De Wilhelmina afdeling

Welkom op de Wilhelmina afdeling van HMC Bronovo. Op deze webpagina vindt u informatie over de afdeling. Meer informatie vindt u in de informatiemap die u op iedere patiëntenkamer kunt vinden. Uiteraard kunt u ook terecht bij de verpleegkundige of de secretaresse van de afdeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 82 04

Cijfers

Patiënten per jaar:
2.548 hoofdpijn
3.757 beroerte (CVA/TIA)
5.154 hernia (rug en nek)
1.393 carpaal tunnel syndroom (CTS)
1.861 Parkinson
952 multiple sclerose (MS)
1.933 epilepsie

Over de Wilhelmina afdeling

Welkom op de Wilhelmina afdeling van HMC Bronovo. Op deze webpagina vindt u informatie over de afdeling. Meer informatie vindt u in de informatiemap die u op iedere patiëntenkamer kunt vinden. Uiteraard kunt u ook terecht bij de verpleegkundige of de secretaresse van de afdeling.

De afdeling

De Wilhelmina afdeling is een algemeen interne geneeskundige, longgeneeskundige en neurologische afdeling met 46 bedden. Op de afdeling zijn patiënten opgenomen met aandoeningen aan bijvoorbeeld de nieren, schildklier, en slokdarm. Maar ook met Copd, longontsteking, klaplong en astma en voor de neurologie met CVA, Parkinson, MS en hernia.
Deze patiënten liggen ter observatie, ondergaan diagnostische onderzoeken of krijgen therapie. De afdeling werkt met (leerling) verpleegkundigen onder leiding van een unithoofd.

Bezoektijden

Dagelijks van 15.30 - 16.30 uur en van 18.30 - 19.30 uur.
Extra bezoektijd op zaterdag en zondag van 11.15 - 12.15 uur.

Hoewel we er zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden, kunnen behandelingen en onderzoeken wel eens plaatsvinden tijdens het bezoekuur. In het belang van uw herstel en dat van medepatiënten is het niet toegestaan meer dan twee bezoekers gelijktijdig te ontvangen. Als u bezoek buiten bezoekuren om wilt ontvangen, kunt u dit overleggen met de verpleegkundige en/of secretaresse. Bent u recent opgenomen, dan is het uiteraard wel toegestaan dat er buiten de bezoektijden (nacht)kleding e.d. gebracht wordt.

Artikelen die u wel/niet moet meenemen

Wel meenemen

 • Toiletartikelen;
 • Ochtendjas;
 • Nachtkleding;
 • Ondergoed;
 • Stevige pantoffels en/of schoenen;
 • Dieetadvies (indien van toepassing);
 • Medicijnen die u gebruikt inclusief medicijnlijst.

Niet meenemen

 • Bank- en giropasjes;
 • Grote geldbedragen;
 • Waardevolle voorwerpen en sieraden.

Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies van uw spullen.
Over het algemeen krijgt u tijdens de opname medicijnen uit de ziekenhuisapotheek. Deze worden op vaste tijden verstrekt door de verpleegkundige. Soms zien de geneesmiddelen van het ziekenhuis er qua vorm en kleur anders uit dan u gewend bent. De werking is echter hetzelfde.

Wat betreft uw kleding; het is niet verplicht overdag nachtkleding te dragen. Als uw gezondheidstoestand dit toelaat, kunt u overdag uw dagelijkse kleding dragen.

Verpleegkundige informatie

Voor het verkrijgen van (telefonische) verpleegkundige informatie is de afdeling dag en nacht bereikbaar. Om te voorkomen dat informatie over uw gezondheidstoestand wordt gegeven aan derden, wordt u verzocht twee contactpersonen aan te wijzen. Alleen zij krijgen informatie en van hen wordt verwacht dat zij verdere familie en vrienden op de hoogte houden. De afdeling is te bereiken op onderstaand telefoonnummer: 088 979 82 04

Wij verzoeken de contactpersonen niet tussen 07.15 en 10.15 uur te bellen, omdat de verpleegkundigen dan intensief bezig zijn met de verzorging van de patiënten. Bovendien zijn er later op de dag meer gegevens over de artsenvisite, mogelijke onderzoeken en overplaatsingen beschikbaar. Tevens verzoeken wij om in de avonduren bij voorkeur te bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Tijdens het bezoekuur is het ook mogelijk informatie te verkrijgen. Uiteraard kunt u als patiënt zelf uw familie op de hoogte brengen van hetgeen de arts/verpleegkundige heeft verteld. Verpleegkundigen geven geen medische informatie.

Medische informatie

Zodra u opgenomen bent, valt u onder de verantwoordelijkheid van de zaalarts. De zaalarts zal u van maandag t/m vrijdag in principe ‘s ochtends bezoeken. In het weekend is de werkwijze anders. De zaalarts overlegt dagelijks met de medisch specialist, meestal een internist, neuroloog of longarts. De internist, neuroloog of longarts zal u op de dag van de opname ook zelf bezoeken en loopt eens per week mee met de visite op zaal.

Gedurende de opname krijgt u de gelegenheid uw vragen te stellen tijdens de dagelijkse visite. Als u en/of uw familie een uitgebreider gesprek willen met de arts, dan kunt u dit tijdens kantooruren (telefonisch) regelen met de secretaresse. Zij gaat na wanneer u en de zaalarts een (telefonisch) gesprek kunnen voeren. In het weekend verloopt de communicatie met de arts via de verpleegkundige.

Mantelzorg

Het kan voorkomen dat u als mantelzorger betrokken bent bij de zorgverlening van uw naaste. Mocht u de behoefte hebben deze vorm van zorgverlening voort te zetten in het ziekenhuis, dan bieden wij u daarvoor de ruimte. U kunt met de verpleegkundige de mogelijkheden hiertoe bespreken. Wij willen u er echter nadrukkelijk op attenderen dat u tijdens de ziekenhuisopname niet verplicht bent dezelfde activiteiten te verrichten die u thuis gewend bent te doen. Het kan voor u ook prettig zijn de opnameperiode van u naaste als een periode van rust te zien. Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiemap.

Televisie en internet

U beschikt op de Wilhelmina afdeling over televisie. Aan het gebruik hiervan zijn geen kosten verbonden. Er is ook gratis Wifi aanwezig op de afdeling. U kunt uw mobiele telefoon gewoon gebruiken wanneer u bij ons verblijft. Houdt u hierbij wel rekening met uw medepatiënten.

Ontslag

De zaalarts brengt u op de hoogte van wanneer u met ontslag kunt gaan. In principe hoort u het tijdstip van vertrek minimaal een dag van te voren, maar soms is dit op heel korte termijn. De verpleegkundige voert met u, en indien gewenst met uw naasten, een ontslaggesprek waarbij onder andere uitgelegd wordt hoe de dag van ontslag eruit ziet, welke documenten u meekrijgt en op welke manier vervoer geregeld kan worden. Eventuele adviezen en leefregels zal de verpleegkundige tijdens het ontslaggesprek toelichten.
In principe licht u zelf uw naasten in over het ontslag. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan doet de verpleegkundige dit voor u. Het ontslag vindt meestal plaats tussen 10.00 - 11.00 uur. De zaalarts stelt uw huisarts schriftelijk op de hoogte van het verloop van uw opname en van eventuele bijzonderheden.

Probleem of klacht

Ondanks dat de verpleging zijn/haar uiterste best doet om uw verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te laten verlopen, kan het altijd voorkomen dat u een probleem of een klacht heeft. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke verpleegkundige of met het unithoofd. Op deze manier wordt uw klacht het snelst behandeld. U kunt ook gebruikmaken van de klachtenfolder. Deze vindt u in de informatiemap.

Tot slot

Wij doen ons best om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken en u de zorg te geven die u nodig heeft. Mocht u vragen hebben, stelt u deze dan gerust. Wij helpen u graag.

De Wilhelmina afdeling

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis