De hypertensie polikliniek

Behandeling bij hoge bloeddruk

De hypertensie polikliniek in HMC Bronovo en HMC Westeinde biedt specialistische kennis en ruime ervaring voor een behandeling op maat. Vooral jonge mensen met een nieuw ontdekte hypertensie en patiënten met een moeilijk te behandelen hoge bloeddruk (bijvoorbeeld door bijwerkingen van medicijnen) worden verwezen naar de hypertensie polikliniek.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Interne geneeskunde HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde 088 979 43 07

ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over de hypertensie polikliniek

De hypertensie polikliniek in HMC Bronovo en HMC Westeinde biedt specialistische kennis en ruime ervaring voor een behandeling op maat. Vooral jonge mensen met een nieuw ontdekte hypertensie en patiënten met een moeilijk te behandelen hoge bloeddruk (bijvoorbeeld door bijwerkingen van medicijnen) worden verwezen naar de hypertensie polikliniek.

Doel van de hypertensie polikliniek

 • Inzicht geven in de oorzaken van de verhoogde bloeddruk.
 • Een inschatting maken van het risico op hart-, vaat- en nierziekten en diabetes.
 • Instructie geven voor het meten van de bloeddruk thuis.
 • Motivatie en ondersteuning bieden bij het aanpassen van uw leefstijl.
 • Uitleg geven over de werking en bijwerkingen van medicijnen.
 • Af- of bijstellen van de medicatie bij de behandeling van een verhoogde bloeddruk.

Hoge bloeddruk: wat betekent dat?

Ongeveer 30 tot 45 procent van de volwassen bevolking heeft een bloeddruk die hoger is dan 140/90 mmHg. Dit wordt ook wel hypertensie genoemd. Bij veel mensen kruipt de bloeddruk in de loop der jaren ongemerkt omhoog. Door een combinatie van aanleg en leefstijlfactoren zoals stress, overgewicht en zout- en alcoholgebruik, kan de bloeddruk eerder of sterker stijgen. Dit is niet goed voor de gezondheid, omdat een hoge bloeddruk samengaat met een verhoogde kans op hart-, vaat- en nierziekten. De aanpak van hypertensie is daarom niet alleen gericht op verlagen van de bloeddruk, maar ook op het voorkomen van een beroerte, hartritmestoornissen, hartfalen, dementie, blindheid en slechter functioneren van de nieren. De behandeling bestaat uit aanpassingen in uw leefstijl en medicijnen. De uitdaging is om een goede controle over uw bloeddruk te krijgen, met inzet van leefstijl aanpassingen en medicijnen zonder bijwerkingen. Dit lukt het beste als u de regie zoveel mogelijk in eigen handen neemt. Bijvoorbeeld door het meten van de bloeddruk thuis en het zelf bijstellen van de medicijnen.

Voor het eerste bezoek

Voorafgaand aan uw eerste bezoek kan er een bloed- en urineonderzoek nodig zijn. Wanneer dit gewenst is ontvangt u hiervoor een formulier voor het laboratorium bij de uitnodiging van de afspraak. Zou u enkele dagen voor uw afspraak dit onderzoek kunnen laten doen? U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt het onderzoek op alle locaties van HMC laten doen, tenzij anders vermeld staat op het formulier. Soms is ook een ECG (hartfilmpje) gewenst, dit kunt u zonder afspraak laten maken op de poli cardiologie van alle drie de locaties.

Wat neemt u bij uw eerste bezoek mee?

 • Een actueel medicatie overzicht (eventueel via uw apotheek);
 • Een lijst met geneesmiddelen die niet goed werkten of bijwerkingen gaven;
 • Een lijstje met thuis gemeten bloeddrukwaarden.

Het eerste bezoek

Tijdens het eerste bezoek, dat ongeveer 30 minuten duurt, brengt de verpleegkundig specialist of specialist in kaart wanneer de hoge bloeddruk is ontstaan. Ook registreert hij/zij welke factoren van invloed zijn op uw bloeddruk en het risico op hart- en vaatziekten. Hij/zij meet uitgebreid uw bloeddruk en luistert naar uw hart en bloedvaten. Naast deze bevindingen wordt gekeken naar het bloed en urineonderzoek en het eventuele hartfilmpje. Aan het eind van het bezoek wordt een behandelplan opgesteld. Dit spreken we met u door.

Voorlichting

Een hoge bloeddruk is vaak met medicijnen te verlagen. Maar om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen is het belangrijk om de leefstijl aan te passen. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld: afvallen, stoppen met roken, zoutgebruik verlagen, etc. U krijgt instructie over het meten van de bloeddruk thuis.

Wilt u vast wat meer te weten komen over de bloeddruk, hypertensie en thuis bloeddruk meten, dan kunt u thuis de video bekijken. U vindt deze video op de website van het ziekenhuis onder Hypertensie polikliniek of op youtube als u in de zoektermen: bloeddruk, hypertensie en thuis meten invult.

Wij geven een persoonlijk advies voor het aanpassen van uw leefstijl en bespreken de voordelen van verandering. Hierbij houden we rekening met uw persoonlijke voorkeuren.

Medicatie

Bij sterk verhoogde bloeddruk of onvoldoende resultaat van de leefstijl veranderingen adviseren wij u om medicijnen tegen de hoge bloeddruk in te nemen. De keuze van de medicijnen is afhankelijk van de hoogte van de bloeddruk, uw leeftijd, ziektegeschiedenis en het gebruik van andere geneesmiddelen. Het kan even zoeken zijn naar de best passende combinatie met een goed effect op de bloeddruk zonder vervelende bijwerkingen. Goede (zelf-) controle van de bloeddruk is daarvoor belangrijk

Controle

Na dit eerste bezoek krijgt u afwisselend afspraken met de verpleegkundig specialist en de internist. U meet iedere maand uw bloeddruk. Op basis van het effect en eventuele bijwerkingen, stellen we waar nodig de medicatie bij. Ongeveer zes weken na het eerste bezoek voeren we vaak een 24 uurs-meting uit. Daarbij meten we ook uw bloeddruk ’s nachts. U blijft meestal onder behandeling totdat de bloeddruk en de andere risicofactoren voor hart-, vaat- en nierziekten onder controle zijn. Daarna neemt uw huisarts of verwijzend specialist de behandeling goed geïnformeerd weer over.

Praktische informatie

Mocht u tijdens uw behandeling tussentijds vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot de verpleegkundig specialist.
Uw huisarts of specialist verwijst u naar de hypertensie polikliniek. Met deze verwijzing plant het secretariaat een afspraak voor u in. De spreekuren zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. De hypertensie polikliniek is onderdeel van de polikliniek Interne Geneeskunde van HMC en bereikbaar via telefoonnummer 088 979 43 07. Voor uw behandeling kunt u kiezen voor de locaties HMC Bronovo en HMC Westeinde.

De hypertensie polikliniek

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis