op de afdeling werken gespecialiseerde dialyseverpleegkundigen en dialyseverpleegkundigen in opleiding. Eén verpleegkundige is tijdens de dialyse voor u verantwoordelijk. Ook is er een verpleegkundige die uw zorg coördineert. Dit houdt in dat u met deze verpleegkundige allerlei zaken kunt regelen, zoals vakantieaanvragen en de voorbereidingen voor een transplantatie. Een van de eerste keren dat u voor behandeling komt, ontvangt u een kaartje. Hierop staat de naam van uw zorgcoördinator en de taken die hij of zij voor u uitvoert. Op de dialyseafdeling verzorgen afdelingsassistenten de maaltijden, koffie en thee.

Voor vragen over uw dieet kunt u een afspraak maken met de aan de afdeling verbonden diëtist. Bij hemodialyse kan de verpleegkundige een afspraak voor u maken met de diëtist. Als u voor peritoneaaldialyse komt, kan er op de polikliniek een afspraak voor u worden gemaakt. Op de afdeling werken diabetesverpleegkundigen die u begeleiden als u diabetes heeft.

Ook kunt u een beroep doen op maatschappelijk werkenden. Zij komen bij een van de eerste dialyses kennis met u maken. Voor verschillende problemen, maar ook voor een ondersteunend gesprek kan voor u een afspraak met hen worden gemaakt. Als u dit wenst, geeft u dit dan aan bij de verpleegkundige.
De afdelingssecretaresse verzorgt de administratie en kan eventueel ook afspraken voor u maken.

Registratie

HMC werkt mee aan een landelijk registratiesysteem voor nierpatiënten (Renine). In dit systeem worden patiëntgegevens verzameld. De Stichting Renine heeft als doel de behandeling van nierpatiënten te verbeteren. Dit doet zij door het registreren en analyseren van de gegevens over het dialyse- en niertransplantatieprogramma in Nederland. HMC geeft de gegevens door aan Renine. Als u er bezwaar tegen heeft dat HMC uw gegevens doorgeeft aan deze organisatie, dan kunt u dit bij uw zorgcoördinator aangeven.

Informatie

Met concrete vragen kunt u altijd bij uw zorgcoördinator terecht. Daarnaast organiseert de dialyseafdeling één keer per jaar een informatieavond over transplantatie. U ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.
In de wachtruimte hangt een rek met webpaginas die u mee kunt nemen.

Patiëntenbelang

Het Patiëntenbelang is opgericht voor en door hemodialysepatiënten in HMC. Een aantal keren per jaar vindt er een overleg tussen patiëntenvertegenwoordigers, een seniorverpleegkundige en de maatschappelijk werkster plaats. Het doel van dit overleg is om de dialyse zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Tijdens dit overleg worden lopende zaken, vragen en opmerkingen van medepatiënten besproken. In de wachtruimte op de dialyseafdeling hangt een ideeënbus waar u vragen en opmerkingen in kunt doen. Deze komen dan in het overleg van Patiëntenbelang aan de orde.
Een andere mogelijk voor het behartigen van uw belangen is om lid te worden van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Webpaginas van de NVN vindt u in het webpaginarek in de wachtruimte.

Hemodialyse

Als u in HMC komt dialyseren, gebeurt dat op vaste dagen en tijden. Om organisatorische redenen kan HMC hier een enkele keer van afwijken. Wij houden in zo’n geval zoveel mogelijk rekening met uw wensen.
Het is mogelijk dat u vanwege omstandigheden zoals een bruiloft of een vakantie een keer op een andere dan de vaste dialysetijd wilt komen dialyseren. Als u de dialysetijden blijvend wil veranderen, kunt u dit met de zorgcoördinator bespreken. U komt dan op een wachtlijst voor een andere tijd te staan totdat er een nieuw tijdstip vrijkomt.

Het is van belang dat u 15 minuten vóór de aansluittijd op de afdeling aanwezig bent. U kunt dan plaatsnemen in de wachtruimte. Wij vragen u om bij aankomst te wachten totdat de verpleegkundige u laat weten dat u aangesloten kunt worden.

Voordat de dialyse begint, wordt u gewogen en wordt uw bloeddruk gemeten. Hierna sluit de dialyseverpleegkundige u aan op de dialysemachine. Dit neemt ongeveer 30 minuten in beslag. De duur van de dialyse is met u afgesproken. Na de dialyse moet u rekening houden met een afdruktijd van de shunt van minstens tien minuten en eventueel met de wachttijd voor de taxi.

Eén keer per week komt de nefroloog (nierspecialist) tijdens de dialyse bij u langs.

Faciliteiten

Bij elke dialyseplek in HMC Westeinde hangt een televisie. In HMC Antoniushove is er een losse DVD-speler (u krijgt hiervoor een koptelefoon) en kunt u gebruikmaken van het internet.
De afdeling ontvangt elke dag een krant en is geabonneerd op een aantal weekbladen.
HMC heeft een bibliotheek waar u boeken kunt lenen. Op verzoek komt de bibliotheekmedewerker bij u langs.

Vervoer

Komt u met uw eigen auto, dan kunt u in HMC Westeinde gebruikmaken van gereserveerde parkeerplaatsen van de afdeling dialyse op de parkeerplaats naast de ingang. In HMC Antoniushove kunt u gebruik maken van de parkeerplaats voor bezoekers.
Vanaf het moment dat de secretaresse uw kenteken en naam heeft doorgegeven aan de beveiliging, kunt u op de dagen dat u dialyseert gratis parkeren.

Bent u niet in de gelegenheid om met eigen vervoer naar de dialyseafdeling te komen, dan kunt u met een taxi komen. Het is mogelijk dat de kosten hiervan door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Hiervoor moet u eerst een aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar. Keurt deze de aanvraag goed, dan worden de taxiritten vergoed. U moet wel rekening houden met een jaarlijkse eigen bijdrage.

Vakantie bij hemodialyse

Het is voor u mogelijk om op vakantie te gaan en te blijven dialyseren. Er wordt in dat geval geregeld dat u dit op een dialyseplek in die omgeving kunt doen. Dit is niet mogelijk bij last-minute boekingen. Het kost namelijk tijd om een dialyseplek op uw vakantiebestemming te regelen. Op de dialyseafdeling zijn informatie- en vakantiebrochures aanwezig. Hierin staat precies waar u naartoe kunt en hoe u dit kunt regelen. U draagt zelf zorg voor de aanmelding bij een dialysecentrum. Als u aangemeld bent en er een dialyseplek voor u is, regelt uw zorgcoördinator de informatieoverdracht.
Als u langer dan zes weken op vakantie gaat, kan HMC uw vaste dialysetijd niet garanderen. Er bestaat dan de kans dat u na terugkomst op andere dagen en tijden gaat dialyseren.

Bezoektijden

De dialyseafdeling kent geen bezoektijden. HMC gaat ervan uit dat u van huis komt en binnen enkele uren ook weer naar huis gaat en daarom geen bezoek ontvangt. Alleen in bijzondere situaties kan bezoek in overleg met de verpleegkundige langskomen. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan mag u bezoek ontvangen tijdens de algemene bezoektijden van HMC. Tijdens het aan- en afsluiten van de dialyse wordt uw bezoek gevraagd even in de wachtruimte plaats te nemen.

Verhinderd

Wij gaan ervan uit dat u zich aan de afgesproken dialysetijden houdt. Als u verhinderd bent, moet u ons zo snel mogelijk informeren. Als u niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip en u of uw contactpersoon niet bereikbaar is, neemt HMC voor uw eigen veiligheid contact op met de politie. De reden hiervoor is dat de politie kan onderzoeken of u iets is overkomen.

Thuishemodialyse

Via HMC is voor een deel van de dialysepatiënten thuisdialyse te regelen. De artsen beoordelen of u in aanmerking komt voor thuisdialyse. Zij doen dit aan de hand van bepaalde criteria.
Als thuisdialyse in uw situatie mogelijk is, krijgt u hierin een training van een speciaal opgeleide verpleegkundige. Daarna kunt u zelfstandig thuis de hemodialyse uitvoeren. U hoeft dan niet meer voor de behandeling naar het ziekenhuis te komen. Voor meer informatie over thuishemodialyse kunt u contact opnemen met de dialyseafdeling van HMC Westeinde.

Vakantie peritoneaaldialyse

Wanneer u start met peritoneaaldialyse, zult u eerst in het ziekenhuis worden getraind om de behandeling op de juiste manier thuis te kunnen uitvoeren. De training duurt gemiddeld twee weken. In de tussentijd worden de dialysematerialen bij u thuis afgeleverd. Ter controle bezoekt u regelmatig de polikliniek voor een consult bij een nefroloog, verpleegkundige en eventueel een diëtist.

Vakantie

Ook voor u als dialysepatiënt is het mogelijk om op vakantie te gaan. U kunt uw dialysematerialen door de leverancier op uw vakantieadres laten afleveren. Als u in Europa verblijft, moet het adres twee maanden van tevoren bij de leverancier bekend zijn. Voor adressen buiten Europa geldt dat dit drie maanden van tevoren bekend moet zijn.

Algemene gedragscode

Voor goede communicatie hanteert de afdeling Dialyse enkele regels. Deze zijn er voor uw veiligheid, die van uw medepatiënten en die van de verpleegkundigen.
Deze regels zijn:
1. De afdeling draagt zorg voor een goede dialysebehandeling.
2. U krijgt een zorgcoördinator toegewezen.
3. De afdeling spreekt met u een dialysedag en -aansluittijd af.
4. De afdeling zorgt op gezette tijden voor maaltijden en iets te drinken
voor u.
5. De medewerkers op de afdeling staan open voor vragen, opmerkingen en suggesties en bespreken deze met u.
6. Eenmaal per week komt de arts bij u langs. Voor dringende zaken kunt u zelf een afspraak maken.
7. Veranderingen in de behandeling, zoals het aanpassen van het streefgewicht, gebeuren in overleg met u en de arts.
8. Het is niet toegestaan verbaal of fysiek geweld te gebruiken.
9. Intimiderend gedrag zoals seksistische opmerkingen en schreeuwen tegen medewerkers en patiënten zijn niet toegestaan.

Waardevolle spullen zijn op de afdeling niet verzekerd. Wij adviseren u deze thuis te laten.

HMC verwacht in het belang van uw behandeling en de veiligheid op de afdeling dat u zich aan deze regels houdt. Als u zich intimiderend of gewelddadig gedraagt, zal de beveiliging van HMC en mogelijk de politie worden ingeschakeld. In zo’n situatie wordt uw behandeling van die dag beëindigd. Het kan ook aanleiding zijn om een ander dialysecentrum voor u te zoeken.

Suggesties, complimenten en klachten

Wij streven er naar uw verblijf op de dialyseafdeling zo comfortabel mogelijk te maken. Uw suggesties, complimenten en klachten helpen ons de zorgverlening en de service te verbeteren. U kunt uw ervaring online met ons delen. U doet dit via ons online patiënttevredenheidsonderzoek. U vindt dit onderzoek op de website:
www.haaglandenmc.nl/contact/waardering

Als u ontevreden bent over uw behandeling of verblijf, kunt u dit met de direct betrokkene of de zorgmanager van de afdeling Dialyse bespreken. Lukt het niet om met de betrokken zorgverlener of de zorgmanager tot een oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht mondeling (telefonisch) en schriftelijk (brief, klachtenformulier en e-mail) indienen.
Het klachtenformulier en informatie over de klachtenfunctionaris vindt u op de website: www.haaglandenmc.nl/klachten.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen of suggesties? Bespreek deze dan met de verpleegkundige.

HMC Westeinde

HMC Westeinde heeft een afdeling voor hemodialyse en peritoneaaldialyse. De dialyseafdelingen bevinden zich op de 5e verdieping. U vindt deze door de blauwe route te volgen.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:    07.30 - 22.00 uur
Zaterdag:        07.30 - 16.00 uur
Zondag:        08.30 - 17.00 uur

Tijdens de openingstijden is de afdeling dialyse telefonisch bereikbaar via: 088 979 21 28. Heeft u dringende vragen, dan kunt u op ieder moment bellen.

Zijn uw vragen niet dringend? Belt u dan bij voorkeur tussen 09.30 - 12.00 uur en tussen 14.00 - 15.30 uur.
Buiten de openingstijden kunt u de dienstdoende verpleegkundige bereiken via het centrale telefoonnummer van HMC: 088 979 79 00.

HMC Antoniushove

HMC Antoniushove heeft een afdeling voor hemodialyse, poliklinische peritoneaaldialyse en training thuisdialyse. U vindt de afdelingen op de 1e verdieping.

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag:    07.30 - 16.00 uur
Zondag:        08.30 - 17.00 uur

Tijdens de openingstijden is de dialyseafdeling telefonisch bereikbaar via: 088 979 40 34. Heeft u dringende vragen, dan kunt u op ieder moment bellen.
Zijn uw vragen niet dringend? Belt u dan bij voorkeur tussen 09.30 - 12.00 uur en tussen 14.00 - 15.30 uur.

Heeft u vragen over de peritoneaaldialyse, dan kunt u contact opnemen met HMC Westeinde via: 088 979 21 28. Bel bij voorkeur tussen 9.30 en 10.00 uur en tussen 13.30 en 14.00 uur. Voor dringende vragen mag u de hele dag bellen.
Buiten de openingstijden kunt u de dienstdoende verpleegkundige bereiken via het centrale telefoonnummer van HMC: 088 979 79 00.

Dialyseafdeling

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis