De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

Welkom op de Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie van HMC (Haaglanden Medisch Centrum). U bent door uw medisch specialist doorverwezen voor onderzoek of medebehandeling bij de Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie. Via deze webpagina willen we u informeren over de gang van zaken op de polikliniek.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Uw behandelend specialist kan u doorverwijzen. Wij nemen vervolgens contact met u op voor een afspraak.

Locatie

Cijfers

Per jaar
ca. 3.000 patiënten voor een consult
ca. 300 patiënten behandeld bij de Medisch Psychiatrische Unit

Over de Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

Welkom op de Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie van HMC (Haaglanden Medisch Centrum). U bent door uw medisch specialist doorverwezen voor onderzoek of medebehandeling bij de Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie. Via deze webpagina willen we u informeren over de gang van zaken op de polikliniek.

Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

Er zijn verschillende redenen waarom het nuttig kan zijn om een psychiater in te schakelen als u wordt behandeld in het ziekenhuis. Zo kan het hebben van een (chronische) lichamelijke ziekte leiden tot bijkomende klachten als somberheid, angst of piekeren. Ook kan een lichamelijke ziekte, of de behandeling hiervan, leiden tot psychische symptomen. Denk bijvoorbeeld aan geheugenklachten na een herseninfarct, somberheid bij een traag werkende schildklier of druk gedrag bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Afspraak maken

Na verwijzing door uw behandelend medisch specialist nodigen wij u per brief of telefonisch uit voor een afspraak. Het streven is om op een zo kort mogelijke termijn een eerste afspraak in te plannen. Mocht het zijn dat de voor u ingeplande afspraak niet uitkomt, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het secretariaat Ziekenhuispsychiatrie en Medische Psychologie via telefoonnummer:

  • 088 979 42 89 (HMC Antoniushove);
  • 088 979 53 51 (HMC Bronovo);
  • 088 979 24 95 (HMC Westeinde).

Voorbereiding voor het intakegesprek

Neemt u bij het eerste gesprek een actueel medicatieoverzicht mee. U kunt dit opvragen bij uw apotheek.

Diagnostiek en advies

Een arts in opleiding of een psychiater bespreekt de klachten met u in een intakegesprek. Dit eerste gesprek duur over het algemeen 60 minuten.

Wordt u door een arts in opleiding gezien? Dan maakt u aan het einde van de afspraak nog kort kennis met de psychiater die de supervisie heeft.
Na de intake bespreken we de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijkheden voor behandeling met u in een adviesgesprek. De behandelingen die we in het ziekenhuis bieden, duren meestal kort. Ze vinden altijd poliklinisch plaats. Het kan ook zijn dat we u doorverwijzen naar een gespecialiseerde behandelafdeling binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit zal gebeuren wanneer er voor uw aandoening een langdurende, intensieve en/of klinische behandeling noodzakelijk is.
Van elk eerste gesprek maken we een intakeverslag. Hierin staan onder andere de conclusies die zijn getrokken naar aanleiding van het gesprek en wat de eventuele vervolgstappen zijn. Dit intakeverslag sturen we naar uw huisarts.

Behandeling

Psychiatrische behandeling bestaat uit gesprekken, al dan niet gecombineerd met het voorschrijven van medicijnen. Afhankelijk van de klachten kunnen we ook een medisch psycholoog bij de behandeling betrekken. We zullen afspraken zoveel mogelijk combineren met andere afspraken die u heeft in het ziekenhuis. Daardoor proberen we de belasting voor u zo klein mogelijk te houden.

Het beëindigen van de behandeling

Zijn uw psychiatrische klachten behandeld? Of bent u doorverwezen voor een vervolgbehandeling buiten HMC? Dan sluiten wij uw behandeling binnen HMC af. We sturen dan een afsluitende brief naar uw huisarts. Hierin beschrijven wij het verloop van de behandeling en de eindconclusie.

Opleidingsziekenhuis

HMC is een opleidingsziekenhuis. Op de afdeling Ziekenhuispsychiatrie zijn artsen in opleiding tot psychiater en artsen in opleiding tot huisarts werkzaam. Het kan daardoor zijn dat uw behandeling plaatsvindt door een arts in opleiding. Die werkt dan altijd onder de supervisie van een van de psychiaters. Deze psychiater maakt bij het eerste gesprek kennis met u, zodat u ook weet wie de supervisie doet.

Tot slot

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Ziekenhuispsychiatrie en Medische Psychologie.

De telefoonnummers zijn:

  • HMC Antoniushove: 088 979 42 89;
  • HMC Bronovo: 088 979 45 20;
  • HMC Westeinde: 088 979 24 95.

De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis