De afdeling Interne Geneeskunde

Afdeling 7 rood, HMC Westeinde

Hartelijk welkom op afdeling 7 van HMC Westeinde. Deze webpagina is speciaal voor u gemaakt om u algemene informatie te geven over uw verblijf op de afdeling. De afdeling bevindt zich op de zevende verdieping, volg route rood.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Als één van uw contactpersonen (met uw toestemming) een arts wil spreken, kan bij de afdelingssecretaresse een afspraak gemaakt worden, via telefoonnummer 088 979 21 50 (tussen 9.00 en 16.00 uur). 

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over de afdeling Interne Geneeskunde

Hartelijk welkom op afdeling 7 van HMC Westeinde. Deze webpagina is speciaal voor u gemaakt om u algemene informatie te geven over uw verblijf op de afdeling. De afdeling bevindt zich op de zevende verdieping, volg route rood.

De verpleegafdeling

Afdeling 7 is een verpleegafdeling die bestaat uit twee specialismen, namelijk algemene Interne Geneeskunde en Nefrologie (nieraandoeningen). Op de afdeling worden patiënten opgenomen met aandoeningen als diabetes mellitus, urineweginfectie, nierbekkenontsteking.
Op de afdeling zijn vierpersoonskamers, tweepersoonskamers en éénpersoonskamers. In het HMC wordt er gemengd verpleegd. Dat betekent dat er mannen en vrouwen op één kamer liggen.

Het team

Op de afdeling werken (senior)verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, leerling-verpleegkundigen, voedingsassistenten, een afdelingshelpende en een afdelingssecretaresse. U wordt zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige of ziekenverzorgende verzorgd. Hij/zij is uw vaste aanspreekpunt.
De zorgmanager is eindverantwoordelijke van de afdeling.

Overige hulpverleners

Naast de medewerkers die op de afdeling werken, kunnen ook andere hulpverleners bij u langskomen, bijvoorbeeld de fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werk, psychiater of medewerkers van het laboratorium.

Artsenvisite

De arts-assistent komt dagelijks aan uw bed om visite te lopen met de verpleegkundige. U kunt tijdens de visite vragen stellen aan de arts-assistent. Twee keer per week, op maandag en donderdag, wordt een grote artsenvisite gelopen. De internist of nefroloog loopt dan mee met de arts-assistent en de verpleegkundige.

Afdelingsbalie

In het midden van de afdeling bevindt zich de afdelingsbalie. De afdelingssecretaresse regelt de afdelingsadministratie en maakt onder andere uw poliklinische afspraak als u weer naar huis mag.
Als één van uw contactpersonen (met uw toestemming) een arts wil spreken, kan bij de afdelingssecretaresse een afspraak gemaakt worden.
De afdelingssecretaresse is aanwezig van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Het telefoonnummer van de secretaresse is 088 979 21 50. Het telefoonnummer van de afdeling is 088 979 21 46.

Contactpersoon

Op de dag van uw opname vraagt de verpleegkundige wie uw contactperso(o)n(e)n is/zijn. Wij kunnen vervolgens contact opnemen met hem/haar wanneer daarvoor aanleiding is. Alléén de contactpersonen die bij ons bekend zijn mogen informatie krijgen over u. Informatie over uw medische behandeling krijgt u van de arts. Informatie over de dagelijkse verzorging (slapen, eten en drinken, etc.) kunt u aan de verpleegkundige vragen.

Uw kamer

Televisie en radio

Bij uw bed is een televisie en radio aanwezig. U kunt hier gebruik van maken. Een hoofdtelefoon en afstandsbediening krijgt u van de verpleegkundige.

Telefoon

U kunt een telefoon huren. U kunt hiervoor een formulier aan de verpleegkundige vragen. De kosten worden berekend op basis van KPN-tarieven.
Het gebruik van een mobiele telefoon op de afdeling is toegestaan.
Het is niet toegestaan om te telefoneren tussen 22.00 uur tot 7.30 uur als u op een meerpersoonskamer ligt. Wilt u tussen deze tijden telefoneren dan vragen wij u dit in het dagverblijf te doen. Dit voor de rust van de andere patiënten op uw kamer.

Kapper

U kunt via de afdelingssecretaresse een afspraak maken voor de kapper.
De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Kostbaarheden

Een ziekenhuis is een instelling waar veel mensen in en uit lopen. Ons advies is dan ook om waardevolle spullen mee naar huis te geven.

Roken

Het HMC is een rookvrij ziekenhuis. In het hele ziekenhuis mag niet gerookt worden. Buiten roken is wel mogelijk.

Roomservice

Op de afdeling worden de maaltijden en dranken verzorgd door de gastvrouwen en gastheren. De gastvrouw⁄gastheer komt bij u langs met de broodbuffetwagen. U kunt zelf uw ontbijt en lunch samenstellen. ’s Avonds krijgt u een warme maaltijd. Op het formulier dat u van de gastvrouw⁄gastheer krijgt, kunt u uw keuze voor die dag aangeven. Het is voor de gastvrouwen⁄gastheren belangrijk om te weten of u een dieet volgt, vochtbeperking heeft of bepaald voedsel niet mag hebben door allergie of geloofsovertuiging. U kunt dit aan ze doorgeven zodat hier rekening mee kan worden gehouden. Eten en drinken van thuis mag wel worden meegenomen, maar uit hygiënisch oogpunt kunt u dit niet op de afdeling opwarmen of in de koelkast bewaren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Bezoektijden en bezoekregels

De bezoektijden zijn dagelijks van 15.30 tot 19.30 uur, ook in weekenden en op feestdagen. Als uw bezoek niet op deze tijden aanwezig kan zijn, kunt u dit bespreken met de verpleegkundige. Per patiënt mogen er maximaal drie bezoekers aanwezig zijn. Als iedere patiënt bezoek heeft, kan het druk zijn op de kamer. We verzoeken u daarom rekening te houden met elkaar zodat het bezoekuur voor iedereen prettig verloopt.

Geestelijke verzorging

Als u de behoefte heeft aan een gesprek met iemand van de geestelijke verzorging kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. In het ziekenhuis zijn een pastor, dominee, predikant, pandit en imam aanwezig.

Kerkdienst

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis is er de mogelijkheid om de kerkdienst in het ziekenhuis bij te wonen. Vrijwilligers van de kerk komen bij u langs om te vragen of u hierbij aanwezig wilt zijn. U kunt in bed of in de rolstoel naar de dienst worden gebracht. De kerkdienst is iedere zondag van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Ontslag

Het kan zijn dat u na uw verblijf in het ziekenhuis zorg nodig heeft. Dit heet nazorg. De verpleegkundige en transferverpleegkundige regelen, in overleg met u of uw contactpersonen, de nodige nazorg voor na uw ontslag uit het ziekenhuis.
De datum van ontslag wordt door de arts bepaald en aan u verteld. De dag voor of op de dag van ontslag heeft u een gesprek met de verpleegkundige. U krijgt dan uitleg over eventuele medicijnen en vervolgafspraken. Wij vinden het prettig om van u te weten of u de medicijnen zelf gaat ophalen bij uw apotheek of dat u deze wilt laten bezorgen (eventueel in baxters).

Vervoer

Als u met ontslag gaat, kunt u op verschillende manieren vervoer naar huis regelen;

  • Op eigen gelegenheid;
  • Met de rolstoelbus of de hulpambulance. De kosten voor de rolstoelbus zijn voor eigen rekening. Als u mobiel bent, komt u niet in aanmerking voor een hulpambulance;
  • Met de ambulance. Dit wordt door de verpleging geregeld. Vervoer met de ambulance wordt door de zorgverzekeraar betaald als er een medische noodzaak is.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen of suggesties, dan kunt u dit bespreken met de verpleegkundige. Als u ontevreden bent over uw behandeling of verblijf in dit ziekenhuis, dan stellen wij het op prijs als u dit bespreekt met de verpleegkundige en/of de zorgmanager. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Voor meer informatie ga naar de website: www.haaglandenmc.nl/contact/waardering/klachten. U kunt ook een klachtenformulier invullen.
Dit formulier is verkrijgbaar in de centrale hal.

De afdeling Interne Geneeskunde

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis