De Prédialyse poli

U bent door de medische specialist verwezen naar de Prédialyse poli van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Zowel in HMC Antoniushove als in HMC Westeinde is er een Prédialyse poli. De Prédialyse poli is bedoeld voor patiënten die onder behandeling zijn voor chronische nierziekten, maar nog niet gedialyseerd worden. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de Prédialyse poli en de zorgverleners met wie u te maken krijgt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
ma t/m za van 07.30 - 16.00 uur
zondag van 08.30 - 17.00 uur

HMC Westeinde
ma t/m vr van 07.30 - 22.00 uur
za van 07.30 - 16.00 uur
zo van 08.30 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over de Prédialyse poli

U bent door de medische specialist verwezen naar de Prédialyse poli van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Zowel in HMC Antoniushove als in HMC Westeinde is er een Prédialyse poli. De Prédialyse poli is bedoeld voor patiënten die onder behandeling zijn voor chronische nierziekten, maar nog niet gedialyseerd worden. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de Prédialyse poli en de zorgverleners met wie u te maken krijgt.

De Prédialyse poli

Prédialyse is de periode die voorafgaat aan de dialysebehandeling.
Bij vermindering van de nierfunctie ontstaan er allerlei gezondheidsproblemen. De zorg in deze periode is erop gericht om uw lichaam in een zo goed mogelijke conditie te houden met behulp van medicijnen en een dieet.
U komt regelmatig naar het ziekenhuis voor controle en bloedonderzoek.
Tijdens de prédialyse krijgt u begeleiding van een eigen behandelteam, waarin allerlei zorgverleners vertegenwoordigd zijn. Dit zijn de nefroloog, de dialyseverpleegkundige, een maatschappelijk werker en de diëtist.

Wie werken op de Predialyse poli?

De baliemedewerker/afdelingssecretaresse

Als u naar de Prédialyse poli komt, meldt u zich in HMC Westeinde bij de baliemedewerker op de vijfde etage. In HMC Antoniushove meldt u zich aan bij de afdelingssecretaresse op de eerste etage.
Na afloop van uw afspraak kunt u bij haar een vervolgafspraak maken.

De nefroloog

De nefroloog is een arts die zich heeft gespecialiseerd in nierziekten en dialyse. Voorafgaand aan iedere afspraak bij de arts, moet u in dezelfde week bloed laten prikken op de afdeling Bloedafname. Met dit bloedonderzoek kan de arts uw nierfunctie controleren. De arts bespreekt met u uw nierfunctie, of deze achteruit is gegaan en of de behandeling aangepast moet worden. De arts bespreekt met u wanneer u moet beginnen met dialyse.

De dialyseverpleegkundige

De dialyseverpleegkundige is een verpleegkundige die een vervolgopleiding heeft gevolgd tot dialyseverpleegkundige. Zij geeft u informatie over de verschillende nierfunctievervangende therapieën en bespreekt de mogelijke gevolgen van de keuzes die u maakt. Zij begeleidt u tijdens de prédialyse tot u start met de dialyse of tot de niertransplantatie.

De diëtist

De diëtist is een deskundige op het gebied van voeding en diëten. De diëtist bespreekt met u uw voedingspatroon en kijkt met u of dit aangepast moet worden.
Dit kan betekenen dat u van bepaalde voedingsbestanddelen (zoals eiwitten, koolhydraten, vetten etc.) meer of minder moet nemen om te zorgen dat u in een goede conditie blijft.

De maatschappelijk werker

Als u behoefte heeft aan een gesprek met de maatschappelijk werker, dan kunt u dat aangeven bij de nefroloog of de dialyseverpleegkundige. Met de maatschappelijk werker kunt u uw zorgen of vragen bespreken over bijvoorbeeld het verwerken van de ziekte, de gevolgen voor uw relatie en/of gezin, eenzaamheid, uw baan etc. Ook uw partner en/of kind(eren) zijn welkom bij het gesprek.

Nierfunctievervangende therapieën

In de prédialyse-periode willen wij u zo goed mogelijk voorbereiden op één van de nierfunctievervangende therapieën. Wanneer u start met de therapie, is afhankelijk van de mate waarin uw nierfunctie achteruit gaat. Bij een nierfunctievervangende therapie wordt de functie van uw eigen nieren overgenomen, voor zover dat mogelijk is.

Er zijn verschillende nierfunctievervangende therapieën:

  • Hemodialyse: uw bloed wordt gezuiverd via een kunstnier. Hemo betekent bloed. Hemodialyse kan thuis of op de dialyseafdeling in het ziekenhuis worden gedaan.
  • Peritoneale dialyse of buikspoeling (peritoneaal betekent buik): uw bloed wordt gezuiverd via een vloeistof in de buikholte. De behandeling vindt thuis plaats.
  • Transplantatie: in de prédialyse periode kunt u in aanmerking komen voor transplantatie van een donornier. De donornier kan van een familielid, kennis of van een overleden persoon afkomstig zijn.

U ontvangt hierover nog uitgebreide informatie van de arts en verpleegkundige.

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B is een ernstige infectieziekte die wordt veroorzaakt door het hepatitis B virus. Dit virus dringt door in de levercellen en veroorzaakt daar een ontsteking. Als u behandeld wordt met een nierfunctievervangende therapie, heeft u meer kans om deze infectie op te lopen. Daarom is het van belang dat u zich voor aanvang van de behandeling laat inenten tegen dit virus.
Om na te gaan óf u in aanraking bent geweest met het hepatitis B virus, wordt in de prédialyse fase uw bloed onderzocht. Afhankelijk van de bloeduitslag, krijgt u, verspreid over zes maanden, vier vaccinaties tegen hepatitis B.
De dialyseverpleegkundige geeft u hierover meer informatie.

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft, dan kunt bellen naar Dialyse-afdeling van HMC en vragen naar de prédialyse verpleegkundige.
De afdeling is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur.

  • HMC Antoniushove:     088 979 40 34
  • HMC Westeinde:    088 979 21 28

Voor het verzetten van afspraken of verdere vragen over de polikliniek kunt u bellen naar 088 979 97 00 en vragen naar de polikliniek Interne Geneeskunde.

De Prédialyse poli

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis