De gebroken heup

Opname, operatie, ontslag en polikliniek

U heeft uw heup gebroken. Een ingrijpende gebeurtenis, die langdurige zorg behoeft. U wordt opgenomen in HMC Westeinde. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van heupfracturen en opereren meer dan 500 heupfracturen per jaar. Op de Spoedeisende Hulp (SEH) worden al uw gegevens zorgvuldig in kaart gebracht. Vervolgens wordt door de traumachirurg of de orthopeed een plan gemaakt voor uw behandeling. Als alle voorbereidingen getroffen zijn, wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling C11, die onderdeel is van ons gespecialiseerde heupfractuurcentrum (HFC). De operatie vindt meestal binnen 24 uur plaats (tenzij er bijzondere omstandigheden zijn) door een ervaren team van specialisten.

Afspraak & Contact

Heupfractuurcentrum; afdeling C11 (11e etage) 088 979 2192
HMC Westeinde, Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag

Dienstdoende afdelingsarts te bereiken via de afdelingssecretaresse van C11

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over de gebroken heup

U heeft uw heup gebroken. Een ingrijpende gebeurtenis, die langdurige zorg behoeft. U wordt opgenomen in HMC Westeinde. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van heupfracturen en opereren meer dan 500 heupfracturen per jaar. Op de Spoedeisende Hulp (SEH) worden al uw gegevens zorgvuldig in kaart gebracht. Vervolgens wordt door de traumachirurg of de orthopeed een plan gemaakt voor uw behandeling. Als alle voorbereidingen getroffen zijn, wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling C11, die onderdeel is van ons gespecialiseerde heupfractuurcentrum (HFC). De operatie vindt meestal binnen 24 uur plaats (tenzij er bijzondere omstandigheden zijn) door een ervaren team van specialisten.

Op deze webpagina vindt u informatie over:

 • De breuk
 • De Spoedeisende Hulp
 • De verpleegafdeling
 • De operatie
 • Aandachtspunten na de operatie
 • Het ontslag
 • De heupfractuurpolikliniek
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Belangrijke adressen en telefoonnummers

Alle aspecten van de ziekenhuisopname, de operatie en het revalidatietraject kunt u rustig op deze webpagina nalezen. Wij wensen u alvast een voorspoedig herstel.

De breuk

Welk type breuk heeft u?

Op de Spoedeisende Hulp zijn röntgenfoto’s van uw heup gemaakt, die laten zien welk type breuk u heeft.

h0008_1.jpg

A. Pal onder de kop.
B. In de hals onder de kop.
C. Tussen het binnenste en buitenste uitsteeksel van uw bovenbeen
D. Onder het binnenste en buitenste uitsteeksel van uw bovenbeen
E. Alleen een deel van het buitenste uitsteeksel van het bovenbeen
F. Alleen een deel van het binnenste uitsteeksel van het bovenbeen


 De breuk die u heeft, komt het meest overeen met type (omcirkelen door de arts):

A B C D E F


Welk soort operatie vindt er plaats?

Het type breuk, uw leeftijd, uw mobiliteit en uw algemene conditie bepalen voor welke operatie u in aanmerking komt.
De vijf meest voorkomende operaties staan hieronder afgebeeld:

A Drie holle schroeven in de kop (CHS).
B Een plaat tegen het bot met een grote schroef in de kop (DHS).
C Een pen in de mergholte met een spiraal in de kop (PFNA).
D Een vervanging van de kop van het bovenbeen (KHP).

E

Een vervanging van de kop van het bovenbeen en de kom van het bekken (THP).

gebroken_heup.jpg


De operatie die waarschijnlijk bij u gaat plaatsvinden, is (omcirkelen door de arts):

A B C D E


Het kan zijn dat de traumachirurg of orthopeed tijdens de operatie toch voor een andere operatie kiest. Na de operatie zal worden uitgelegd waarom er voor een andere techniek is gekozen.

De Spoedeisende Hulp

Wij proberen uw verblijf op de Spoedeisende Hulp zo kort mogelijk te houden. Voordat we u naar de verpleegafdeling kunnen overplaatsen, zijn er echter een aantal voorbereidingen noodzakelijk.

Deze voorbereidingen zijn:

 • Röntgenfoto’s: Er worden minstens drie foto’s gemaakt van uw heup. Als het nodig is, wordt er ook een foto van de borstholte gemaakt om de longen te beoordelen.
 • Bloedonderzoek: Wij nemen bloed bij u af om een aantal belangrijke bloedwaarden te bepalen. Indien u bloedverdunnende middelen gebruikt, wilt u dit dan a.u.b. aan de arts doorgeven? De bloedwaarden moeten bekend zijn voordat u geopereerd kan worden.
 • Hartfilmpje/ECG: Bent u 60 jaar of ouder of heeft u een voorgeschiedenis van hartklachten? Dan maken we een hartfilmpje dat de anesthesist of de cardioloog voor de operatie zal beoordelen.
 • Infuus: We brengen een infuus aan in een van de aderen van uw arm. Dit gebruiken we voor de toediening van vocht en medicijnen. Vlak voor de operatie dienen we u een dosis antibiotica toe om infectie van de operatiewond te voorkomen. Als u allergisch bent voor antibiotica of andere geneesmiddelen, dan willen wij dat graag van u weten.
 • Katheter: In de blaas brengen we een slangetje (katheter) in. Daardoor hoeft u voor, tijdens en na de operatie niet uit bed te komen om te plassen. Aan de katheter bevestigen we een opvangzakje, waarmee wij de urineproductie in de gaten kunnen houden.
 • Pijnstilling: Door een eenvoudige prik in de aangedane lies (FICB) met een plaatselijk verdovend middel kunnen we snel en langdurig de pijn bestrijden. Een voordeel hiervan is dat u minder pijnstillers nodig heeft die uw bewustzijn kunnen beïnvloeden. Het plaatsen van een FICB-blok is niet op elk moment van de dag mogelijk, waardoor er gekozen wordt voor een andere wijze van pijnstilling.
 • Medicatie: Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico’s bij opname in het ziekenhuis. Daarom besteden wij veel aandacht aan het identificeren en voorkomen van medicatie fouten door gezamenlijke controle en overleg met andere zorgverleners (apotheek) tijdens het opnameproces.
 • Reanimatiebeleid: De kans dat er tijdens of na de operatie iets misgaat, is uitermate klein. Toch willen we bij sommige patiënten van tevoren weten of u in het geval van een calamiteit gereanimeerd wilt worden. Veel mensen hebben daar een duidelijke mening over en die willen wij graag respecteren.
 • Vragenlijsten: De verpleegkundige zal een aantal vragenlijsten met u doornemen om uw lichamelijke en geestelijke gezondheid in kaart te brengen. Dit is noodzakelijk om vroegtijdig een geschikt revalidatietraject voor u uit te kunnen stippelen.

Spullen die u nodig heeft

Vraag uw familie of uw contactpersoon om de volgende spullen voor u op te halen:

 • Een geldig legitimatiebewijs ( u mag dit zo nodig weer meegeven naar huis);
 • Een geldige zorgverzekeringspas;
 • Ondergoed, nachtkleding en kamerjas;
 • Pantoffels (geen slippers) en stevige schoenen;
 • Gemakkelijke kleding voor overdag;
 • Toiletspullen (handdoeken en washandjes zijn niet noodzakelijk);
 • Medicijnen die u thuis gebruikt (in de originele verpakking) of een uitdraai van de apotheek met het overzicht van de medicatie die u thuis gebruikt (AMO = actueel medicatieoverzicht);
 • Elleboogkrukken (die kunt u huren bij een thuiszorgwinkel).

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk als u uw eigendommen kwijtraakt. Laat daarom geld en andere waardevolle spullen (zoals sieraden) naar huis brengen. U heeft wel contant geld nodig op de dag van vertrek uit het ziekenhuis om de taxikosten van de rolstoeltaxi mee te voldoen (± 50 euro). Dit kunt u een dag voor ontslag laten opbergen in een kluisje op de verpleegafdeling.

De verpleegafdeling C11

Zodra u op de verpleegafdeling bent, zal een verpleegkundige een aantal medische en een aantal algemene vragenlijsten met u doornemen. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Opname

Allereerst zal een opnamegesprek met u worden gevoerd. In dit gesprek komen naast medische zaken, ook andere zaken aan bod, zoals uw contactpersoon, uw woonsituatie en uw mobiliteit voordat u uw heup brak. De verpleegkundige controleert of uw gegevens compleet zijn en of alle noodzakelijke maatregelen voor de opname en de operatie getroffen zijn. Denk hierbij aan het bloedonderzoek, het inbrengen van de urinekatheter, de juiste pijnstilling, etc. De verpleegkundige zal u binnen 24 uur aanmelden bij het transferbureau, dat verantwoordelijk is voor het organiseren van de nazorg na de operatie.

Acute verwardheid (delier)

Een deel van de patiënten met een gebroken heup kan in de war raken door de ziekenhuisopname, door de operatie, de narcose, of door het gebruik van pijnstillers. We noemen deze acuut optredende verwardheid: delier. Met behulp van een vragenlijst bepaalt de verpleegkundige of u een verhoogd risico heeft op delier. Als u een verhoogd risico heeft, zal er drie keer per dag een aparte scorelijst worden bijgehouden, waarmee wij een delier vroegtijdig kunnen herkennen.

Voedingstoestand

Een goede voedingstoestand is van groot belang voor het herstel na de operatie. De verpleegkundige zal een vragenlijst met u doornemen om te controleren of u ondervoed bent of dat u een verhoogd risico heeft op ondervoeding. Als dit het geval is, krijgt u energieverrijkte en eiwitrijke voeding aangeboden en zal de diëtiste bij u langskomen.

Doorliggen (decubitus)

Wie lang in bed ligt of op een stoel zit, heeft kans op het ontwikkelen van doorligplekken of –wonden (= decubitus). Deze wonden genezen moeilijk en kunnen heel diep zijn. Wij willen samen met u proberen om deze wonden te voorkomen. De verpleegkundigen controleren uw huid elke dag en passen maatregelen toe om verhoogde druk op de huid te voorkomen. Ook hier is een webpagina over beschikbaar.

Valpreventie

Wij gebruiken een scorelijst om te zien of u een verhoogd risico heeft op vallen. Als u een verhoogd risico heeft, wordt er i.o.m. de fysiotherapie een loophulpmiddel voor u geregeld of schakelen we een internist ouderengeneeskunde voor u in. U krijgt daarnaast een webpagina over valpreventie.

Voorbereidingen op de operatie

Voordat u wordt geopereerd, zijn er een aantal voorbereidingen noodzakelijk. Deze voorbereidingen bestaan uit:

 • U krijgt speciale operatiekleding aan.
 • Geef a.u.b. uw juwelen, horloge en andere kostbaarheden af aan uw contactpersoon.
 • Als u een kunstgebit of losse elementen heeft (bijvoorbeeld een brug of een plaatje), mag u die niet inhouden. Voor de operatie zal de verpleegkundige u vragen deze veilig op te bergen.
 • De tijd dat u nuchter moet zijn voor de operatie willen we zo kort mogelijk houden zodat u nog zo lang mogelijk kan eten en drinken.
 • De volgende vuistregels gelden voor alle patiënten:
  • Vrij eten en drinken tot 6 uur preoperatief.
  • Vrij helder vloeibaar tot 2 uur preoperatief.
  • Daarnaast wordt er bijgevoed met Nutridrink en Preop-dranken. Deze dranken ontvangt u van de zorgondersteuners of verpleegkundigen.
  • Niets eten en drinken (nuchter) 2 uur voor de operatie. U wordt bijvoorbeeld om 12.00 uur geopereerd. Dan mag u om 10.00 uur niets meer eten of drinken. Zelfs de kleinste hoeveelheid drank of eten leidt tot minstens 6 uur uitstel van de operatie. Als u de volgende dag geopereerd wordt, mag u vanaf 24.00 ’s-nachts niets meer eten of drinken.
 • Bepaalde medicijnen mag u innemen met een slok water. Vraag dit eerst aan de verpleging of de zaalarts om teleurstellingen te voorkomen.

De operatie

U krijgt verdoving van de anesthesist voor de operatie. De anesthesist zal samen met u bepalen welke verdoving voor u het meest geschikt is. Voor een heupoperatie bestaan twee verschillende soorten verdoving:

 • Regionale verdoving met een ruggenprik.
 • Algehele verdoving, ook wel narcose genoemd.

Regionale verdoving met een ruggenprik

Voordat u een ruggenprik krijgt, dienen wij eerst via het infuus een kortwerkend slaapmiddel toe. Daardoor voelt u zo goed als niets van de ruggenprik. Na het plaatsen van de ruggenprik wordt u vrijwel meteen weer wakker en heeft u tijdelijk geen gevoel in uw onderlichaam. Tijdens de operatie blijft u bij kennis. U kunt alles om u heen horen en zien. Als u dit onplezierig vindt, kan de anesthesist u een slaapmiddel geven. U valt dan in een oppervlakkige slaap en merkt weinig tot niets van de operatie. Voordat we met de operatie beginnen, testen we altijd eerst uitvoerig of de ruggenprik goed werkt.

Na de operatie:

 • Kan het zijn dat u misselijk bent en dat u moet overgeven. Laat het ons direct weten, wij hebben goede medicijnen tegen de misselijkheid.
 • Kan het gebeuren dat u uw onderlichaam gedurende langere tijd niet goed kunt bewegen. Wees niet ongerust, dit is normaal en dit gaat na een paar uur vanzelf weer over.

Algehele verdoving (narcose)

Bij een algehele verdoving brengt de anesthesist via het infuus medicijnen in de bloedbaan. U valt daardoor binnen een minuut in een diepe slaap. Tijdens de operatie wordt u beademd via een plastic pijpje in de luchtweg, dit is volkomen veilig.

U merkt door de narcose niets van de operatie en u wordt pas na de ingreep wakker. Meestal bevindt u zich dan al op de uitslaapkamer. De meeste mensen hebben het gevoel dat ze direct na het in slaap vallen weer wakker zijn geworden. In werkelijkheid zijn er een paar uur verstreken.

Na de operatie:

 • Kan het zijn dat u gedurende langere tijd slaperig bent. Dit gaat vanzelf over.
 • Bent u mogelijk misselijk en moet u misschien overgeven. Laat het ons direct weten, wij hebben goede medicijnen tegen de misselijkheid.
 • Heeft u wellicht een pijnlijk gevoel in uw keel. Dit komt door het bovengenoemde plastic buisje. Dit gaat vanzelf weer over.

De operatie

Uw operatie zal afhankelijk van het type breuk en het soort operatie tussen de 1½ en 3 uur in beslag nemen. Na de operatie brengt u een aantal uren op de uitslaapkamer door. ’s Avonds en ’s nachts gebruiken we de Intensive Care als uitslaapkamer. Schrik hier dus niet van. Het is niet ongewoon dat het vijf uur of langer duurt voordat u terug bent op de afdeling. Bij sommige patiënten besluiten we om na het verblijf op de uitslaapkamer nog een aantal extra controles uit te voeren. We brengen u daarvoor dan naar de Intensive Care. Of dit nodig is, is niet altijd voor de operatie bekend.

Aandachtspunten na de operatie

Communicatie

Na de operatie wordt uw contactpersoon door de traumachirurg of de orthopeed gebeld over hoe de operatie is verlopen. Zodra uw gezondheidstoestand stabiel is, wordt u naar de verpleegafdeling gebracht en zal uw contactpersoon door de verpleegkundige worden gebeld zodra u terug bent op de afdeling.
De volgende ochtend zal de chirurg of de zaalarts bij u langskomen. Hij of zij zal u vertellen hoe de operatie precies is verlopen en welk revalidatietraject u mag verwachten.
Uw contactpersoon kan ook zelf bij de verpleegkundigen van de afdeling informeren hoe het met u gaat (liefst na 11.00 uur ’s ochtends). De verpleegafdeling bevindt zich op de 11e etage van HMC Westeinde en is te bereiken op het telefoonnummer: 088 979 21 92. Het bezoekuur is van 15.30-19.30 uur.

Controles

We kijken op de verpleegafdeling naar het wondverband om te zien of de wond heeft doorgelekt. Ook voeren we regelmatig controles uit van uw bloeddruk, polsfrequentie, temperatuur en eventueel uw urineproductie. De dag na de operatie wordt er standaard bloed bij u geprikt. Als uw heupkop is vervangen door een prothese wordt de dag na de operatie een controle foto van de heup gemaakt. Als uw heupkop is gespaard, zijn er tijdens de operatie al controle foto’s gemaakt.

Pijnstilling

Heeft u pijn na de operatie? Wacht dan niet en meld dit direct bij de verpleegkundige. U krijgt dan extra pijnstilling toegediend. Voor uw herstel en uw revalidatie is het belangrijk dat u zo min mogelijk pijn heeft. De verpleegkundigen komen minimaal drie keer per dag bij u langs om de ernst van uw pijn vast te leggen. Indien nodig vaker.
Zij zullen u vragen om uw pijn een cijfer tussen 0 en 10 te geven, waarbij 0 geen pijn betekent en 10 de ergst denkbare pijn. U kunt nooit een verkeerd cijfer geven, het is immers altijd persoonlijk hoeveel pijn u ervaart.

Doorliggen (decubitus)

Het is zeer belangrijk om te proberen doorligwonden te voorkomen. Deze wonden hebben een slechte genezing. U kunt ook zelf een steentje bijdragen aan het voorkomen hiervan:

 • Probeer goed te eten en te drinken.
 • Leg een kussen onder uw onderbeen, zodat uw hiel vrij ligt van de ondergrond.
 • Probeer regelmatig van houding te veranderen (in bed en op de stoel).
 • Gebruik zeep zonder parfum.
 • Til uw billen op als u gaat verzitten, probeer niet te schuiven in bed.

Verwardheid (delier)

Veel oudere mensen kunnen door de breuk, de opname, de pijn of de medicatie in de war raken. We noemen deze acute verwardheid een delier. U kunt hierdoor anders reageren dan normaal en uw situatie oncomfortabel of zelfs als bedreigend ervaren. We zullen in dat geval de ziekenhuispsychiater raadplegen. Hij of zij zal op zoek gaan naar een eventuele onderliggende oorzaak van het delier en u eventueel met medicijnen behandelen.

Misselijkheid

Bent u misselijk? Zeg dit tegen de verpleegkundige. Zo nodig zal de zaalarts medicijnen tegen de misselijkheid voorschrijven.

Internist ouderengeneeskundige

Als u 70 jaar of ouder bent, komt de internist ouderengeneeskunde van het geriatrische behandelteam bij u langs. Dit team is gespecialiseerd in de zorg voor oudere patiënten. De internist ouderengeneeskunde zal u controleren op geestelijke en lichamelijke gezondheid, zoals botontkalking (osteoporose), delier, medicatie, vitaminegebrek en nog vele andere zaken.

Bezoek van vrijwilligers

In HMC geven getrainde vrijwilligers extra aandacht aan kwetsbare oudere patiënten. Veel ouderen lopen tijdens de opname het risico verward te raken of fysiek achteruit te gaan. Dit is deels te voorkomen door ouderen intensiever te begeleiden en te stimuleren. De vrijwilligers worden ingezet op verzoek van de verpleegkundigen en/of het geriatrisch behandelteam. Een vrijwilliger komt bijvoorbeeld langs om een praatje met u maken, samen met u eten of een spelletje met u doen.

Wat u zelf kunt doen voor een optimaal herstel

Probeer goed te eten en te drinken:
Het is belangrijk dat u na een operatie goed eet. Als dat niet lukt of als u in de afgelopen tijd bent afgevallen, komt de diëtiste bij u langs.

 • Drink anderhalve liter per dag:
  • U heeft veel vocht nodig na de operatie. Via het infuus krijgt u extra vocht binnen, maar ook nadat we het infuus hebben verwijderd, is het belangrijk dat u verdeeld over de dag minimaal anderhalve liter drinkt. Vindt u het moeilijk om genoeg te drinken? Neem dan een literfles en vul die met water. Drink de fles verdeeld over de dag leeg. Samen met de kopjes thee of koffie die u drinkt, komt u dan op een totaal van anderhalve liter.
 • Probeer zoveel mogelijk uit bed te komen:
  • U hoeft overdag niet in bed te blijven. Het is zelfs beter voor uw herstel als u zo snel mogelijk uit bed komt. De verpleegkundige en de fysiotherapeut zullen u hierbij helpen. U kunt bijvoorbeeld aan tafel eten of lezen.

Fysiotherapie op de afdeling

In de meeste gevallen mag u de heup al op de eerste dag na de operatie weer volledig belasten. Als dit niet het geval is, krijgt u dat van de zaalarts te horen. Het is belangrijk dat uw heupgewricht soepel blijft en dat uw spieren weer sterk worden. U moet daarom veel oefenen en u heeft daar professionele begeleiding van een fysiotherapeut bij nodig. De fysiotherapeut komt op de eerste dag na de operatie al bij u langs, ook in het weekend.

De eerste dag

 • De fysiotherapeut komt bij u langs en stelt u een aantal vragen over uw mobiliteit en uw dagelijkse functioneren van vóór het optreden van de breuk.
 • Hij of zij helpt u met het op de bedrand zitten, geeft u beenoefeningen op bed en kijkt of u al naast het bed kunt staan. Als dit lukt, zal worden geprobeerd om onder begeleiding een aantal passen te maken en in een stoel naast het bed plaats te nemen.
 • De fysiotherapeut vertelt u welke oefeningen u de komende dagen zelf in bed en op de stoel kunt doen. Deze oefeningen zijn erg belangrijk voor de beweeglijkheid van uw heup. Ze helpen u ook om uw spieren sterker te maken. U moet deze oefeningen drie tot tien keer per dag zelfstandig herhalen.

De tweede dag

 • U wordt naar de oefenzaal op de eerste etage gebracht. Daar probeert u samen met de fysiotherapeut een stukje te lopen in de loopbrug.
 • Als het in de loopbrug goed gaat, start u met onder begeleiding lopen met behulp van een looprek, rollator of twee elleboogkrukken.
 • Als u thuis trappen heeft, zal ook het traplopen met u worden geoefend.
 • De fysiotherapeut schrijft een overdracht voor de fysiotherapeut thuis of van het verpleeghuis. U zult ook thuis of in het verpleeghuis onder begeleiding van een fysiotherapeut blijven oefenen.

De derde dag

Bent u op de derde dag nog niet ontslagen uit het ziekenhuis? Dan doet u dezelfde oefeningen als op dag twee, eventueel aangevuld met fietsoefeningen op de trapfiets.

Het ontslag

Het transferpunt

De nazorgaanvraag
Als er geen complicaties optreden, wordt u op de derde dag na de operatie uit het ziekenhuis ontslagen. We bereiden uw ontslag vroegtijdig voor. De verpleegkundige van de afdeling vult binnen 24 uur na opname samen met u en/of uw contactpersoon de nazorgaanvraag in. Hiermee proberen wij inzicht te krijgen in uw sociale situatie, uw thuissituatie en de mate van zelfredzaamheid die u had voor de opname.

De transferverpleegkundige
Na de operatie komt een verpleegkundige van het transferpunt bij u langs. De transferverpleegkundige bespreekt aan de hand van de nazorgaanvraag samen met u - en indien nodig uw contactpersoon - welke zorg u nodig heeft na ontslag uit het ziekenhuis. Dit gesprek vindt plaats nadat de fysiotherapeut bij u langs is geweest. Op die manier is er beter zicht op uw revalidatiemogelijkheden.

De volgende punten komen tijdens het gesprek met de transferverpleegkundige aan de orde:

 • Welke zorg heeft u nodig wanneer u het ziekenhuis mag verlaten?
 • Is er mantelzorg voor u beschikbaar? Het gaat hierbij om hulp die u kunt krijgen door iemand uit uw directe sociale omgeving. Dit kan uw contactpersoon zijn of iemand anders die betrokken kan worden bij uw verzorging.
 • Ontving u al andere vormen van zorg voordat u de heup brak, zoals thuiszorg?

Afhankelijk van uw situatie wordt bepaald voor welke vorm van nazorg u in aanmerking komt. Dat kan zijn:

 • Thuiszorg: meestal gaat het dan om ondersteuning bij de persoonlijke verzorging, zoals wassen en aan- en uitkleden. Mocht dit nodig zijn dan kan de thuiszorg ook ingezet worden voor het verzorgen van wonden, aantrekken van steunkousen, het geven van medicatie en tal van andere vormen van zorg.
 • Opname in een verpleeghuis: Soms is (tijdelijke) opname noodzakelijk. U wordt dan in een verpleeghuis geplaatst dat specifiek gericht is op revalidatiezorg bij ouderen met een heupfractuur. De opname is vooral gericht op het herstel van uw zelfredzaamheid en op begeleiding terug naar huis.
 • Zorghotel, maaltijdvoorzieningen, alarmering en hulpmiddelen. De transferverpleegkundige kan u adviseren op het gebied van allerlei voorzieningen. Wij voorzien u desgevraagd van informatie(webpagina’s), wij kunnen deze voorzieningen helaas niet voor u aanvragen.

Contactgegevens
De transferverpleegkundige beantwoordt graag alle vragen die u heeft over het traject na de ziekenhuisopname. Het transferpunt regelt de nazorg voor alle ziekenhuispatiënten. Voor vragen of meer informatie kunt u of uw contactpersoon contact opnemen met het transferbureau via telefoonnr.:
088 979 83 79 of via e-mailadres: transfer@haaglandenmc.nl

De verpleegkundige

Het ontslaggesprek
Op de dag dat u met ontslag gaat, hebben u en/of uw contactpersoon een ontslaggesprek met een verpleegkundige. U krijgt dan informatie over de nacontroles, uw medicatie, een medicijnlijst en u krijgt brieven mee voor andere zorgverleners. Misschien hebben u of uw contactpersoon nog vragen? Stel ze gerust tijdens het ontslaggesprek, u kunt u vraag hieronder aankruisen.

Vragen ontslaggesprek
Geheugensteuntje. Kruis hieronder de vragen aan, die u wilt bespreken tijdens het ontslaggesprek.
☐ Wat mag ik wel en niet doen met mijn heup?
☐ Hoe zwaar mag ik mijn de heup belasten?
☐ Wat kunt u thuis doen als u pijn heeft?
☐ Bij welke klachten moet u contact opnemen met het ziekenhuis?
☐ Met welke afdeling en hoe?
☐ Welke nieuwe medicijnen krijg ik en waarom?
☐ Welke bijwerkingen hebben mijn medicijnen?
☐ Wanneer moet u terugkomen voor nacontrole op de polikliniek?
☐ Schrijf hieronder eventuele andere vragen op:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Medicijnen

De zaalarts schrijft medicijnen voor die u na uw ontslag uit het ziekenhuis moet gebruiken. Gaat u naar huis dan krijgt u de recepten mee en kan uw mantelzorger bij uw eigen apotheek de medicatie ophalen. Of u kunt de medicatie ophalen bij de apotheek in de centrale hal van HMC Westeinde. Wordt u overgeplaatst naar een revalidatie- of verpleeghuisinstelling dan ontvangt u daar de medicatie.

Contant geld

Voor het ontslag vanaf de afdeling naar huis of naar een verpleeghuis, belt de verpleegkundige een rolstoeltaxi voor u. Voor dit vervoer moet u contant betalen. U dient ervoor te zorgen dat u op de dag voor ontslag € 50,- contant geld heeft om de rolstoeltaxi te betalen (voor de regio Den Haag). Voor een rolstoeltaxi buiten Den Haag zijn de kosten meer dan €50,-. Dit geld kunt u tijdelijk laten opbergen in een kluis op de verpleegafdeling.

Vragen en adviezen

Heeft u nog vragen, begrijpt u iets niet of loopt er iets anders dan u had verwacht? Houdt het dan niet voor u, maar laat het ons weten. We geven u graag antwoord en lossen ook graag een probleem voor u op. Na uw ontslag uit het ziekenhuis is het belangrijk dat u:

 • Goed eet en drinkt.
 • Bij pijn of complicaties contact opneemt met de verpleegafdeling
 • (telefoonnummer 088 979 21 92).
 • Goed oplet dat u geen doorligwonden krijgt.
 • Uw oefeningen regelmatig en goed uitvoert.

De heupfractuurpolikliniek

Wie

Na ontslag uit het ziekenhuis gaat u revalideren in een verpleeghuis of - in sommige gevallen - thuis. Om te controleren of de genezing van uw fractuur voorspoedig verloopt en of uw revalidatie op schema ligt, zien wij u graag terug op onze speciale heupfractuurpolikliniek. Alleen patiënten die revalideerbaar zijn en fysiek in staat om de poli te bezoeken, worden door ons op de heupfractuurpolikliniek zorgvuldig gecontroleerd, de overige patiënten worden nagekeken door de huisarts of de verpleeghuisarts (= de specialist Ouderengeneeskunde).

Wanneer

De controles op de heupfractuurpolikliniek vinden 6 weken, 3 maanden en 1 jaar na de heupfractuur plaats. U krijgt van de afdelingssecretaresse de eerste twee afspraken op een afspraakkaart mee. Vooraf aan de afspraak wordt u mogelijk verzocht om eerst een röntgenfoto van de heup te laten maken op de afdeling radiologie. Dit staat dan genoteerd op uw afsprakenkaart.

Wat

Op de heupfractuurpolikliniek wordt u gezien door meerdere specialisten:

 • De doktersassistente neemt enkele vragenlijsten af over uw functioneren in het dagelijks leven, uw kwaliteit van leven, en over eventuele bezorgdheid die u heeft om te vallen.
 • De fysiotherapeut neemt enkele fysieke testen bij u af en verricht lichamelijk onderzoek om te kijken hoe de functie en de kracht van uw heup is hersteld en of uw evenwicht/balans in orde is. Eventueel krijgt u adviezen mee voor de fysiotherapeut waarbij u onder behandeling bent.
 • De internist ouderengeneeskunde kijkt naar het risico op botontkalking, uw medicijngebruik, uw sociale omstandigheden en bespreekt uw thuissituatie.
 • De traumachirurg/-orthopeed kijkt naar de wond- en botgenezing, de controle foto’s en naar eventuele complicaties.
 • Deze onderzoeken zijn nodig om een zo goed mogelijk beeld van u te krijgen en u verder te kunnen helpen met uw revalidatie. De hoge leeftijd van veel patiënten met een gebroken heup speelt daarbij een belangrijke rol. Het polikliniekbezoek duurt bij elkaar ongeveer twee uur.

Waar

De heupfractuurpolikliniek bevindt zich niet in HMC Westeinde, maar in het Gezondheidscentrum Hubertusduin naast HMC Bronovo. Als u via de hoofdingang van HMC Bronovo naar buiten loopt, ziet u het gebouw aan uw linkerhand. Meldt u zich a.u.b. bij de polikliniek ouderengeneeskunde, route 107, begane grond.

Wetenschappelijk onderzoek

HMC Westeinde is gespecialiseerd in de behandeling van heupfracturen. Wij doen ook veel onderzoek naar de beste behandeling van heupfracturen. Wellicht zal aan u gevraagd worden of u bereid bent om mee te doen aan een van deze onderzoeken. U bent hier niet toe verplicht.

Ook als u niet aan een specifiek onderzoek deelneemt, worden de gegevens van uw behandeling gebruikt voor kwaliteitsregistratie en onderzoek. Tevens wordt restmateriaal, zoals bloed na de medische doeleinden, bewaard. Alle gegevens die wij hiervoor verzamelen worden eerst geanonimiseerd, zodat deze nooit tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Als u niet wilt dat uw anonieme gegevens voor onderzoek worden gebruikt, kunt u dat bij voorkeur schriftelijk aan een van de verpleegkundigen of artsen doorgeven. Dan maken wij daar een aparte notitie van. Uw data worden dan niet in onze database opgenomen. Uw keuze zal op geen enkele manier uw behandeling beïnvloeden.

Belangrijke adressen en telefoonnummers

 • Afdeling C11

HMC Westeinde, elfde etage, telefoonnummer 088 979 21 92.
Bezoektijden dagelijks 15.30 - 19.30 uur.

Maximaal twee bezoekers per patiënt. Bezoek buiten de bezoektijden graag alleen in overleg met de verpleging.

 • Afdeling Fysiotherapie

HMC Westeinde, tweede etage, route rood, telefoonnummer 088 979 23 23.
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur.

 • Afdeling Spoedeisende Hulp (SEH)

HMC Westeinde, telefoonnummer 088 979 44 45.
Geopend 24 uur per dag.

 • Intensive Care

HMC Westeinde, derde etage, telefoonnummer 088 979 21 19
Telefonische bereikbaarheid:
24 uur per dag. Belt u echter bij voorkeur niet tijdens de verpleegkundige overdracht op de volgende tijden: 07.30 - 08.00 uur, 15.15 - 15.45 uur en 23.00 - 23.30 uur.

 • Heupfracturenpolikliniek Hubertusduin

Gezondheidscentrum Hubertusduin, begane grond, route 107, telefoonnummer 088 979 53 86.
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag en woensdag: 13.00 - 16.30 uur.

 • Polikliniek Orthopedie

HMC Bronovo, begane grond, route 8, telefoonnummer 088 979 53 62.
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 16.30 uur.

 • Polikliniek Traumachirurgie

HMC Bronovo, eerste etage, route 23,
HMC Westeinde, begane grond , route rood
telefoonnummer 088 979 43 59.

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur.

 • Transferbureau

HMC Westeinde, telefoonnummer 088 979 70 55
e-mail: transfer@haaglandenmc.nl.
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 16.30 uur.

De gebroken heup

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis